PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 5 | 37-43
Article title

Physical and Mental Health Components Condition in The Life Quality of Students Who Regularly Practice Kickboxing and Yoga

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The influence of physical exercises on health components of the quality of life of students is discussed. It is found that physical and mental componen t indicators of the quality of life of students who do yoga are much lower than those of students practicing kickboxing. The level of mental health component is lower than the level of physical health component. The obtained results indicate the psycho - emo tional condition and existence comfort during the investigation. Statistical correlations between the quality of life indicators are determined and discussed.
Keywords
Publisher

Year
Volume
5
Pages
37-43
Physical description
Contributors
original work author
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University (Lutsk, Ukraine)
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University (Lutsk, Ukraine)
author
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University (Lutsk, Ukraine)
 • Lesya Ukrainka Eastern European National University (Lutsk, Ukraine)
References
 • 1. Andriychuk O. Y. Izometrychni vpravy u fizychnii reabilitatsii honartozu. Lutsk , 2011; 2 (14): 75 - 79 [in Ukrainian] .
 • 2. B i elikova N O. Ozdorovlennya studentiv spetsialnoyi medychnoyi grupy zasobamy aerobnyh fitnes - program . Lutsk , 2015; 1 (29): 31 - 35 [in Ukrainian].
 • 3. Wąsik J, Pieter W. Sport sparring concept in taekwon - do - The Christmas tree diagram . Physical Activity Review 2013, 1: 32 - 37 .
 • 4. Roda OB . Tendentsiyi naukovy h doslidzhen sportsmenok v aspekti statevy h osoblyvostej , Lutsk , 2012; 4 (20): 473 - 477 [in Ukrainian].
 • 5. Indyka S Y. Obiznanist h voryh pislya infarktu miokarda pro rol’ fizy c hnoyi aktyvnosti u vtorynnij profilaktytsi ta chynnyky, s c h c ho yiyi vyznachayut . Kharkiv , 2010; 4: 52 - 55 [in Ukrainian].
 • 6. Szerla M , Wąsik J , Ortenburger D , Gwara M , Trybulec B . Optymalizacja jakości usprawniania fukcjonalnego - psychomedyczne aspekty leczenia. Medical S tudies 2016; 32(2): 150 - 156 .
 • 7. Pantik VV . Fizychni navantazhennya ta vidpochynok yak faktory vplyvu na fizychnyj rozvytok studentskoyi molodi . Lutsk , 2010: 36 - 40 [in Ukrainian].
 • 8. Tsos AV , Belikova NO , Zahozhyj VV , Kozibrodskyj SP. Pedagogichna diagnostyka v systemi fizychnogo vyhovannya uchniv zagal noosvitnih navchalnyh zakladiv . Lutsk , 2015 [in Ukrainian].
 • 9. Tsos A V. Zakonomirno sti rozvytku fizychnoyi kultury . Lutsk , 2009; 3 (7): 19 - 23 [in Ukrainian].
 • 10. Systema fizychnogo vyhovannya uchniv zagalnoosvitn i h shkil Polschi ta Ukrayiny (XVI – pochatok XXI stolittya): porivnyalnyj analiz : Vilchkovskyj ES , Shyyan BM , Tsos A V , Pasichnyk VR . M onografiya, Lutsk : Vezha - Druk, 2016: 240 [in Ukrainian].
 • 11. Guzhva N . Y. Suchasni pokaznyky yakosti zhyttya studentiv medychnogo universytetu, Uzhgorod: tezy dopovidej XII naukovo - praktychnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu studentiv ta molodyh vchenyh, 2014: 227 – 228 [in Ukrainian].
 • 12. Hukalova I V. Yakist zhyttia naselen nya Ukrayiny: teoretyko - metodologichni osnovy suspilno - geografichnogo do slidzhennya : avtoref. dys. d - ra geogr. nauk : spez. 11.00.02 , Ekonomichna i social `na geografiya; NAN Ukrayiny, 2008: 20 [in Ukrainian] .
 • 13. Kurko YV . Analiz parametriv yakosti zhyttya studentiv rizny h specialnostej , elektronne dzherelo , http :// www . sportpedagogy . org . ua / html / journal /2012 - 03/12 kyvsds . pdf [in Ukrainian].
 • 14. Plakhova OM. I akist’ zhittia naselennia Ukrayini v umovakh transformaciyi [Quality life of the population in Ukraine under transformation], Cand. Diss., Kharkiv, 2005 : 20 [in Russian]
 • 15. Tsos A, Homych A, Sabirov O. The state of physical and psychological components of health in the quality of life of the university st udents. C złowiek i Zdrowie, 2013 , 7(2): 8 - 12 .
 • 16. Aleksi ń ska A. Pojęcie jakości życia. – Electronowy zasob, http:// www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=231 .
 • 17. Solovjova SV. Kachestvo zhyznyi kak medyko - biologicheskaya harakteristika sostoyaniya zdorovya zhyteley severa Tyumenskoj oblasti i goroda Tyumeny. Elektronne dzherelo, ht tp://rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7795343 [in Russian].
 • 18. Prystupa Y , Kurysh N. Yakist zhyttya lyudyny : kategoriyi, komponenty ta yih vymiryuvannya, 2010; 2: 54 - 63 [in Ukrainian].
 • 19. Yagenskyj AV, Sichkaruk I M. Otsinka yakosti zhyttya u suchasnij medychnij praktytsi. Elektronne dzherelo, http://www.mif - ua.com/archive/article/418 [ in Ukrainian].
 • 20. Ware JE, Keller SD, Gandek B, Brazier JE, Sullivan M. Evalu ating translations of health status questionnaires. International Journal of Technology Assesment in Health C are , 1995, 11(3) : 525 – 551 . DOI: https://doi.org/10.1017/S0266462300008710
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc44408c-0d63-4e3a-bf4e-f7fb99f9b364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.