PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 2 | 39–48
Article title

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa etanolowego ekstraktu propolisu

Content
Title variants
EN
Antibacterial activity of ethanol extract of propolis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Propolis (kit pszczeli) jest żywicznym produktem zbieranym przez pszczoły (Apis mellifera carnica) z rozmaitych roślin i jest używany do zamykania otworów w plastrach, pokrywania wewnętrznych ścian i ochrony wejścia przed intruzami. Propolis wykazuje wiele cech farmaceutycznych, takich jak właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, antyutleniające, hepatoprotekcyjne, immunostymulujące, przeciwnowotworowe oraz cytostatyczne. MATERIAŁ I METODY W celu określenia działania przeciwbakteryjnego do badań użyto następujących szczepów: Staphylococcus aureus ATCC 25923; Staphylococcus aureus ATCC 29123; Enterococcus faecalis ATCC 29212; Escherichia coli ATCC 11775; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; Candida albicans ATCC 60193. Antybakteryjne działanie etanolowego ekstraktu propolisu oceniono metodą seryjnych rozcieńczeń. WYNIKI Uzyskane wyniki antybakteryjnego działania sześciu referencyjnych szczepów pokazują większą wrażliwość bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus aureus) na działanie EEP niż bakterie Gram-ujemne (Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa). WNIOSKI 1. Etanolowy ekstrakt propolisu wykazuje zróżnicowane właściwości przeciwdrobnoustrojowe w zależności od gatunku badanego szczepu i czasu działania. 2. Etanolowy ekstrakt propolisu wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne w stosunku do szczepów ziarniaków Gram-dodatnich z gatunku Staphylococcus aureus.
EN
INTRODUCTION Propolis (bee glue) is a resinous hive product collected by honeybees (Apis mellifera carnica) from various plant sources and is used to seal holes in their honeycombs, smooth out the internal walls and protect the entrance against intruders. Many pharmaceutical properties including antibacterial, antifungal, antiviral, antiprotozoan, anti-infl ammatory, antioxidant, hepatoprotective, immunostimulating, antitumor, and cytostatic activities have been reported for propolis. MATERIAL AND METHODS The following microorganisms were used in this study to test antimicrobial activity of propolis. Six bacteria strains obtained from ATCC Staphylococcus aureus ATCC 25923; Staphylococcus aureus ATCC 29123; Enterococcus faecalis ATCC 29212; Escherichia coli ATCC 11775; Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; Candida albicans ATCC 60193 strains were used. Antimicrobial activity of propolis ethanol extract was investigated by the Serial Dilution Method. RESULTS The present results allow the conclusion that Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus) are more susceptible than Gram-negative bacteria (Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) to ethanolic extract of propolis. CONCLUSIONS 1. Ethanol extract of propolis demonstrates diverse antimicrobial properties depending on species of the examined strain and activity time. 2. Ethanol extract of propolis demonstrates strong antimicrobial activities regarding Gram-positive cocci strains belonging to Staphylococcus aureus species.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
39–48
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii
author
 • Katedra i Zakład Patologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ostrogórska 30 41-200 Sosnowiec tel. 519 051 544
 • Katedra i Zakład Patologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Katedra i Zakład Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Nakajima Y., Shimazawa M., Mishima S., Hara H. Water extract of propolis and its main constituents, caff eoylquinic acid derivatives, exert neuroprotective eff ects via antioxidant actions. Life Sci. 2007; 80: 370–377.
 • 2. Cardoso R., Maboni F., Machado G., Alves S., de Vargas A. Antimicrobial activity of propolis extract against Staphylococcus coagulase positive and Malassezia pachydermatis of canine otitis. Vet. Microbiol. 2010; 142: 432–434.
 • 3. Alencar S., Oldoni T., Castro M. i wsp. Chemical composition and biological activity of a new type of Brazilian propolis: red propolis. J. Ethnopharmacol. 2007; 113: 278–283.
 • 4. Uzel A., Sorkun K., Onçađ O., Cogŭlu D., Gençay O., Salih B. Chemical compositions and antimicrobial activities of four diff erent Anatolian propolis samples. Microbiol. Res. 2005; 160: 189–195.
 • 5. Stepanović S., Antić N., Dakić I., Svabić- Vlahović M. In vitro antimicrobial activity of propolis and synergism between propolis and antimicrobial drugs. Microbiol. Res. 2003; 158: 353–357.
 • 6. Scazzocchio F., D’Auria F., Alessandrini D., Pantanella F. Multifactorial aspects of antimicrobial activity of propolis. Microbiol. Res. 2006; 161: 327–333.
 • 7. Drago L., De Vecchi E., Nicola L., Gismondo M. In vitro antimicrobial activity of a novel propolis formulation (Actichelated propolis). J. Appl. Microbiol. 2007; 103: 1914–1921.
 • 8. Cushnie T., Hamilton V., Chapman D., Taylor P., Lamb A. Aggregation of Staphylococcus aureus following treatment with the antibacterial fl avonol galangin. J Appl. Microbiol. 2007; 103: 1562–1567.
 • 9. Salomăo K., Dantas A., Borba C. i wsp. Chemical composition and microbicidal activity of extracts from Brazilian and Bulgarian propolis. Lett. Appl. Microbiol. 2004; 38: 87–92.
 • 10. Castro M., Vilela W., Zauli R. i wsp. Bioassay guided purifi cation of the antimicrobial fraction of a Brazilian propolis from Bahia state. BMC Complement Altern. Med. 2009; 9: 25.
 • 11. Miorin P., Levy Junior N., Custodio A., Bretz W., Marcucci M. Antibacterial activity of honey and propolis from Apis mellifera and Tetragonisca angustula against Staphylococcus aureus. J. Appl. Microbiol. 2003; 95: 913–920.
 • 12. Velazquez C., Navarro M., Acosta A. i wsp. Antibacterial and free-radical scavenging activities of Sonoran propolis. J. Appl. Microbiol. 2007; 103: 1747–1756.
 • 13. Li-Chang L., Yue-Wen C., Cheng-Chun C. Antibacterial activity of propolis against Staphylococcus aureus. Int. J. Food Microbiol. 2005; 102: 213–220.
 • 14. Orhan D., Ozçelik B., Ozgen S., Ergun F. Antibacterial, antifungal, and antiviral activities of some fl avonoids. Microbiol. Res. 2010; 165: 496–504.
 • 15. Oksuz H., Duran N., Tamer C., Cetin M., Silici S. Eff ect of propolis in the treatment of experimental Staphyloccucus aureus Keratitis in Rabbits. Ophth. Res. 2005; 37: 328–334.
 • 16. Sforcin J., Fernandes A., Lopes C., Bankova V., Funari S. Seasonal eff ect on Brazilian propolis antibacterial activity. J. Ethnopharmacol. 2000; 73: 243–249.
 • 17. Kędzia B., Kędzia A., Dudko P., Hołderna-Kędzia E. Działanie propolisu krajowego na drobnoustroje chorobotwórcze pochodzące od ludzi i zwierząt. Post. Fitoter. 2009; 2: 98–105.
 • 18. Silici S., Kutluca S. Chemical composition and antibacterial activity of propolis collected by three diff erent races of honeybees in the same region. J. Ethnopharmacol. 2005; 99: 69–73.
 • 19. Salomăo K., Pereira P., Campos L. i wsp. Brazilian Propolis: Correlation between chemical composition and antimicrobial activity. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2008; 5: 317–324.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bda5abfa-463f-4273-b104-5482b07e346b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.