PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 141–147
Article title

Pregabalina w terapii zaburzeń lękowych

Content
Title variants
EN
Pregabalin in the treatment of anxiety disorders
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Anxiety disorders belong to the most common mental disorders. The treatment methods that have been used so far are not effective enough and therefore further attempts are undertaken. Pregabalin is thought to be a promising drug. Clinical studies indicate that it is at least as effective in the treatment of generalised anxiety as antidepressants with serotoninergic effects. Moreover, its efficacy has also been tested in the treatment of social anxiety disorder (a double-blind, placebo-controlled trial). The results are indicative of pregabalin efficacy. Furthermore, a series of case reports concerning the application of pregabalin in the treatment of drug-resistant obsessive-compulsive disorder has also been published. Similarly, the drug occurred to be effective. In studies on anxiety disorders, the efficacy of pregabalin was comparable to benzodiazepine, although such a comparison is not justified completely since benzodiazepine cannot be used in long-term therapies whereas the efficacy of pregabalin increases with time. Pregabalin is a safe and well-tolerated drug. According to the indications of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, it is a first-line drug in generalised anxiety disorder. Certain concerns are raised by a possible addictive effect of pregabalin, which has lately been addressed more and more frequently. This article presents data concerning the efficacy, safety and tolerability of this drug in the treatment of anxiety disorders.
PL
Zaburzenia lękowe to jedne z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Dotychczas stosowane metody leczenia nie są wystarczająco skuteczne, dlatego podejmuje się kolejne próby. Pregabalina uchodzi za lek obiecujący pod tym względem: w badaniach klinicznych wykazano, że jest co najmniej równie skuteczna w terapii zespołu lęku uogólnionego jak leki przeciwdepresyjne o działaniu serotoninergicznym. Przeprowadzono także badanie oceniające jej skuteczność w leczeniu zespołu lęku społecznego (wykorzystano metodę podwójnie ślepej próby, działanie leku porównywano z placebo) – wyniki wskazują na skuteczność pregabaliny. Opublikowano również serię opisów kazuistycznych na temat wykorzystania pregabaliny w terapii lekoopornego zespołu obsesyjno-kompulsyjnego. Również w tym przypadku lek okazał się skuteczny. W badaniach dotyczących zaburzeń lękowych skuteczność pregabaliny była porównywalna do skuteczności benzodiazepin, choć takie porównanie nie jest w pełni uzasadnione – benzodiazepin nie można stosować w długotrwałych kuracjach, a skuteczność pregabaliny rośnie z upływem czasu. Pregabalina to lek bezpieczny i dobrze tolerowany, zgodnie ze wskazówkami World Federation of Societies of Biological Psychiatry stosowany jako lek pierwszego rzutu w terapii zespołu lęku uogólnionego. Pewne obawy może budzić ewentualne działanie uzależniające pregabaliny, o którym ostatnio coraz więcej się pisze. W artykule zostaną omówione dane dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji tego leku w terapii zaburzeń lękowych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
141–147
Physical description
Contributors
 • II Klinika Psychiatryczna, Oddział Chorób Afektywnych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
References
 • Bandelow B, Sher L, Bunevicius R et al.; WFSBP Task Force on Mental Disorders in Primary Care; WFSBP Task Force on Anxiety Disorders, OCD and PTSD: Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. Int J Psychiatry Clin Pract 2012; 16: 77–84.
 • Bobes J, Rubio G, Terán A et al.: Pregabalin for the discontinuation of long-term benzodiazepines use: an assessment of its effectiveness in daily clinical practice. Eur Psychiatry 2012; 27: 301–307.
 • Dobrea C, Buoli M, Arici C et al.: Tolerability and use in co-administration of pregabalin in affective patients: a 6-month prospective naturalistic study. Expert Opin Drug Saf 2012; 11: 893–899.
 • Feltner DE, Liu-Dumaw M, Schweizer E et al.: Efficacy of pregabalin in generalized social anxiety disorder: results of a double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study. Int Clin Psychopharmacol 2011; 26: 213–220.
 • Frampton JE: Pregabalin: a review of its use in adults with generalized anxiety disorder. CNS Drugs 2014; 28: 835–854.
 • Gahr M, Freudenmann RW, Hiemke C et al.: Pregabalin abuse and dependence in Germany: results from a database query. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69: 1335–1342.
 • Karaiskos D, Pappa D, Tzavellas E et al.: Pregabalin augmentation of antidepressants in older patients with comorbid depression and generalized anxiety disorder – an open-label study. Int J Geriatr Psychiatry 2013; 28: 100–105.
 • Kasper S, Herman B, Nivoli G et al.: Efficacy of pregabalin and venlafaxine-XR in generalized anxiety disorder: results of a doubleblind, placebo-controlled 8-week trial. Int Clin Psychopharmacol 2009; 24: 87–96.
 • Kasper S, Iglesias-García C, Schweizer E et al.: Pregabalin long-term treatment and assessment of discontinuation in patients with generalized anxiety disorder. Int J Neuropsychopharmacol 2014; 17: 685–695.
 • Martinotti G: Pregabalin in clinical psychiatry and addiction: pros and cons. Expert Opin Investig Drugs 2012; 21: 1243–1245.
 • Montgomery SA, Tobias K, Zornberg GL et al.: Efficacy and safety of pregabalin in the treatment of generalized anxiety disorder: a 6-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled comparison of pregabalin and venlafaxine. J Clin Psychiatry 2006; 67: 771–782.
 • Olivares JM, Álvarez E, Carrasco JL et al.: Pregabalin for the treatment of patients with generalized anxiety disorder with inadequate treatment response to antidepressants and severe depressive symptoms. Int Clin Psychopharmacol 2015; 30: 265–271.
 • Oulis P, Mourikis I, Konstantakopoulos G: Pregabalin augmentation in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. Int Clin Psychopharmacol 2011; 26: 221–224.
 • Pande AC, Feltner DE, Jefferson JW et al.: Efficacy of the novel anxiolytic pregabalin in social anxiety disorder: a placebo-controlled, multicenter study. J Clin Psychopharmacol 2004; 24: 141–149.
 • Rickels K, Pollack MH, Feltner DE et al.: Pregabalin for treatment of generalized anxiety disorder: a 4-week, multicenter, doubleblind, placebo-controlled trial of pregabalin and alprazolam. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 1022–1030.
 • Rickels K, Shiovitz TM, Ramey TS et al.: Adjunctive therapy with pregabalin in generalized anxiety disorder patients with partial response to SSRI or SNRI treatment. Int Clin Psychopharmacol 2012; 27: 142–150.
 • Schifano F: Misuse and abuse of pregabalin and gabapentin: cause for concern? CNS Drugs 2014; 28: 491–496.
 • Stein DJ, Baldwin DS, Baldinetti F et al.: Efficacy of pregabalin in depressive symptoms associated with generalized anxiety disorder: a pooled analysis of 6 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2008; 18: 422–430.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bddd9a94-d774-49c1-b9e8-a981812886a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.