PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 66-72
Article title

Przydatność oznaczania suchej masy ciała za pomocą bioimpedancji elektrycznej u dializowanych dzieci i młodych dorosłych

Content
Title variants
EN
The relevance of dry weight estimation by electrical bioimpedance in dialysed children and adolescents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
INTRODUCTION: Electrical bioimpedance (BIA) is used to estimate a patient's dry weight. The main goal of the study was to assess the usefulness of BIA in evaluating dry weight in children and young adults on chronic dialysis, with relation to selected biochemical and cardiovascular parameters. An additional goal was to analyze the state of nutrition by means of BIA. MATERIAL AND METHODS: 17 children and young adults, aged from 6 to 24 years (mean 15 ± 3.5 years) on hemodialysis or peritoneal dialysis, were examined. We estimated the arterial blood pressure, biochemical results, echocardiographic and bioimpedance parameters during the initial examination. Based on these results, modifications in the dialysis treatment were introduced. The follow-up examination was performed after 2 months. RESULTS: Arterial blood pressure values were significantly lower at the time of the second examination compared to the first one. The hemoglobin levels were higher after 2 months of observation. In the echocardiographic results, only the EF% improved. The Lin Tissue Indexes (LTI) and the Fat Tissue Indexes (FTI) were similar in both examinations. We observed positive correlations between LTI and arterial blood pressure and some echocardiographic parameters. CONCLUSION: The arterial blood pressure values were significantly lower at the time of the second examination compared to the first one. The hemoglobin levels were higher after 2 months of observation. In the echocardiographic results, only the EF% improved. The Lin Tissue Indexes (LTI) and the Fat Tissue Indexes (FTI) were similar in both examinations. We observed positive correlations between LTI and arterial blood pressure and some echocardiographic parameters.
EN
WSTĘP: Do określenia tzw. suchej masy ciała zastosowano metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA). Głównym celem pracy była ocena przydatności oznaczania suchej masy ciała za pomocą bioimpedancji elektrycznej u przewlekle dializowanych dzieci i młodych dorosłych, w tym w szczególności w odniesieniu do wybranych wykładników biochemicznych i parametrów układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo w tej grupie pacjentów, przy użyciu BIA, analizowano stan odżywienia. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 17 dzieci i młodych dorosłych w wieku od 6 do 24 lat (średnio 15 ± 3,5 roku), leczonych przewlekle hemodializą lub dializą otrzewnową. Oceniono wartości ciśnienia tętniczego, badania biochemiczne, parametry sercowe i wyniki z bioimpedancji w badaniu wyjściowym i po 2 miesiącach, po modyfikacji leczenia dializacyjnego w oparciu o parametry BIA. WYNIKI: Badane parametry ciśnienia tętniczego (skurczowe, rozkurczowe, średnie, tętna) było istotnie niższe podczas drugiego badania w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Stężenie hemoglobiny było istotnie wyższe po 2 miesiącach obserwacji. W badaniu echokardiograficznym wykazano istotny wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory, przy niezmienionych parametrach anatomicznych serca. Oceniane wskaźniki odżywienia – tkanki beztłuszczowej (LTI) i tłuszczowej (FTI) – nie uległy zmianie. Wykazano dodatnią korelację LTI z ciśnieniem tętniczym i niektórymi para-metrami z badania echokardiograficznego. WNIOSKI: Bioimpedancja elektryczna, jako prosta do przeprowadzenia i nieinwazyjna metoda, może być przydatna do precyzyjnego wyznaczania tzw. suchej masy ciała u dializowanych dzieci i młodych dorosłych. Adekwatne odwodnienie pacjentów pozwala na normalizację ciśnienia tętniczego krwi, co wiąże się z poprawą funkcji i prawdopodobnie stanu anatomicznego mięśnia sercowego. BIA pozwala także na dokładniejszą ocenę stanu odżywienia dializowanych chorych i wcześniejsze wykrycie niedożywienia, co w przypadku populacji pediatrycznej ma znaczenie rokownicze.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
66-72
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
 • 1. Piccoli A. Identification of operational clues to dry weight prescription in hemodialysis using bioimpedance vector analysis. The Italian Hemodialysis-Bioelectrical Impedance Analysis (HD-BIA) Study Group. Kidney Int. 1998; 53(4): 1036–1043.
 • 2. Passauer J., Petrov H., Schleser A., Leicht J., Pucalka K. Evaluation of clinical dry weight assessment in haemodialysis patients using bioimpedance spectroscopy: A cross-sectional study. Nephrol. Dial. Transplant. 2010; 25(2): 545–551.
 • 3. Levin NW. A method for the estimation of hydration state during hemodialysis using a calf bioimpedance techniqua. Physiol. Meas. 2008; 29: S503–S516.
