PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 4 | 4 | 39-51
Article title

POSTURE DEFECTS OF STUDENTS IN GRADES 1–4 OF MUSIC ORIENTED CLASSES IN PRIMARY SCHOOL COMPLEX NO. 2 IN SZCZECIN

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the research was to establish whether the children between the ages of 7 and 10 years, attending Grades 1-4 of music oriented and general education classes, suffered from posture defects.
The research material included 214 children aged 7-11 of the Primary School Complex No. 2 in Szczecin. There were 101 children examined in the music oriented classes, including 51 (50,5 %) girls and 50 (49,5 %) boys.
In the school year 2006/2007, the research was conducted twice, including the same research material – first in September 2006, second in June 2007 accordingly. Body surface topography method, based on the technique of spatial photogrammetry, was used to evaluate body posture. The research included the analysis of thoracic kyphosis and lumbar lordosis angle in the sagittal plane.
The results of independent research showed that proper posture in the sagittal plane was present in 62% girls and 71% boys from music oriented classes, as well as 73% and 75% in controls accordingly. Rounded back was characteristic for 31% girls and 25% boys from music oriented classes, as well as 14% and 16% in controls. Flat back was visible in 6% female musicians and 12% controls, with 4% boys and 13% controls accordingly. Based on the conducted research, the following results were formulated:
1. Physiological spinal curvatures of children in music oriented classes were more serious in comparison with peer controls.
2. Posture defects were more common in girls in music oriented classes, compared to controls.
3. The incidence of posture defects in boys in music oriented classes and controls was parallel.
4. The national curriculum program of study for PE in music oriented classes should be modified and complemented with exercises strengthening trunk muscles and increasing the range of motion in shoulder and pelvic girdles.
Contributors
 • Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
References
 • 1. Baadjou V.A., van Ejisden- Besseling M.D., Samama-Polak A.L., Smeets R.J., Passos V.L., Westerterp K.R. Energy expenditure in brass and woodwind instrumentalists: the effect of body posture. Med Probl Perform Art. 2011; 26(4): 218-223.
 • 2. Bittner–Czapińska E., Janiszewski M. Analiza wybranych parametrów czynnościowego zespołu wykonawczego u akordeonistów. Medycyna Pracy. 2004; 55 (4): 337-339.
 • 3. Burkholder K.R., Brandfonbrener A.G. Performance-related injuries among student musicians at a speciality clinic. Medical Problems of Performing Artists. 2004; 19(3): 116-122.
 • 4. Bubka Z. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe formą aktywizacji ruchowej dziewcząt. W: Bartoszewisz R., Bolach E., Migasiewicz J., Nowak A. (ed.) Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu. AWF. Wrocław 2009; 28, 364-366.
 • 5. Bubka Z., Poznańska A. Postawa ciała, rozwój morfologiczny oraz sprawność i wydolność fizyczna uczniów krakowskich podstawowych szkół muzycznych. W: Osiński W., Muszkieta R. (ed.). Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych. VIII Konferencja Naukowa. AWF. Poznań 2000: 69-75.
 • 6. Chamagne P. Functional dystonia in musicians: rehabilitation. Hand Clin. 2003; 19(2): 309-316.
 • 7. Chowańska J., Kotwicki T., Krzyżaniak A., Szulc A. Warunki i możliwości zastosowania techniki topografii powierzchniowej do wykrywania skolioz idiopatycznych u dzieci i młodzieży. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2009; 90 (1): 1-5.
 • 8. Demczuk – Włodarczyk E., Marciniak J., Bieć E. Symetria tułowia u wiolonczelistów. Fizjoterapia. 2002; 10 (3-4): 28-31.
 • 9. Denton T.E., Randall F.M., Deinlein D.A. The use of instant Moiré photographs to reduce exposure from scoliosis radiographs. Spine. 1992; 17: 509-512.
 • 10. Drozda K., Lewandowski J. Epidemiologia bólów kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich Poznania. Fizjoterapia Polska. 2001; 1(4); 11: 31-40.
 • 11. Drozda K., Lewandowski J., Górski P. Bóle kręgosłupa u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałej w środowisku miejskim w Polsce, na przykładzie Poznania. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2011; 13 (5): 489-503.
 • 12. Dupuis M. Les pathologies de l`appareil locomoteur chez le musicien. L`union Medicale Du Canada. 1993; 122(6): 432-436.
 • 13. Dziewulski M., Szymanik W. Epidemiologia bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Fizjoterapia Polska. 2003; 3, 2: 106-112.
 • 14. Fernandes L.F.R., Barros J.W., Shimano A.C., et al. Utilization of Moiré topography to detect postural deformities. Revista de Fisioterapia da USP (Sao Paulo). 2003; 10, 1: 16-23.
 • 15. Fidyk S. Percussion. Teaching Music. Feb 2009; Vol. 16 (5): 50-52.
 • 16. Foxman I., Burgel B.J. Musician health and safety: Preventing playing-related musculoskeletal disorders. American Association of Occupational Health Nurses Journal. 2006; 54, 7: 309-316.
 • 17. Gedl – Pieprzyca I. Pływanie formą rekreacji i korektywy dla dzieci uczęszczających do szkół muzycznych. In: Migasiewicz J., Zatoń K. (ed.). Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole. Konferencja Naukowa, Wrocław-Srebrna Góra. AWF. Wrocław 2001; 165-169.
 • 18. Gołąb S., Chrzanowska M., Sobiecki J., Żarów R., Kościuk T., Brudecki J., Matusik S., Pałosz J., Gwardjak T., Suder A., Cadel K. Dziecko Krakowskie 2000. W: Chrzanowska M. i Gołąb S. (ed.), Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa. Studia i Monografie 22, AWF. Kraków 2003.
 • 19. Gregosiewicz A., Okoński M., Gil L. Specyfika uszkodzeń narządów ruchu u dzieci uczących się gry na instrumentach smyczkowych. Chirurgia Narządu Ruchu. 1990; 55 (3): 191-194.
 • 20. Hackenberg L., Hierholzer E., Pötzl W., Götze C., Liljenqvist U. Rasterstereographic back shape analysis in idiopathic scoliosis after posterior correction and fusion. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon). 2003; Vol. 18 (10): 883-889.
 • 21. Janiszewski M., Kluszczyńska A., Błaszczyk A., Pieszyński I. Wpływ wykonawstwa muzycznego na występowanie wybranych zaburzeń statyki ciała u dzieci ze szkoły muzycznej. Fizjoterapia Polska. 2002; 2, 1: 46-58.
 • 22. Jankowicz-Szymańska A., Pałucka M., Mikołajczyk E. Jakość postawy ciała uczniów I i VI klasy podstawowej szkoły muzycznej. Fizjoterapia. 2009; 17, 1: 20-29.
 • 23. Jopkiewicz A., Suliga E. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom-Kielce 2011.
 • 24. Kaneko Y., Lianza S., Dawson W.J. Pain as an incapacitating factor in symphony orchestra musicians in São Paulo, Brazil. Medical Problems of Performing Artists. 2005; 20(4): 168-174.
 • 25. Kava K., Larson C., Stiller C.H., Maher S. Trunk endurance exercise and the effect on instrumental performance: a preliminary study comparing Pilates exercise and a trunk and proximal upper extremity endurance exercise program. Music Performance Research. 2010; Vol. 3: 1-30.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bd6aeb33-a59a-4e9b-a2fc-9a9d21267f40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.