PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 2 |
Article title

Odczynowe zapalenie stawów u dzieci

Content
Title variants
EN
Reactive arthritis in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Reactive arthritis (ReA) in children is a frequent problem, and yet this is rarely taken into account in the diagnosis. For years it has been assimilated with respiratory, gastrointestinal or urogenital infections, especially caused by bacteria. ReA in the course of parasitic infections is much less frequently described in the literature, but due to the greater incidence of parasitic problems in the paediatric population it should be taken into account. This thesis discusses contemporary views on the causes, course and treatment of ReA, it lists a number of potential microorganisms that may cause them and beyond articular symptoms of various systems and organs. Into account were also taken links between this disease and poststreptococcal arthritis, whose diagnostic criteria and standards of conduct have not yet been clearly defined. The thesis presents ReA case in the course of enterobiosis in 12-year-old boy. The child was admitted to hospital due to pain around the right hip and with additional abdominal pains and itching around the anus. As a result of that a series of tests were performed to explain the cause of ailments. Based on studies of blood, urine and faeces, chronic connective tissue diseases were excluded, as well as bacterial and viral ailments background. As result of finding the number of Enterobius vermicularis eggs in a sample of stool, ReA was diagnosed in the course of enterobiosis. After applying anti-parasitic (Pyrantelum) and antiinflammatory (Apo-Naproxen) treatment a gradual resolution of symptoms were observed.
PL
Reaktywne zapalenie stawów (ReZS) u dzieci to problem częsty, a mimo to rzadko uwzględniany w diagnostyce. Od dawna łączono odczynowe zmiany stawowe z zakażeniami układu oddechowego, pokarmowego czy moczowo-płciowego, szczególnie w przypadku infekcji bakteryjnych. ReZS w przebiegu zakażeń pasożytniczych są znacznie rzadziej opisywane w literaturze, ale z uwagi na większą częstotliwość występowania problemów o podłożu parazytologicznym w populacji dziecięcej powinny być uwzględniane. W pracy omówiono współczesne poglądy na temat przyczyn, przebiegu i leczenia ReZS, przedstawiono listę potencjalnych drobnoustrojów mogących je wywoływać oraz występujących objawów pozastawowych z zakresu poszczególnych układów i narządów. Zwrócono również uwagę na powiązania tej jednostki chorobowej z popaciorkowcowym zapaleniem stawów, którego kryteria diagnostyczne i standardy postępowania nie zostały dotychczas jednoznacznie określone. W pracy przedstawiono opis przypadku ReZS w przebiegu owsicy u 12-letniego chłopca. U dziecka przyjętego do Kliniki z powodu dolegliwości bólowych w obrębie prawego stawu biodrowego oraz zgłaszającego dodatkowo bóle brzucha i świąd okolicy odbytu wykonano serię badań wyjaśniających przyczynę dolegliwości. Na podstawie badań krwi, moczu oraz kału wykluczono przewlekłe choroby tkanki łącznej, a także tło bakteryjne i dolegliwości wirusowe. Wobec wykazania licznych jaj owsików w próbce kału rozpoznano ReZS w przebiegu owsicy. Po zastosowanym leczeniu przeciwpasożytniczym (Pyrantelum) oraz przeciwzapalnym (Apo-Naproxen) obserwowano stopniowe ustępowanie objawów chorobowych.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Garwolińska H.: Reaktywne zapalenie stawów - diagnostyka i obraz kliniczny. Alerg. Astma Immun. 1999; 4: 114-115.
 • 2. Biernat-Kałuża E.: Reaktywne zapalenie stawów jako interdyscyplinarny problem medyczny. Acta Clin. 2001; 1: 222-230.
 • 3. Gupta R.K.: Reactive arthritis in children. JK Science 2007; 9: 109-110.
 • 4. Childs S.G.: Reactive arthritis. Immune-mediated synovitis or joint infection. Orthop. Nurs. 2004; 23: 267-273.
 • 5. Barć-Czarnecka M., Rusek-Zychma M., Torbus M., Łukasik M.: Reaktywne zapalenie stawów u dzieci jako manifestacja lambliozy - opis przypadków. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2006; 8: 244-245.
 • 6. Garg A.X., Pope J.E., Thiessen-Philbrook H. i wsp.; Walkerton Health Study Investigators: Arthritis risk after acute bacterial gastroenteritis. Rheumatology (Oxford) 2008; 47: 200-204.
