PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 2 | 112-119
Article title

Czy terapia implantem doszklistkowym deksametazonu jest lepszym wyborem niż iniekcje leków anty-VEGF w leczeniu powikłań zakrzepu naczyń żylnych siatkówki?

Content
Title variants
EN
Is intravitreal dexamethasone implant a better choice than anti-VEGF therapy to treat complications of RVO in the retina?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakrzep naczyń żylnych siatkówki (RVO, retinal vein occlusion) to choroba naczyń siatkówki, której powikłania mogą prowadzić do obniżenia ostrości wzroku, a nawet ślepoty. Najczęstszą przyczyną obniżenia ostrości wzroku w przebiegu RVO jest przewlekły torbielowaty obrzęk plamki. W terapii stosuje się preparaty o udowodnionej skuteczności z grupy anty-VEGF: ranibizumab, aflibercept i off-label bewacyzumab, oraz glikokortykosteroidy: deksametazon w postaci implantu o przedłużonym uwalnianiu, fluocynolon i off-label triamcynolon, charakteryzujący się krótkim okresem półtrwania. Liczne doniesienia naukowe oraz badania kliniczne potwierdzają skuteczność preparatów anty-VEGF oraz glikokortykosteroidów w leczeniu RVO. Terapia powinna być dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta, z uwzględnieniem chorób towarzyszących, zarówno ogólnoustrojowych, jak i miejscowych. Leki anty-VEGF i glikokortykosteroidy poprawiają morfologię siatkówki i naczyniówki oraz przywracają funkcję siatkówki poprzez poprawę jej czułości potwierdzoną w badaniu mikroperymetrycznym, co przekłada się na poprawę ostrości wzroku. Leczenie preparatami z grupy anty-VEGF związane jest z koniecznością reiniekcji w razie wystąpienia nawrotu obrzęku plamki i obniżenia ostrości wzroku, co z kolei wiąże się z możliwością wystąpienia zmniejszonej odpowiedzi na stosowany lek. W takiej sytuacji zaleca się zamianę na inny lek anty-VEGF (switch) lub na deksametazon.
EN
Retinal vein occlusion (RVO) is a retinal vein disease whose complications can lead to decreased visual acuity and even blindness. The most common cause of decreased visual acuity during RVO is a chronic cystoid macular edema. The therapy involves medications with proven efficacy from the anti-VEGF group: ranibizumab, aflibercept, off-label bevacizumab and corticosteroids: dexamethasone in the form of a prolonged-release implant, fluocinolone, and off-label triamcinolone, characterized by short half-life. Scientific reports and clinical trials confirm the efficacy of anti-VEGF drugs and corticosteroids in the treatment of RVO. Therapy should be selected individually for each patient, including accompanying diseases, both systemic and local ailments. Anti-VEGF drugs and corticosteroids improve the retinal and choroidal morphology and restore the function of the retina by improving its sensitivity; confirmed in the microperimetric examination, which translates into improved visual acuity. Anti-VEGF therapy is associated with the necessity of reinjection, especially in the case of recurrence of macular edema and decreased visual acuity, which may result in the possibility of a reduced response to the medicine being used. In this situation, it is recommended to switch to another anti-VEGF drug or to a dexamethasone treatment.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
112-119
Physical description
Contributors
 • 1. Klinika Okulistyki, Katedra Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 2. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Gao L, Zhou L, Tian C, et al. Intravitreal dexamethasone implants versus intravitreal anti-VEGF treatment in treating patients with retinal vein occlusion: a meta-analysis. BMC Ophthalmology 2019; 19(1): 8.
 • 2. Laouri M, Chen E, Looman M, et al. The burden of disease of retinal vein occlusion: review of the literature. Eye 2011; 25(8): 981-988.
 • 3. Yagi H, Sumino H, Aoki T, et al. Impaired blood rheology is associated with endothelial dysfunction in patients with coronary risk factors. Clin Hemorheol Microcirc 2016; 62(2): 139-150.
 • 4. Zhang Y, Yao Z, Kaila N, et al. Pharmacokinetics of ranibizumab after intravitreal administration in patients with retinal vein occlusion or diabetic macular edema. Ophthalmology 2014; 121(11): 2237-2246.
 • 5. Noma H, Funatsu H, Mimura T, et al. Inflammatory factors in major and macular branch retinal vein occlusion. Ophthalmologica 2012; 227(3): 146-152.
 • 6. Damasceno EF, Neto AM, Damasceno NA, et al. Branch retinal vein occlusion and anabolic steroids abuse in young bodybuilders. Acta Ophthalmologica 2009; 87(5): 580-581.
 • 7. Kaiser PK. Steroids for branch retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 2005; 139(6): 1095-1096.
 • 8. Proenca Pina J, Turki K, Labreuche J, et al. Efficacy and Safety in Retinal Vein Occlusion Treated with at Least Three Consecutive Intravitreal Dexamethasone Implants. J Ophthalmol 2016; 2016: 6016491.
 • 9. Kim M. Usefulness of anti-vascular endothelial growth factor combined with dexamethasone implant for retinal vein occlusion. Clin Interv Aging 2016; 11: 1451-1453.
 • 10. Pommier S, Meyer F, Guigou S, et al. Long-Term Real-Life Efficacy and Safety of Repeated Ozurdex(R) Injections and Factors Associated with Macular Edema Resolution after Retinal Vein Occlusion: The REMIDO 2 Study. Ophthalmologica 2016; 236(4): 186-192.
