PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 1 | 52-62
Article title

Witaminy „pamięci”

Authors
Content
Title variants
EN
Vitamins for “memory”
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The vitamins are the exogenous, organic compounds with different structures, which play the important biological functions in our organisms, especially as the catalysts. To modulate the biochemical reactions the vitamins should be delivered in the appropriate quantities which are determined by health status and many exogenous factors as dietary habits, drugs etc. In the last years it can be noted the intensity in the studies on the role of the vitamins in neurological diseases. No other organ is such dependent on nutritional substances as the central nervous system. The mentioned diseases include these with unknown aetiology or these for which any effective therapy has not yet been found. The results of the taken studies described in this work surprisingly change approach to the vitamins. Some role of the vitamins was reported in the neurological diseases, such as atherosclerosis, dementia, including Alzheimer disease, epilepsy. It is worth of noting the role of the vitamins in aetiology and supportive therapy of neuropathies, Parkinson disease, post-transplantation headaches. In this article the results of the studies on the role of the vitamins in some serious neurological diseases with similar aetiology and symptoms, such as stroke atherosclerosis-related, dementia were presented.
PL
Witaminy są niezbędnymi do życia, egzogennymi związkami organicznymi o zróżnicowanej budowie i speł - niają ważne biologiczne funkcje, przede wszystkim jako katalizatory przemian biochemicznych. Jako modulatory reakcji zachodzących w organizmie muszą być dostarczane w odpowiednich ilościach, zależnych od aktualnego stanu fizjologicznego danego osobnika i szeregu czynników zewnętrznych (zwyczaje żywieniowe, przyjmowane leki). W ostatnich latach wyraźnie nasiliły się badania nad rolą witamin w schorzeniach neurologicznych. Nie ma drugiego narządu w organizmie tak ściśle uzależnionego od dostarczania substancji odżywczych, jak centralny układ nerwowy. Wśród wspomnianych schorzeń znajdują się jednostki o wciąż niewyjaśnionej etiologii lub co do których nie sposób, nawet przy obecnym stanie wiedzy, zastosować skutecznej terapii. Do schorzeń neurologicznych, w których zauważono udział witamin, zaliczane są jedne z najpoważ - niejszych, jakie dręczą współczesne społeczeństwa, tj. miażdżyca, otępienia, w tym choroba Alzheimera, padaczka i inne. Warto także podkreślić ich znaczenie w etiologii i terapii wspomagającej w neuropatiach, chorobie Parkinsona, potransplantacyjnych bólach głowy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce wyniki ostatnich badań nad rolą poszczególnych witamin w schorzeniach powiązanych ze sobą po części etiologicznie i objawowo, tj. w udarze niedokrwiennym mózgu i otępieniach.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
52-62
Physical description
Contributors
 • Narodowy Instytut leków, zakład Biochemii i Biofarmaceutyków, ul. chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, tel.: 022 841 39 91, faks: 022 841 06 52
References
 • 1. Olas B.: Antyoksydanty obecne w diecie w walce z miażdżycą. Kosmos 2003; 52: 249-258.
 • 2. Kumar N.: Nutritional neuropathies. Neurol. clin. 2007; 25: 209-255.
 • 3. Gruber B.: Witamina E - nowe spojrzenie na zastosowanie w terapii. BIL 1994; 38: 21-26.
 • 4. Mazur R, Kozubski W: Choroby naczyniowe mózgu. WWW Rami Ad Pontem.PL, styczeń 2008.
 • 5. Nowik M., Drechsler H., Nowacki P.: Destabilizacja blaszki miażdżycowej a udar niedokrwienny mózgu - rola czynników zapalnych i immunologicznych. Implikacje praktyczne. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38: 209-214.
 • 6. Wityk R.J., Kittner S.J., Jenner J.L. i wsp.: Lipoprotein (a) and the risk of ischemic stroke in young women. Atherosclerosis 2000; 150: 389-396.
 • 7. Li W., Zheng T, Wang J. i wsp.: Extracellular magnesium regulates effects of vitamin B6, B12 and folate on homo-cysteinemia-induced depletion of intracellular free magnesium ions in canine cerebral vascular smooth muscle cells: possible relationship to (Ca2+)i, atherogenesis and stroke. Neurosci. Lett. 1999; 274: 83-86.
