PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | XV | 2 | 241-262
Article title

Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności – KRSS : konstrukcja i ocena właściwości psychometrycznych

Content
Title variants
EN
Questionnaire on Coping with Ability Loss – construction and evaluation of psychometric properties
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents a new research tool: the KRSS (Questionnaire on Coping with Ability Loss). The questionnaire is used to determine the stage of the process of coping with ability loss that the interviewee with acquired disability is at. The theoretical premise derives from the classic work by Elisabeth Kübler-Ross (2007) on coping with death, where several subsequent stages were identified: shock and denial; bargaining; depression; acceptance. Work on the questionnaire progressed in several steps: first, characteristic symptoms of each stage were described; then a set of statements linked to each stage was prepared; these were assessed by competent judges; next, the quality and number of statements were verified; a preliminary version of the questionnaire containing 39 sets was used to test 274 persons with acquired disabilities; the accuracy and reliability of each of the five scales and each of their positions was verified on the basis of the results; last, the final version of the questionnaire was produced, containing 27 statements. From this lengthy process was born a tool for diagnosing the current stage of coping with ability loss that is both short and simple to use. An accurate diagnosis of the coping stage may be a good basis for tailoring the professional activisation services to best fit the unique functioning of the individual in question.
Keywords
Year
Volume
XV
Issue
2
Pages
241-262
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UAM Poznań
author
 • Środowiskowe Studia Doktoranckie SWPS Warszawa
References
 • Brzezińska, A.I. (2008). Ramowa koncepcja badań w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Brzezińska, A.I., Wolski, P. (2009). Koncepcja trzech faz procesu radzenia sobie ze stratą sprawności. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Koman, D., Wojakowska-Lewicka, K. (2008). Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością. Podręcznik metodyczny. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 • Kübler-Ross, E. (2007). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina.
 • Łukowski, W., Kaczan, R., Rycielski, P. (2008). Koncepcja badań sondażowych i koncepcja kwestionariusza w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008). Od samodzielności do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Academica SWPS /EFS .
 • Wolski, P. (2008). Koncepcja modułu badawczego nt.: „Radzenie sobie z utratą sprawności” w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Wolski, P. (2009a). Koncepcja narzędzi badań w ramach modułu badawczego nt.: „Radzenie sobie z utratą sprawności”. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Wolski, P. (2009b). Koncepcja i konstrukcja kwestionariusza „Oceny usługi w ramach aktywizacji zawodowej” w ramach modułu badawczego nt.: „Radzenie sobie z utratą sprawności”. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Wolski, P. (2009c). Koncepcja wywiadu z osobami z nabytą niepełnosprawnością w ramach modułu badawczego nt.: „Radzenie sobie z utratą sprawności”. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Wolski, P. (2009d). Instrukcja do badań w ramach modułu 3b pt.: „Radzenie sobie z utratą sprawności”. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
 • Wolski, P. (2009e). Raport z badań w module nr 3b pt.: „Radzenie sobie z utratą sprawności”. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (maszynopis niepublikowany dostępny w Archiwum Projektu).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bc209fd2-e981-4595-a328-8ae6f140eab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.