PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 62-67
Article title

Strategie postępowania w profilaktyce i leczeniu zapalenia jamy ustnej u chorych poddawanych chemioterapii wysokodawkowej z następowym przeszczepianiem macierzystych komórek krwiotworzenia

Content
Title variants
EN
Prophylaxis and treatment of oral mucositis after high dose chemotherapy before haematopoietic stem cell transplantation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Oral mucositis is a common complication of high-dose chemotherapy and radiotherapy followed by hematopoietic stem-cell support (HSCT). We evaluated the efficacy and safety of calcium phosphate mouth rinse (Caphosol®) for prevention and reduction of severity and duration of oral mucositis in patients treated with HSCT. Materials and methods: Thirty-one patients with haematological malignancies (13-NHD, 18-HD) were treated with Caphosol® for prevention of OM during HSCT procedures. All patients received autologous haematopoietic stem cells. The source of graft was peripheral blood. Oral mucositis was assessed with the use of the five-grade World Health Organization (WHO) oral-toxicity scale. Oral mucositis was evaluated daily after the beginning of transplantation procedure until discharge from the BMT Unit. The number of days with painkillers and total parenteral nutrition were estimated. One patient died because of multiorgan dysfunction. Control group was composed of patients, who had been treated with HSCT previously, before Caphosol® was available. Results: In comparison with control group, treatment with Caphosol® was associated with the significant reduction of the incidence of oral mucositis in II-IV degrees, duration of oral mucositis, days with morphine and with total parenteral nutrition. No side effects were observed. Conclusions: Calcium phosphate mouth rinse is a very promising medicine for prevention of oral mucositis for patients treated with high dose chemotherapy supported with hematopoietic stem cell transplantation.
PL
Wstęp: Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (OM) postrzegane jest jako jedno z najcięższych powikłań chemioterapii wysokodawkowej (HSCT) z następowym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotworzenia. W profilaktyce i leczeniu OM stosowanych jest wiele substancji, jednak skuteczność jedynie nielicznych znalazła potwierdzenie w badaniach klinicznych. Ocenialiśmy skuteczność płukanek preparatu przesyconego fosforanu wapnia (Caphosol®) w profilaktyce OM. Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 31 dorosłych chorych poddanych HSCT wg schematu BEAM. U tych chorych w profilaktyce i leczeniu stosowany był płyn do płukania ust Caphosol®. Analizie poddano: ciężkość OM, ocenianą w pięciostopniowej skali WHO, czas trwania OM, zapotrzebowanie na opioidowe leki przeciwbólowe, konieczność żywienia pozajelitowego. Trzydziestu pacjentów ukończyło badanie, jeden zmarł z powodu niewydolności wielonarządowej. Grupę kontrolną (historyczną) stanowiło 18 pacjentów z czasów, gdy Caphosol® nie był dostępny. Wyniki: W grupie badanej zaobserwowano znamienny statystycznie spadek ciężkości i skrócenie czasu trwania OM w porównaniu z grupą kontrolną. Obniżyło się również zapotrzebowanie na opiaty. Pacjenci nie wymagali żywienia pozajelitowego. Wnioski: Wydaje się, iż Caphosol® jest lekiem skutecznym w profilaktyce i leczeniu OM po HSCT. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
62-67
Physical description
Contributors
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
author
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
References
 • 1. Sonis S.T.: Mucositis as a biological process: a new hypothesis for development of chemiotheraphy-induced stomatotoxicity. Oral Oncol. 1998; 34: 39-43.
 • 2. Logan R.M., Stringer A.M., Bowen J.M. i wsp.: Serum levels of NF-κΒ and pro-inflammatory cytokines following administration of mucotoxic drugs. Cancer Biol. Ther. 2008; 7: 1139-1145.
 • 3. Al-Dasooqi N., Gibson R.J., Bowen J.M. i wsp.: Matrix metalloproteinases: key regulators in the pathogenesis of chemotherapy-induced mucositis? Cancer Chemother. Pharmacol. 2009; 64: 1-9.