 • 8. Lubińska M., Kazimierska E., Sworczak K.: Hyperhomo-cysteinemia as a new risk factor for different diseases. Adv. Clin. Exp. Med. 2006; 15: 897-903.
 • 9. Klimek A., Adamkiewicz B.: Homocysteina jako czynnik ryzyka uszkodzenia naczyń. Aktualn. Neurol. 2005; 3: 194-199.
 • 10. Kierkus-Dłużyńska K.: Udział homocysteiny w patologii niektórych chorób neurologicznych. Aktualn. Neurol. 2006; 6: 62-66.
 • 11. Wichlińska-Lipka M., Nyka W.M.: Rola homocysteiny w patogenezie chorób układu nerwowego. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 223-228.
 • 12. Olędzka R, Stawarska A.: Rola kwasu foliowego w profilaktyce niektórych schorzeń. Bromatol. Chem. Toksykol. 2001; 34: 277-283.
 • 13. Nilsson K., Gustafson L., Hultberg B.: Folate and cobalamin levels as determinants of plasma homocysteine in different age groups of healthy controls and psychogeriatric patients. Clin. Chem. Lab. Med. 2003; 41: 681-685.
 • 14. Wolters M., Strohle A., Hahn A.: Age-associated changes in the metabolism of vitamin B12 and folic acid: prevalence, aetiopathogenesis and pathophysiological consequences. Z. Gerontol. Geriatr. 2004; 37: 109-135.
 • 15. Garcia A.: Cobalamin and homocysteine in older adults: do we need to test for serum levels in the work-up of dementia? Alzheimers Dement. 2007; 3: 318-324.
 • 16. Ziemlański S., Wartanowicz M.: Rola folianów w żywieniu kobiet i dzieci. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2001; 3: 119-125.
 • 17. Wang X., Qin X., Demirtas H. i wsp.: Efficacy of folic acid supplementation in stroke prevention: a meta-analysis. Lancet 2007; 369: 1876-1882.
 • 18. Spence J.D.: Homocysteine-lowering therapy: a role in stroke prevention? Lancet Neurol. 2007; 6: 830-838.
 • 19. Earnest C.P, Cooper K.H., Marks A., i wsp.: Efficacy of a complex multivitamin supplement. Nutrition 2002; 18: 738-742.
 • 20. Naruszewicz M., Klinke M., Dziewanowski K. i wsp.: Homocysteine, fibrinogen, and lipoprotein(a) levels are simultaneously reduced in patients with chronic renal failure treated with folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin. Metabolism 2001; 50: 131-134.
 • 21. Simopoulos A.P: Symposium: role of poultry products in enriching the human diet with N-3 PUFA. Human requirement for N-3 polyunsaturated fatty acids. Poult. Sci. 2000; 79: 961-970.
 • 22. Kritchevsky D.: Dietary fat and atherosclerosis. J. Nutr. Biochem. 2002; 13: 391.
 • 23. Schmidt E.B., Arnesen H., de Caterina R i wsp.: Marine n-3 polyunsaturated fatty acids and coronary heart disease. Part I. Background, epidemiology, animal data, effects on risk factors and safety. Thromb. Res. 2005; 115: 163-170.
 • 24. Fedačko J., Pella D., Mechírová V. i wsp.: n-3 PuFAs – from dietary supplements to medicines. Pathophysiology 2007; 14: 127-132.
 • 25. Friedrich W: Vitamins. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1998.
 • 26. Mooijaart S.P, Gussekloo J., Frölich M. i wsp.: Homocysteine, vitamin B12, and folic acid and the risk of cognitive decline in old age: the Leiden 85-Plus study. Am. J. Clin. Nutr. 2005; 82: 866-871.
 • 27. Selhub J., Bagley L.C., Miller J., Rosenberg I.H.: B vitamins, homocysteine, and neurocognitive function in the elderly. Am. J. Clin. Nutr. 2000; 71: 614S-620S.