 • 11. Guler HA, Ornek N, Ornek K, et al. Effect of dexamethasone intravitreal implant (Ozurdex(R)) on corneal endothelium in retinal vein occlusion patients: Corneal endothelium after dexamethasone implant injection. BMC Ophthalmol 2018; 18(1): 235.
 • 12. Altunel O, Goktas A, Duru N, et al. The Effect of Age on Dexamethasone Intravitreal Implant (Ozurdex(R)) Response in Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion. Seminars Ophthalmol 2018; 33(2): 179-184.
 • 13. Singer MA, Jansen ME, Tyler L, et al: Long-term results of combination therapy using anti-VEGF agents and dexamethasone intravitreal implant for retinal vein occlusion: an investigational case series. Clin Ophthalmol 2017; 11: 31-38.
 • 14. Altunel O, Duru N, Goktas A, et al. Evaluation of foveal photoreceptor layer in eyes with macular edema associated with branch retinal vein occlusion after ozurdex treatment. Int Ophthalmol 2017; 37(2): 333-339.
 • 15. Arifoglu HB, Duru N, Altunel O, et al. Short-term effects of intravitreal dexamethasone implant (OZURDEX(R)) on choroidal thickness in patients with naive branch retinal vein occlusion. Arq Bras Oftalmol 2016; 79(4): 243-246.
 • 16. Bandello F, Parravano M, Cavallero E, et al. Prospective evaluation of morphological and functional changes after repeated intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex(R)) for retinal vein occlusion. Ophthalmic Res 2015; 53(4): 207-216.
 • 17. Winterhalter S, Lux A, Maier AK, et al. Microperimetry as a routine diagnostic test in the follow-up of retinal vein occlusion? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2012; 250(2): 175-183.
 • 18. Campochiaro PA, Hafiz G, Mir TA, et al. Pro-Permeability Factors After Dexamethasone Implant in Retinal Vein Occlusion; the Ozurdex for Retinal Vein Occlusion (ORVO) Study. Am J Ophthalmol 2015; 160(2): 313-321 e319.
 • 19. Garweg JG, Zandi S. Retinal vein occlusion and the use of a dexamethasone intravitreal implant (Ozurdex(R)) in its treatment. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2016; 254(7): 1257-1265.
 • 20. Tservakis I, Koutsandrea C, Papaconstantinou D, et al. Safety and efficacy of dexamethasone intravitreal implant (Ozurdex) for the treatment of persistent macular edema secondary to retinal vein occlusion in eyes previously treated with anti-vascular endothelial growth factors. Curr Drug Saf 2015; 10(2): 145-151.
 • 21. Yuksel B, Karti O, Celik O, et al. Low frequency ranibizumab versus dexamethasone implant for macular oedema secondary to branch retinal vein occlusion. Clin Exp Optom 2018; 101(1): 116-122.
 • 22. Ozkaya A, Tarakcioglu HN, Tanir I. Ranibizumab versus Dexamethasone Implant in Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion: Two-year Outcomes. Optom Vis Sci 2018; 95(12): 1149-1154.
 • 23. Stewart MW. Pharmacokinetics, pharmacodynamics and pre-clinical characteristics of ophthalmic drugs that bind VEGF. Expert Rev Clin Pharmacol 2014; 7(2): 167-180.
 • 24. Qian T, Zhao M, Xu X. Comparison between anti-VEGF therapy and corticosteroid or laser therapy for macular oedema secondary to retinal vein occlusion: A meta-analysis. J Clin Pharm Ther 2017; 42(5): 519-529.
 • 25. Pielen A, Buhler AD, Heinzelmann SU, et al. Switch of Intravitreal Therapy for Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion from Anti-VEGF to Dexamethasone Implant and Vice Versa. J Ophthalmol 2017; 2017: 5831682.
 • 26. Campochiaro PA, Sophie R, Pearlman J, et al. Long-term outcomes in patients with retinal vein occlusion treated with ranibizumab: the RETAIN study. Ophthalmology 2014; 121(1): 209-219.
 • 27. Berger AR, Cruess AF, Altomare F, et al. Optimal Treatment of Retinal Vein Occlusion: Canadian Expert Consensus. Ophthalmologica 2015; 234(1): 6-25.
 • 28. Bajor A, Pielen A, Danzmann L. [Retinal Vein Occlusion – Which Treatment When?]. Klin Monbl Augenheilkund 2017; 234(10): 1259- 1265.
 • 29. Pulido JS, Flaxel CJ, Adelman RA, et al. Retinal Vein Occlusions Preferred Practice Pattern((R)) Guidelines. Ophthalmology 2016; 123(1): P182-208.
 • 30. Feltgen N, Pielen A: [Retinal vein occlusion: Therapy of retinal vein occlusion]. Der Ophthalmologe : Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft 2015; 112(8): 695-704; quiz 705-696.
 • 31. Chang-Lin JE, Attar M, Acheampong AA, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of a sustained-release dexamethasone intravitreal implant. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 52(1): 80-86.
 • 32. Park SP, Ahn JK. Changes of aqueous vascular endothelial growth factor and interleukin-6 after intravitreal triamcinolone for branch retinal vein occlusion. Clin Exp Ophthalmol 2008; 36(9): 831-835.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-be209903-bc3a-4237-910c-6e8e9ef4c288
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.