PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 1 | 7-10
Article title

Spotkanie z człowiekiem

Content
Title variants
EN
Meeting the human
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy onkologa szczególnie często mamy do czynienia z problemami zmuszającymi nas do trudnych wyborów i podejmowania decyzji, które mają nie tylko wymiar kliniczny, ale może przede wszystkim etyczny. Niestety, zbyt mało miejsca w dostępnej literaturze medycznej poświęcono dylematom, z jakimi spotyka się w swojej pracy lekarz onkolog. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do dzielenia się swoimi wątpliwościami i prezentowania w „OncoReview” opisów sytuacji, które były dla Państwa trudne. Na przykładzie pacjentki leczonej w naszym szpitalu przedstawiamy rozterki, które zrodziły się podczas naszych wzajemnych kontaktów i stały się inspiracją do dalszych rozważań. Omawiamy takie zagadnienia jak stosunek lekarza do pacjenta umierającego, problem ograniczania procedur medycznych, relacje pacjent–lekarz.
EN
We often have to deal with problems which force us to making difficult choices and decisions that have not only clinical aspects but also ethical during the oncologist’s work. Unfortunately there is not enough place in available medical literature given for dilemmas which oncologists meet in their work. We would like to encourage you to share your doubts and present descriptions of situations which were difficult for you in the pages of our newspaper. By example of a patient who got treatment in our hospital we present dilemmas which appeared in our mutual contacts and became an inspiration to further thoughts. We also discuss such issues as doctor’s attitude to dying patient, the problem of restricting medical procedures and patient–doctor relation.
Keywords
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
7-10
Physical description
Contributors
  • Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
  • Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
References
  • Tischner J.: Myślenie według wartości. Znak, Kraków 1994.
  • Kubler-Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina, Poznań 1998.
  • Chańska W.: Odpowiedzialność za śmierć. Medycyna i Życie 2008; 1(1): 107-111.
  • Jonas H.: Prawo do śmierci. Etyka 1988; 23.
  • Walaszkowska-Czyż A.: Postawa lekarza onkologa. Praca dyplomowa. WUM, Warszawa 2012
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bd675e2f-df93-4960-ab63-d14f2549fbd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.