 • 4. Kostler WJ., Hejna M., Wenzel C., Zielinski C.C.: Oral mucositis complicating chemotherapy and/or radiotherapy: options for prevention and treatment. CA Cancer J. Clin. 2001; 51: 290-315.
 • 5. Vagliano L., Feraut C., Gobetto G. i wsp.: Incidence and severity of oral mucositis in patients undergoing haematopoietic SCT (HSCT)-results of a multicentre study. Bone Marrow Transplant. 2010; doi: 10.1038/ bmt.2010.184.
 • 6. Sonis S.T., Elting L.S., Keefe D., Peterson D.E. i wsp.; Mucositis Study Section of the Multinational Association for Supportive Care in Cancer; International Society for Oral Oncology: Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury: pathogenesis, measurement, epidemiology, and consequences for patients. Cancer 2004; 100 (9 supl.): 1995-2025.
 • 7. Rubenstein E.B., Peterson D.E., Schubert M. i wsp.: Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy-induced oral and gastrointestinal mucositis. Cancer 2004; 100 (9 supl.): 2026-2046.
 • 8. Gabriel D.A., Shea T, Olajida O. i wsp.: The effect of oral mucositis on morbidity and mortality in bone marrow transplant. Semin. Oncol. 2003; 30 (6 supl. 18): 76-83.
 • 9. Rapoport A.P, Miller Watelet L.E., Linder T. i wsp.: Analysis of factors that correlate with mucositis in recipients of autologous and allogeneic stem-cell transplants. J. Clin. Oncol. 1999; 17: 2446-2453.
 • 10. Harousseau J.L. i wsp.: Proc. EBMT 2005 (abst 412).
 • 11. Bolwell B.J., Kalaycio M., Sobecks R. i wsp.: A multivariable analysis of factors influencing mucositis after autologous progenitor cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2002; 30: 587-591.
 • 12. Cutler C., Li S., Kim H.T. i wsp.: Mucositis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a cohort study of methotrexate- and non-methotrexate-containing graft-versus-host disease prophylaxis regimens. Biol. Blood Marrow Transplant. 2005; 11: 383-388.
 • 13. Papadeas E., Naxakis S., Riga M., Kalofonos Ch.: Prevention of 5-fluorouracil-related stomatitis by oral cryotherapy: a randomized controlled study. Eur. J. Oncol. Nurs. 2007; 11: 60-65.
 • 14. Eduardo F.P, Bezinelli L., Luiz A.C. i wsp.: Severity of oral mucositis in patients undergoing hematopoietic cell transplantation and an oral laser phototherapy protocol: a survey of 30 patients. Photomed. Laser Surg. 2009; 27: 137-144.
 • 15. Vanclee A., Lutgens L.C., Oving E.B. i wsp.: Keratino-cyte growth factor ameliorates acute graft-versus-host disease in a novel nonmyeloablative haploidentical transplantation model. Bone Marrow Transplant. 2005; 36: 907-915.
 • 16. Spielberger R., Stiff R., Bensinger W i wsp.: Palifermin for oral mucositis after intensive therapy for hematologic cancers. N. Engl. J. Med. 2004; 351: 2590-2598.
 • 17. http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_ library/EPAR_Product_Information/human/000609/ WC500040541.pdf.
 • 18. Rzepecki P, Sarosiek T., Barzal J. i wsp.: Palifermin for prevention of oral mucositis after haematopoietic stem cell transplantation - single centre experience. J. BUON 2007; 12: 477-482.
 • 19. EUSA Pharma (Europe) Limited.
 • 20. Papas A.S., Clark RE., Martuscelli G. i wsp.: A prospective, randomized trial for the prevention of mucositis in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2003; 31: 705-712.
 • 21. Haas M.L., Mercedes T., Manyak M.J.: Reduction of painful oral mucositis by supersaturated calcium phosphate oral rinse in head and neck cancer patients receiving chemotherapy and radiation. Poster presented At ASTRO, 21-25 Sep. 2008, Boston.
 • 22. Bellm L.A., Epstein J.B., Rose-Ped A. i wsp.: Patient reports of complications of bone marrow transplantation. Support. Care Cancer. 2000; 8: 33-39.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bbcbcbd2-282d-4568-8cac-aace1f085a0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.