PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 110-114
Article title

Aktualne wytyczne dotyczące karmienia piersią

Content
Title variants
EN
Breast-feeding – the current view
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Breast-feeding ensures infants proper growth and neurodevelopment. It covers all qualitative and quantitative demands of term newborns. Breast-feeding brings several benefits for both a mother and a child, which is summarized in this paper. Seventy eight percent of mothers in Poland breastfeed for the first 4 months but only 56% keep breastfeeding longer. Ninety percent of children are breastfed during 48 hours after birth according to Polish Central Statistical Office data from the year 2004. The percentage is similar in all age groups between 0-14 years of age. Eighty eight percent of children are still breastfed after discharge. Eighty nine percent of children in these group are exclusively breastfed (without additional fluids). Exclusive breastfeeding is recommended for the first six months of child’s life. Breast- feeding should be continued during introduction of complementary food till the end of 12th month. Further breast-feeding should be maintained according to a mother’s and a child’s needs. The complementary feeding should not be introduced to infant diet before 17 weeks and delayed after 26 weeks of age. Four hundred units of vitamin D should be supplemented to the infant from the first day of life and 25 μg of vitamin K should be given from the 8th day of life to the end of the 3rd month.
PL
Mleko kobiece zapewnia niemowlęciu prawidłowy wzrost oraz rozwój psychofizyczny. Dla niemowląt urodzonych o czasie pokarm kobiety posiada optymalny skład co do jakości, ilości i proporcji składników. Karmienie piersią niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla matki, jak i dziecka, co podsumowano w niniejszym opracowaniu. W Polsce około 76% matek decyduje się na karmienie piersią przez pierwsze 4 miesiące życia dziecka, zaś tylko 56% matek wciąż karmi piersią po ukończeniu przez dziecko tego wieku. Według danych GUS z 2004 roku w ciągu pierwszych 48 godzin życia piersią było karmionych blisko 90% dzieci i liczba ta jest podobna dla wszystkich roczników w grupie 0-14 lat. Z ogólnej liczby badanych dzieci 88,1% było nadal karmionych piersią po wypisie ze szpitala. Niemal 89% dzieci w tej grupie karmiono wyłącznie piersią (tj. bez dopajania i dokarmiania). Zalecane jest karmienie dziecka tylko piersią do ukończenia przez nie 6. miesiąca życia. Po 6. miesiącu należy stopniowo wprowadzać pokarmy uzupełniające, aż do 1. roku życia. Dalsza kontynuacja karmienia piersią zależy od indywidualnych możliwości i potrzeb matki i dziecka. Nie ustalono górnego limitu dotyczącego czasu trwania karmienia piersią. Pokarmy uzupełniające powinny być wprowadzane nie wcześniej niż w 17. i nie później niż w 26. tygodniu życia dziecka. Jeśli nie jest możliwe karmienie bezpośrednie, dziecko należy karmić pokarmem odciąganym. U niemowląt karmionych piersią należy stosować suplementację doustną witaminy K w dawce 25 μg od 8. doby do 3. miesiąca życia oraz witaminy D w dawce 400 jednostek od pierwszych dni.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
110-114
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
 • Klinika Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
References
 • 1. Kotagal U.R. , Kuan L. , Britto M. i wsp . : Predictors of breast feeding success . Pediatr. Res . 1998; 43: 262.
 • 2. Ustawa Kodeks pracy - stan prawny na dzień 20 stycznia 2010 r. art 187 § 1 k.p .
 • 3. Jennes R : The composition of human milk. Semin . Per-inatol. 1979; 3: 225-239 .
 • 4. Pawlus B., Kordek A., Łuniewska B.: Podstawowe składniki mleka kobiecego - najnowsze wiadomości. Med .Rodz . 2004; 5: 213-216 .
 • 5. Dobrzańska A., Helwich E., Lukas W i wsp.: Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. Przew Lek 2007; 3: 26-28
 • 6. Charzewska J., Chlebna-Sokół D., Chybicka A. i wsp.: Aktualne (2009) polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D . Med . Prakt . Pediatr. 2010; 1: 40-46.