 • 7. Sigal L.H.: Update on reactive arthritis. Bull. Rheum. Dis. 2001; 50: 1-4.
 • 8. Svenungsson B.: Reactive arthritis. BMJ 1994; 308: 671-672.
 • 9. Li C.W, Ma J.J., Yin J. i wsp.: Reiter’s syndrome in children: a clinical analysis of 22 cases. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2010; 48: 212-215.
 • 10. Bocanegra T.S., Espinoza L.R., Bridgeford P.H. i wsp.: Reactive arthritis induced by parasitic infestation. Ann. Intern. Med. 1981; 94: 207-209.
 • 11. Trujillo M., Nelson J.D.: Suppurative and reactive arthritis in children. Semin. Pediatr. Infect. Dis. 1997; 8: 242-249.
 • 12. Peng S.L.: Rheumatic manifestations of parasitic diseases. Semin. Arthritis Rheum. 2002; 31: 228-247.
 • 13. Asakawa J., Kobayashi S., Kaneda K. i wsp.: Reactive arthritis after influenza vaccination: report of a case. Mod. Rheumatol. 2005; 15: 283-285.
 • 14. Bartolome Pacheco M.J., Martinez-Taboada V.M., Blanco R i wsp.: Reactive arthritis after BCG immunotherapy: T cell analysis in peripheral blood and synovial fluid. Rheumatology (Oxford) 2002; 41: 1119-1125.
 • 15. Rudwaleit M., Richter S., Braun J., Sieper J.: Low incidence of reactive arthritis in children following a salmonella outbreak. Ann. Rheum. Dis. 2001; 60: 1055-1057.
 • 16. Filipowicz-Sosnowska A.: Zesztywniające zapalenie stawów i inne seronegatywne zapalenia stawów z zajęciem kręgosłupa. W: Chwalińska-Sadowska H. (red.): Reumatologia kliniczna dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i innych specjalnościach. Fundacja Rozwoju Kształcenia Medycznego DOCEO, Warszawa 1995: 141-156.
 • 17. Jansen T.L.ThA, Janssen M., van Riel P.L.C.M.: Grand rounds in rheumatology: acute rheumatic fever or poststreptococcal reactive arthritis: a clinical problem revisited. Br. J. Rheumatol. 1998; 37: 335-340.
 • 18. Jansen T.L.ThA, Janssen M., De Jong A.J.L., Jeurissen M.E.C.: Are poststreptococcal reactive arthritis (PSRA) and acute rheumatic fever (ARF) separate sequelae of β-hemolytic streptococcal (BHS) infection? Arthritis Rheum. 1996; S186: A956.
 • 19. Merino Munoz R., Viota Losada F., Sancho Madrid B. i wsp.: Rheumatic fever and post-streptococcal arthritis. Clinical review. An. Esp. Pediatr. 1991; 35: 239-242.
 • 20. Mackie S.L., Keat A.: Poststreptococcal reactive arthritis: what is it and how do we know? Rheumatology (Oxford) 2004; 43: 949-954.
 • 21. al-Wahadneh A.M., Khriesat I.A.: Post-streptococcal reactive arthritis (PSRA): clinical features and risk of carditis. Kuwait Med. J. 2005; 37: 82-85.
 • 22. Granfors K., Jalkanen S., Lindberg A.A. i wsp.: Salmonella lipopolysaccharide in synovial cells from patients with reactive arthritis. Lancet 1990; 335: 685-688.
 • 23. Goobar J.P: Joint symptoms in giardiasis. Lancet 1977; 1: 1010-1011.
 • 24. Patey O., Bouhali R., Breuil J. i wsp.: Arthritis associated with Strongyloides stercoralis. Scand. J. Infect. Dis. 1990; 22: 233-236.
 • 25. Laasila K., Laasonen L., Leirisalo-Repo M.: Antibiotic treatment and long term prognosis of reactive arthritis. Ann. Rheum. Dis. 2003; 62: 655-658.
 • 26. Sieper J., Braun J.: Treatment of reactive arthritis with antibiotics. Br. J. Rheumatol. 1998; 37: 717-720.
 • 27. Shepherd R.C., Smail P.J., Sinha G.P: Reactive arthritis complicating cryptosporidial infection. Arch. Dis. Child. 1989; 64: 743-744.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-be029ef2-a809-408a-97ea-9074719f5674
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.