 • 4. Kuhlmann M.K., Zhu F., Seibert E., Levin N.W. Bioimpedance, dry weight and blood pressure control. New methods and consequences. Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2005; 14: 543–549.
 • 5. Kusztal M., Dzierżek P., Gołębiowski T., Weyde W., Klinger M. Different body fluid volumes measured by single- and multi-frequency bioelectrical impedance analyzers in overweight/obese renal patients. Postępy Hig. Med. Dosw. 2015; 69: 633–637.
 • 6. Paglialonga F., Ardissino G., Galli MA., Scarfia RV., Testa S., Edefonti A. Bioimpedance analysis and cardiovascular status in pediatric patients on chronic hemodialysis. Hemodial. Int. 2012; 16: S20–S25.
 • 7. Brooks E.R., Fatallah-Shaykh S.A., Langman C.B., Wolf K.M., Price H.E. Bioelectric impedance predicts total body water, blood pressure, and heart rate during hemodialysis in children and adolescents. J. Ren. Nutr. 2008; 18; 304–311.
 • 8. Fenech M., Maasrani M., Jaffrin M.Y. Fluid volumes determination by impedance spectroscopy and hematocrit monitoring: Application to Pediatric hemodialysis. Artif. Organs 2001; 25: 89–98.
 • 9. Bradbury M.G., Smye S.W., Brocklebank J.T. Assessment of the sensi-tivity of bioimpedance to volume changes in body water. Pediatr. Nephrol. 1995; 9: 337–340.
 • 10. Canpolat N., Caliscan S., Sever L., Tasdemir M., Ekmekci O.B., Pehlivan G., Shroff R. Malnutrition and its association with inflammation and vascular disease in children on maintenance dialysis. Pediatr. Nephrol. 2013; 28: 2149–2156.
 • 11. Srivaths P.R., Silverstein D.M., Leung J., Hrishnamurthy R., Goldstein S.L. Malnutrition-inflammation-coronary calcification in pediatric patients receiving chronic hemodialysis. Hemodial. Int. 2010; 14: 263–269.
 • 12. Makulska I., Szczepańska M., Drożdż D., Polak-Jonkisz D., Zwolińska D. Skin autofluorescence as a marker of cardiovascular risk in children with chronic kidney disease. Pediatr. Nephrol. 2013; 28: 121–128.
 • 13. Makulska I., Szczepańska M., Drożdż D., Polak-Jonkisz D., Zwolińska D. Skin autofluorescence as a novel marker of vascular damage in children and adolescents with chronic kidney disease. Pediatr. Nephrol. 2015; 30(5): 811–819.
 • 14. Agarwal R. Hypervolemia is associated with increased mortality among hemodialysis patients. Hypertension 2010; 56: 512–517.
 • 15. Sutherland S.M., Zappitelli M., Alexander S.R., Chua A.N., Brophy P.D., Bunchman T.E., Hackbarth R., Somers M.J., Baum M., Symons J.M., Flores F.X., Benfield M., Askenazi D., Chand D., Fortenberry J.D., Mahan J.D., McBryde K., Blowey D., Goldstein S.L. Fluid overload and mortality in children receiving continuous renal replacement therapy: the prospective pediatric continuous renal replacement therapy registry. Am. J. Kidney Dis. 2010; 55(2): 316–325.
 • 16. Holtta T., Happonen J.M., Ronnholm K., Fyhrquist F., Hilmberg C. Hypertension, cardiac state, and the role of volume overload during peritoneal dialysis. Pediatr. Nephrol. 2001; 16: 324–331.
 • 17. Martin L.C., Franco R.J., Gavras I., Matsubara B.B., Garcia S., Caramori J.T., Barretti B.B., Balbi A.L., Barsanti R., Padovani C., Gavras H. Associa-tion between hypervolemia and ventricular hypertrophy in hemodialysis patients. Am. J. Hypertens. 2004; 17: 1163–1169.
 • 18. Wizemann V., Wabel P., Chamney P., Zaluska W., Moissl U., Rode C., Malecka-Masalska T., Marcelli D. The mortality risk of overhydration in haemodialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2009; 24: 1574–1579.
 • 19. Oh G., Wong C., Begin B., Salsbery K., Sutherland S., Chaudhuri A. Whole-body single-frequency bioimpedance analysis in Pediatric hemodialysis patients. 2014; 29: 1417–1423.
 • 20. Ulinski T., Genty J., Viau C., Tillous-Borde I., Deschenes G. Reduction of left ventricular hypertrophy in children undergoing hemodialysis. Pediatr. Nephrol. 2006; 21: 1171–1178.
 • 21. Agarwal R., Bouldin J.M., Light R.P., Gerg A. Probing dry-weight improves left ventricular mass index. Am. J. Nephrol. 2011; 33: 373–380.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bcc59f2a-8df6-465b-a2ea-d864263c7c87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.