PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 3 | 1 | 46-50
Article title

System implantacji typu pre-loaded – właściwości nowego systemu UltraSert

Content
Title variants
EN
Pre-loaded IOL delivery system – features of the new UltraSert system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Przedstawienie pierwszych doświadczeń z implantacją soczewek wewnątrzgałkowych z w pełni zintegrowanego systemu UltraSert firmy Alcon. Materiał i metody: 20 badanych z zaćmą niepowikłaną przydzielono do 2 grup. U wszystkich przeprowadzono rutynową fakoemulsyfikację z wszczepieniem soczewki tylnokomorowej AcrySof SN60WF o mocy 20–24 D za pomocą systemu UltraSert lub systemu do implantacji Monarch III i indżektora Royal. Dobór sposobu był losowy. Oceniano efektywność, bezpieczeństwo, funkcjonalność i korzyści zastosowanego rozwiązania. Badania kontrolne przeprowadzono w 1. i 7. dobie po zabiegu. Wyniki: Wszystkie zabiegi przebiegły bez powikłań. Użycie UltraSert wiązało się z mniejszą liczbą manewrów przy centrowaniu, a czas implantacji był krótszy średnio o 10 s. Nie zaobserwowano uszkodzeń sztucznej soczewki. Wnioski: Przygotowanie zestawu UltraSert do użycia jest proste i intuicyjne. Krzywa uczenia się całej procedury jest krótka, a błędy zdarzają się rzadko. Zintegrowane systemy implantacji zwiększają bezpieczeństwo operacji zaćmy.
EN
Objective: To present first experiences with implantation of intraocular lenses (IOL) with the use of Alcon UltraSert Pre-loaded Delivery System. Materials and methods: The study included a total of 20 patients suffering from uncomplicated cataract. The were divided into 2 groups. All the patients underwent routine phacoemulsification with implantation of IOL using UltraSert System or Monarch III Cartridge and Royal injector. The patients were implanted Acrysoft IOL SN60WF (20–24 D). The selection of the method was randomized. Efficacy, safety and benefits of the selected methods were then assessed. Control studies were conducted on the 1st and 7th day after the procedure. Results: All the procedures ran without any complications. The use of UltraSert Pre-loaded Delivery System involved fewer manipulations to deliver the IOL correctly and was shortened on average by 10. No damage to the IOL was observed. Conclusions: The use of the Pre-loaded Delivery System is simple and intuitive. The learning curve for the procedure is short, mistakes are infrequent. The use of the Pre-loaded Delivery System seems to be a very good solution for the future.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
46-50
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
author
 • Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
References
 • 1. Garry B, Taylor H. Cataract blindness – challenges for the 21st Century. Bulletin of the World Health Organization 2001; 79: 249-256.
 • 2. Alio J, Rodriguez-Prats JL, Galal A. Advances in microincision cataract surgery intraocular lenses. Curr Opin Ophthalmol 2006; 17: 80-93.
 • 3. Lundström M, Barry P, Henry Y, et al. Evidence-based guidelines for cataract surgery: guidelines based on data in the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery database. J Cataract Refract Surg 2012; 38: 1086-1093.
 • 4. Wenzel M, Kohnen T, Scharrer A, et al. Ambulante Intraokularchirurgie 2012: Ergebnisse der Umfrage von BDOC, BVA, DGII und DOG. Ophthalmo-Chirurgie 2013; 25: 213-222.
 • 5. Bellucci R. An introduction to intraocular lenses: Material, optics, haptics, design and aberration. Guell JL (red.). Cataract. ESASO Course Series. Basel, Karger 2013: 38-55.
 • 6. Lane SS, Burgi P, Milios GS, et al. Comparison of the biomechanical behavior of foldable intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2004; 30: 2397-2402.
 • 7. Bozukova D, Pagnoulle C, Jerome C. Biomechanical and optical properties of 2 new hydrophobic platforms for intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2013; 39: 1404-1414.
 • 8. Cooper BA, Holekamp NM, Bohigian G, Thompson PA. Case-control study of endophthalmitis after cataract surgery comparing scleral tunnel and clear corneal wounds. Am J Ophthalmol 2003; 136: 300-305.
 • 9. Colleaux KM, Hamilton WK. Effect of prophylactic antibiotics and incision type on the incidence of endophthalmitis after cataract surgery. Can J Ophthalmol 2000; 35: 373-378.
 • 10. Nagaki Y, Hayasaka S, Kadoi C, et al. Bacterial endophthalmitis after small-incision cataract surgery. Effect of incision placement and intraocular lens type. J Cataract Refract Surg 2003; 29: 20-26.
 • 11. McDonnell PJ, Taban M, Sarayba M, et al. Dynamic morphology of clear corneal cataract incisions. Ophthalmology 2003; 110: 2342-2348.
 • 12. Taban M, Rao B, Reznik J, et al. Dynamic morphology of sutureless cataract wounds – effect of incision angle and location. Surv Ophthalmol 2004; 49(suppl 2): S62-72.
 • 13. Miller J, Scott IU, Flynn HW Jr, et al. Acute-onset endophthalmitis after cataract surgery (2000–2004): incidence, clinical settings and visual acuity outcomes after treatment. Am J Ophthalmol 2005; 139: 983-987.
 • 14. Mayer E, Cadman D, Ewings P, et al. A 10-year retrospective survey of cataract surgery and endophthalmitis in a single eye unit: injectable lenses lower the incidence of endophthalmitis. Br J Ophthalmol 2003; 87: 867-869.
 • 15. Zaluski S, Clayman HM, Karsenti G, et al. Pseudomonas aeruginosa endophthalmitis caused by contamination of the internal fluid pathways of a phacoemulsifier. J Cataract Refract Surg 1999; 25: 540-545.
 • 16. Leslie T, Aitken DA, Barrie T, Kirkness CM. Residual debris as a potential cause of postphacoemulsification endophthalmitis. Eye 2003; 17: 506-512.
 • 17. Mayer E, Cadman D, Ewings P, et al. A 10 year retrospective survey of cataract surgery and endophthalmitis in a single eye unit: injectable lenses lower the incidence of endophthalmitis. Br J Ophthalmol 2003; 87: 867-869.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-be38461c-3361-43c2-b42a-2fac4a3883e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.