 • 28. Leblhuber F., Walli J., Widner B. i wsp.: Homocysteine and B vitamins in dementia. Am. J. Clin. Nutr. 2001; 73: 127-128.
 • 29. Moretti R., Torre P, Antonello R.M. i wsp.: Vitamin B12 and folate depletion in cognition: a review. Neurol. India 2004; 52: 310-318.
 • 30. Mayes PA.: Metabolizm lipidów: I. Kwasy tłuszczowe. W: Harper HA., Rodwell VW, Mayes PA.: Zarys chemii fizjologicznej. PZWL, Warszawa 1983.
 • 31. Wiśniewska E., Czopińska A.: Neuropatie niedoborowe. Terapia 2005; 13: 43-48.
 • 32. Wolters M., Hermann S., Hahn A.: Effect of multivitamin supplementation on the homocysteine and methylmalonic acid blood concentrations in women over the age of 60 years. Eur. J. Nutr. 2005; 44: 183-192.
 • 33. Nilsson K., Gustafson L., Hultberg B.: Improvement of cognitive functions after cobalamin/folate supplementation in elderly patients with dementia and elevated plasma homocysteine. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2001; 16: 609-614.
 • 34. Nilsson K., Warkentin S., Hultberg B. i wsp.: Treatment of cobalamin deficiency in dementia, evaluated clinically and with cerebral blood flow measurements. Aging (Milano) 2000; 12: 199-207.
 • 35. Naurath H.J., Joosten E., Riezler R. i wsp.: Effects of vitamin B12, folate, and vitamin B6 supplements in elderly people with normal serum vitamin concentrations. Lancet 1995; 346: 85-89.
 • 36. Clarke R.: Prevention of vitamin B12 deficiency in old age. Am. J. Clin. Nutr. 2001; 73: 151-152.
 • 37. de Jong N., Chin A., Paw M.J., i wsp.: Nutrientdense foods and exercise in frail elderly: effects on B vitamins, homocysteine, methylmalonic acid, and neuropsychological functioning. Am. J. Clin. Nutr. 2001; 73: 338-346.
 • 38. Hultberg B., Isaksson A., Nilsson K.,i wsp.: Optimal use of markers for cobalamin/folate status. Results from a survey in a group of psychogeriatric patients. Lakartidningen 2003; 100: 3136-3140.
 • 39. Hultberg B., Nilsson K., Isaksson A., Gustafson L.: Folate deficiency is a common finding in psychogeriatric patients. Aging Clin. Exp. Res. 2002; 14: 479-484.
 • 40. Nilsson K., Gustafson L., Hultberg B.: Optimal use of markers for cobalamin and folate status in a psychogeriatric population. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2002; 17: 919-925.
 • 41. Kolosova N.G., Shcheglova TV, Sergeeva S.V, Loskutova L.V: Long-term antioxidant supplementation attenuates oxidative stress markers and cognitive deficits in senescent-accelerated OXYS rats. Neurobiol. Aging 2006; 27: 1289-1297.
 • 42. Wolters M., Hermann S., Hahn A.: Effects of 6-month multivitamin supplementation on serum concentrations of a-tocopherol, β-carotene, and vitamin C in healthy elderly women. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2004; 74: 161-168.
 • 43. Malouf M., Grimley E.J., Areosa S.A.: Folic acid with or without vitamin B12 for cognition and dementia. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (4): CD004514.
 • 44. Ricciarelli R., Argellati F., Pronzato M.A., i wsp.: Vitamin E and neurodegenerative diseases. Mol. Aspects Med. 2007; 28: 591-606.
 • 45. Feldman R.: Choroba Alzheimera. Serwis RES MEDICA, www.resmedica.pl, styczeń 2000.
 • 46. Rottkamp C.A., Nunomura A., Hirai K. i wsp.: Will antioxidants fulfill their expectations for the treatment of Alzheimer disease? Mech. Ageing Dev. 2000; 116: 169-179.
 • 47. Mazza M., Pomponi M., Janiri L. i wsp.: Omega-3 fatty acids and antioxidants in neurological and psychiatric diseases: an overview. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 2007; 31: 12-26.