 • 7. ESPGHAN Committee on Nutrition: Agostoni C . , Braeger C . , Decki T. i wsp .: Breast-feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition . J . Pediatr. Gastroenterol . Nutr. 2009; 49: 112-125.
 • 8. Gartner L . M . , Morton J . , Lawrence RA. i wsp .; American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005; 115: 496-506 .
 • 9. Dutch State Institute for Nutrition and Heath; Van Ros-sum C . M. , Buchner F. L. , Hoekstra J. : Quantification of health effects of breastfeeding . Review of literature and model situation . RIVM Raport 350040001/2005.
 • 10. Ip S., Chung M ., Raman G . i wsp .: Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries . Evidence Report/Technology Assessment No. 153 (Prepared by Tufts-New England Medical Center Evidence-based Practice Center, under Contract No . 290-020022) . AHRQ Publication No . 07-E007. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. April 2007 .
 • 11. Quigley M .A., Kelly Y. J ., Hacker A.: Breastfeeding and hospitalization for diarrheal and respiratory infection in the United Kingdom Millennium Cohort Study Pediatrics 2007; 119: 837-842.
 • 12. Horta B . L. , Bahl R , Martines J. C . , Victora C . G. : Evidence on the long-term effects of breastfeeding . Systematic reviews and meta-analyses . Word Heath Organization 2007.
 • 13. Owen C .G., Martin R M., Whincup P H. i wsp . : Does breastfeeding influence risk of type 2 diabetes in later life? A quantitative analysis of published evidence . Am . J. Clin . Nutr. 2006; 84: 1043-1054.
 • 14. Pettit D .J. , Forman M.R , Hanson R L. i wsp .: Breast feeding and the incidence of non insulin dependent diabetes mellitus in Pima Indians . Lancet 1997; 350: 166-168.
 • 15. Agostoni C .: Breast feeding and childhood obesity. Pediatr. Res . 2000; 47: 3 .
 • 16. Akobeng A.K., Ramanan A.V , Buchan I . i wsp . : Effect of breast feeding on risk of coeliac disease: a systemic review and meta-analysis of observational studies Arch Dis .Child . 2006; 91: 39-45.
 • 17. Moraes Leite A., Martins Linhares M. B ., Lander J . i wsp . : Effects of breastfeeding on pain relief in full-term newborns Clin J Pain 2009; 25: 827-832
 • 18. Fall C . D . , Goggin PM ., Hawtin P i wsp .: Growth in infancy, infant feeding, childhood living conditions, and Helicobacter pylori infection at age 70 . Arch. Dis . Child . 1997; 77: 310-314.
 • 19. Martin R. M ., Gunnell D ., Owen C .G ., Smith G . D .: Breast-feeding and childhood cancer: A systematic review with meta-analysis .Int. J. Cancer 2005; 117: 1020-1031.
 • 20. Schwarz E . B . , Ray R M . , Stuebe A. M . i wsp .: Duration of lactation and risk factors for maternal cardiovascular disease . Obstet. Gynecol. 2009; 113: 974-982 .
 • 21. Martin R M , Middleton N , Gunnell D i wsp : Breastfeeding and cancer: the Boyd Orr cohort and a systematic review with meta-analysis J Natl Cancer Institute 2005; 97: 1446-1457 .
 • 22. Yang L. , Jacobsen K H .: A systematic review of the association between breastfeeding and breast cancer J Wom Health 2008; 17: 1635-1645.
 • 23. Rsa M. F. : Benefits of breastfeeding and women’s health . Jornal de Pediatria 2004; 80 (supl . 5): S142-146 .
 • 24. Rinker B. , Veneracion M . , Walsh C . P : The effect of breastfeeding on breast aesthetics . Aesthetic Surgery Journal 2008; 28: 534-537 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc34794e-4026-48b8-808c-64ca37a5389b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.