PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 3 | 189-193
Article title

Nietolerancje pokarmowe

Content
Title variants
EN
Food intolerances
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Food intolerances are a group of adverse body reactions as a result of eating foods that are well tolerated by healthy individuals. The reactions can be divided into two groups: an immunological origin (food allergy) and non-immunological origin (food intolerance). Non-immunological hypersensitivity to food include enzymatic, pharmacological and idiomatic, their responsibility i.e. various food dyes and preservatives. Enzymatic intolerance can be caused by secondary or primary lack of enzymes responsible for the absorption of carbohydrates. The most common causes of secondary lactase deficiency lead inflammatory bowel disease of viral aetiology (rotaviruses, adenoviruses). In the differential diagnosis, we should take into account the bacterial infection, parasitic infestations and food allergies. Food allergy is abnormal immune reaction to components of food. Among the allergic reactions predominate IgE-mediated reactions. Symptoms may appear as early as infancy. The main role in this age group is milk protein and in adolescents, like adults, are nuts and seafood. The diagnosis of both food intolerance and food allergy spectrum of symptoms may be similar. Some foods may cause symptoms of intolerance, both in the immunological and non-immunological mechanism. Therefore, in differentiating the two types of response is essential to establish a causal link between the food and its side effects, physical exam and additional tests. In the treatment of intolerance and food allergy, we should eliminate from the diet the product responsible for the occurrence of symptoms. It should be for 6-12 months, depending on the intensity of symptoms. After this time, physician could gradually introduce the product, in small quantities, back to the diet.
PL
Nietolerancje pokarmowe należą do grupy niepożądanych reakcji organizmu występujących po spożyciu pokarmów, które są dobrze tolerowane przez osoby zdrowe. Reakcje te można podzielić na reakcje o podłożu immunologicznym (alergie pokarmowe) oraz nieimmunologicznym (nietolerancje pokarmowe). Do nieimmunologicznych nadwrażliwości pokarmowych zalicza się nietolerancje enzymatyczne, farmakologiczne oraz idiopatyczne, za które odpowiadają między innymi barwniki i konserwanty spożywcze. Nietolerancje enzymatyczne mogą być spowodowane wtórnym lub pierwotnym brakiem enzymów odpowiedzialnych za wchłanianie węglowodanów. Wśród najczęstszych przyczyn wtórnego niedoboru laktazy wymienia się stany zapalne jelit o etiologii wirusowej (rotawirusy, adenowirusy). W diagnostyce różnicowej należy także brać pod uwagę zakażenia bakteryjne, infestacje pasożytnicze oraz alergię pokarmową. Alergia pokarmowa to nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na składniki pokarmu. Wśród reakcji alergicznych przeważają reakcje IgE-zależne. Objawy mogą się pojawiać już w wieku niemowlęcym. Dominujące alergeny w tej grupie wiekowej to białka mleka krowiego, z kolei u młodzieży, podobnie jak i u dorosłych – orzechy i owoce morza. W diagnostyce zarówno nietolerancji pokarmowych, jak i alergii pokarmowej spektrum objawów może być podobne. Niektóre pokarmy mogą wywoływać objawy nietolerancji zarówno w mechanizmie immunologicznym, jak i nieimmunologicznym, dlatego w różnicowaniu obu typów reakcji zasadnicze znaczenie mają ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między spożytym pokarmem a objawami niepożądanymi, badanie przedmiotowe oraz badania pomocnicze. W leczeniu nietolerancji oraz alergii pokarmowej należy wyeliminować z diety dziecka produkt spożywczy odpowiedzialny za występowanie objawów chorobowych na 6-12 miesięcy, w zależności od intensywności objawów. Po tym czasie, pod kontrolą lekarza, w małych ilościach, stopniowo wprowadza się dany produkt ponownie do diety.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
189-193
Physical description
Contributors
 • Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, CSK MSWiA w Warszawie. Ordynator: dr n. med. A.J. Sybilski
 • Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, CSK MSWiA w Warszawie. Ordynator: dr n. med. A.J. Sybilski. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
References
 • 1. Johansson S.G., Hourihane J.O., Bousquet J. i wsp.: A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001; 56: 813-824.
 • 2. American College of Allergy, Asthma & Immunology: Food allergy: a practice parameter. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2006; 96: 1-68.
 • 3. Fogg M.J., Spergel J.N.: Management of food allergies. Exp. Opin. Pharmacother 2003; 4: 1-13.
 • 4. Czerwionka-Szaflarska M., Zielińska-Duda H.: Allergy and food intolerance in children. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009; 11: 577-584.
 • 5. Lack G.: Food allergy. N. Engl. Med. 2008; 359: 1252-1260.
 • 6. Hutyra T, Iwańczak B.: Ocena częstości występowania nietolerancji laktozy w alergii pokarmowej u dzieci. Pol. Merk. Lek 2008; 25: 340-344.
 • 7. Czerwonka-Szaflarska M., Zielińska-Duda H.: Allergy and food intolerance in children. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009; 11: 577-584.
 • 8. Kagan RS.: Food allergy: An overview. Environ. Health Perspect. 2003; 111: 223.
 • 9. Wybrane wytyczne z gastroenterologii dziecięcej i żywienia. Med. Prakt. Pediatr. 2002; wydanie specjalne 2: 5-13.
 • 10. Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E.: Nadwrażliwość pokarmowa u dzieci - diagnostyka i postępowanie dla lekarza pierwszego kontaktu. Klin. Pediatr. 2004; 12: 5063-5071.
 • 11. Kaczmarski M.: Alergia pokarmowa od rozpoznania do leczenia. Alerg. Astma Immunol. 2006; 11 (supl. 1): 133-135.
 • 12. Czerwionka-Szaflarska M., Kaczmarski M., Socha J., Wąsowska-Królikowska K.: Standardy postępowania oraz zasady prawidłowego żywienia w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży. CMKP Warszawa 2000: 16-31.
 • 13. Nieggeman B., Wahn U., Sampson H.A.: Proposals for standardization of oral food challenges tests in infants and children. Pediatr. Allergy Immunol. 1994; 5: 11-13.
 • 14. Vandenplas Y., Koletzko S., Isolauri E. i wsp.: Guidelines for the diagnosis and management of cow’s milk protein allergy in infants. Arch. Dis. Child. 2007; 92: 902-908.
 • 15. Stelmach I., Majak P.: Alergia a nietolerancja pokarmowa. Alergologia 2009; 3: 121-125.
 • 16. Beyer K., Wahn U.: Oral immunotherapy for food allergy in children. Allergy Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. 2008; 8: 553-556.
 • 17. Greer F.G., Sicherer S.H., Burks A.W; American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition and Section on Allergy and Immunology: Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas. Pediatrics 2008; 121: 183-191.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bd592b33-cb01-4c3c-869a-d8284f1ff817
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.