 • 48. Korzcyn A.D., Chapman J.: Apolipoprotein E, dementia and strokes. J. Neurol. Sci. 2003; 206: 3-5.
 • 49. Taddei K., Clarnette R., Gandy S.E., Martins R.N.: Increased plasma apolipoprotein E (apoE) levels in Alzheimer’s disease. Neurosci. Lett. 1997; 223: 29-32.
 • 50. Behl C.: Vitamin E and other antioxidants in neuroprotection. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 1999; 69: 213-219.
 • 51. Morris M.C., Evans D.A., Bienias J.L. i wsp.: Dietary intake of antioxidant nutrients and the risk of incident Alzheimer disease in a biracial community study. JAMA 2002; 287: 3230-3237.
 • 52. Dai Q., Borenstein A.R., Wu Y. i wsp.: Fruit and vegetable juices and Alzheimer’s disease: the Kame Project. Am. J. Med. 2006; 119: 751-759.
 • 53. Pham D.Q., Plakogiannis R.: Vitamin E supplementation in Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, tardive dyskinesia, and cataract: Part 2. Ann. Pharmacother. 2005; 39: 2065-2072.
 • 54. Boothby L.A., Doering PL.: Vitamin C and vitamin E for Alzheimer’s disease. Ann. Pharmacother. 2005; 39: 2073-2080.
 • 55. Luchsinger J.A., Tang M.X., Shea S., i wsp.: Antioxidant vitamin intake and risk of Alzheimer disease. Arch. Neurol. 2003; 60: 203-208.
 • 56. Zandi PP., Anthony J.C., Khachaturian A.S. i wsp.; Cache County Study Group: Reduced risk of Alzheimer disease in users of antioxidant vitamin supplements: the Cache County Study. Arch. Neurol. 2004; 61: 82-88.
 • 57. Engelhart M.J., Geerlings M.I., Ruitenberg A. i wsp.: Dietary intake of antioxidants and risk of Alzheimer disease. JAMA 2002; 287: 3223-3229.
 • 58. Franchi F., Baio G., Bolognesi A.G. i wsp.: A review on the relations between the vitamin status and cognitive performances. Arch. Gerontol. Geriatr. 1998; 26 supl. 1: 207-214.
 • 59. Ono K., Hamaguchi T, Naiki H., Yamada M.: Anti-amyloidogenic effects of antioxidants: implications for the prevention and therapeutics of Alzheimer’s disease. Biochim. Biophys. Acta 2006; 1762: 575-586.
 • 60. Clarke R., Smith A.D., Jobst K.A. i wsp.: Folate, vitamin B12, and serum total homocysteine levels in confirmed Alzheimer disease. Arch. Neurol. 1998; 55: 1449-1455.
 • 61. Graban A., Ryglewicz D.: Zaburzenia metabolizmu homocysteiny a choroby układu nerwowego. Czynniki Ryzyka 2004; 1-2: 33-37.
 • 62. Wang H.X., Wahlin A., Basun H. i wsp.: Vitamin B12 and folate in relation to the development of Alzheimer’s disease. Neurology 2001; 56: 1188-1194.
 • 63. Sun Y., Lu C.J., Chien K.L. i wsp.: Efficacy of multivitamin supplementation containing vitamins B6 and B12 and folic acid as adjunctive treatment with a cholinesterase inhibitor in Alzheimer’s disease: a 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study in Taiwanese patients. Clin. Ther. 2007; 29: 2204-2214.
 • 64. Balk E.M., Raman G., Tatsioni A. i wsp.: Vitamin B6, B12, and folic acid supplementation and cognitive function: a systematic review of randomized trials. Arch. Intern. Med. 2007; 167: 21-30.
 • 65. Raman G., Tatsioni A., Chung M. i wsp.: Heterogeneity and lack of good quality studies limit association between folate, vitamins B6 and B12, and cognitive function. J. Nutr. 2007; 137: 1789-1794.
 • 66. Wolters M., Hickstein M., Flintermann A. i wsp.: Cognitive performance in relation to vitamin status in healthy elderly German women - the effect of 6-month multivitamin supplementation. Prev. Med. 2005; 41: 253-259.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc472c32-b782-48f6-bb43-8e605142d5fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.