PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 4 | 290-293
Article title

Rozległa endometrioza – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Large endometriosis – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Endometriosis develops in about 10% of women in their fertile age, it is estrogen-dependent and is an important clinical problem. The main symptoms are: chronic pain of the minor pelvis, dysmenorrhea, and dyspareunia, with about 50% of patients being infertile; relapses of the disease are frequent. There are many theories linked to the etiopathogenesis: 1) implantation of the endometrium through salpinges to the abdominal cavity and organs located in the minor pelvis, 2) local immunodeficiency, 3) changes in cellular adhesion and cytokine profile, 4) environmental factors, 5) angiogenesis disorders, 6) genetic predispositions. In our report, we described a case of a patient, age 46, nullipara. The patient’s examination revealed a mass that was palpable in the abdomen and could be felt up to the level of four fingers below the navel. Serum CA-125 was 40.4 U/mL. The ultrasound examination per rectum showed a slightly enlarged uterus with normal endometrium, the right ovary without any pathological changes, and the left ovary changed into a cyst of 15 centimeters in diameter with the superior border not clearly visible. Typical clinical symptoms for endometriosis, like persistent pain in the abdomen, flatulence, bloating, dysmenorrhea, urinary incontinence were not observed in that patient. Surgery was performed in which 1000 mL of fluid were evacuated from the endometrial cyst.
PL
Endometrioza rozwija się u około 10% kobiet, głównie w wieku rozrodczym, jest chorobą estrogenozależną i stanowi istotny problem kliniczny. Dominującymi objawami są: przewlekły ból w miednicy mniejszej, bolesne miesiączkowanie i współżycie płciowe, a około 50% kobiet jest niepłodnych; często występują nawroty choroby. Istnieje wiele teorii związanych z jej etiopatogenezą: 1) implantacja endometrium poprzez jajowody do jamy otrzewnej i narządów miednicy mniejszej, 2) osłabienie układu immunologicznego (głównie lokalnego), 3) zmiany w adhezji komórkowej, profilu cytokin, macierzy komórkowej, 4) czynniki środowiskowe, 5) zaburzenia w procesie angiogenezy, 6) predyspozycje genetyczne. W pracy opisano przypadek 46-letniej pacjentki, nieródki. W badaniu palpacyjnym brzucha stwierdzono opór sięgający cztery palce poniżej pępka. Poziom CA-125 w osoczu wynosił 40,4 U/ml. Badanie ultrasonograficzne per rectum wykazało macicę nieco powiększoną z linijnym endometrium, jajnik prawy prawidłowej wielkości, lewy zmieniony w około 15-centymetrową torbiel, której górny biegun nie był dokładnie widoczny. U pacjentki nie występowały typowe objawy kliniczne dla endometriozy, takie jak pobolewanie, bolesne miesiączki czy też nietrzymanie moczu. Przeprowadzono zabieg operacyjny, w którym ewakuowano 1000 ml płynu z torbieli.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
290-293
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
 • Katedra i Klinika Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
References
 • 1. Santamaría X., Massasa E.E., Taylor H.S.: Migration of cells from experimental endometriosis to the uterine endometrium. Endocrinology 2012;153: 5566-5574.
 • 2. Ulukus M., Cakmak H., Arici A.: The role of endometrium in endometriosis. J. Soc. Gynecol. Investig. 2006; 13: 467-476.
 • 3. May K.E., Villar J., Kirtley S. i wsp.: Endometrial alterations in endometriosis: a systematic review of putative biomarkers. Hum. Reprod. Update 2011; 17: 637-653.
 • 4. Giudice L.C., Kao L.C.: Endometriosis. Lancet 2004; 364: 1789-1799.
 • 5. Wheeler J.M.: Epidemiology of endometriosis-associated infertility. J. Reprod. Med. 1989; 34: 41-46.
 • 6. Markowska J., Kowalska M., Gogacz M. i wsp.: Cytokines and endometriosis. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2004; 31: 269-270.
 • 7. Donnez J., Smoes P., Gillerot S. i wsp.: Vascular endothelial growth factor (VEGF) in endometriosis. Hum. Reprod. 1998; 13: 1686-1690.
 • 8. Rocha A.L., Reis EM., Taylor R.N.: Angiogenesis and endometriosis. Obstet. Gynecol. Int. 2013; 2013: 859619.
 • 9. Treloar S.A., Wicks J., Nyholt D.R. i wsp.: Genomewide linkage study in 1,176 affected sister pair families identifies a significant susceptibility locus for endometriosis on chromosome 10q26. Am. J. Hum. Genet. 2005; 77: 365-376.
 • 10. Nyholt D.R., Low S.K., Anderson C.A. i wsp.: Genome-wide association meta-analysis identifies new endometriosis risk loci. Nat. Genet. 2012; 44: 1355-1359.
 • 11. Sampson J.A.: Endometrial carcinoma of the ovary, arising in endometrial tissue in that organ. Arch. Surg. 1925; 10: 1-72.
 • 12. Nezhat F.R., Pejovic T., Reis F.M., Guo S.W.: The link between endometriosis and ovarian cancer: clinical implications. Int. J. Gynecol. Cancer 2014; 24: 623-628.
 • 13. Wiegand K.C., Shah S.P., Al-Agha O.M. i wsp.: ARID1A mutations in endometriosis-associated ovarian carcinomas. N. Engl. J. Med. 2010; 363: 1532-1543.
 • 14. Brinton L.A., Gridley G., Persson I. i wsp.: Cancer risk after a hospital discharge diagnosis of endometriosis. Am. J. Obstet. Gynecol. 1997; 176: 572-579.
 • 15. Shah A.A., Soomro N.A., Talib R.K. i wsp.: Giant intraabdominal endometrial cyst. J. Coll. Physicians Surg. Pak. 2014; 24: 438-440.
 • 16. Albutt K., Glass C., Odom S., Gupta A.: Endometriosis within a left-sided inguinal hernia sac. J. Surg. Case Rep. 2014; 2014: rju046.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc3635df-758f-44d6-901d-4b3179891faf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.