PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 2 | 4 | 228-233
Article title

Aktywność fizyczna a nowotwory

Content
Title variants
EN
Physical activity and cancer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dane epidemiologiczne wskazują, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi i raka jelita grubego. Najprawdopodobniej przyczynia się również do obniżenia ryzyka zachorowania na raka prostaty, trzonu macicy i płuca. Mechanizm tego zjawiska nie został w pełni poznany; uważa się, że może on wiązać się z oddziaływaniem immunologicznym (wzrost liczby i aktywności makrofagów i limfocytów NK), wpływem na metabolizm (obniżenie stężenia insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu), zmniejszeniem stężenia hormonów płciowych (mniejsza synteza, zmniejszenie wrażliwości tkanek na hormony, zwiększenie syntezy globuliny wiążącej hormony płciowe) i z wpływem na procesy zapalne (zmniejszenie stężenia TNF-α, IL-6 i CRP). W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia wskazujące, że regularna aktywność fizyczna po leczeniu raka piersi i raka jelita grubego zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i wydłuża przeżycie (zmniejsza ryzyko zgonu o 40–50%). Powinno się więc zachęcać pacjentów do zwiększenia aktywności fizycznej. Według zaleceń ASC (American Cancer Society) najbardziej korzystna jest aktywność o umiarkowanym natężeniu, trwająca co najmniej 30 min (a najlepiej 45–60 min) i powtarzana przynajmniej przez 5 dni w tygodniu.
EN
Physical activity has been shown to decrease the incidence of breast and colon cancers and most likely of cancers of the prostate, endometrium and lung. The mechanism of this effect is very complex and not completely understood. Physical activity has an impact on the immune system (increased number of natural killer (NK) cells and cytotoxic T cells), may reduce inflammation (significantly decreased plasma TNF-α, IL-6, and CRP), has effects on sex hormones (decreased bioavailability of estrogens and increased concentration of sex hormone-binding globulin) and influences insulin metabolism. Recent publications have shown that physical activity after cancer diagnosis and treatment is associated with reduced risk of breast and colon cancer recurrence and increases the survival rates (40% to 50% lower risk of cancer death). It is therefore important to encourage patients to physical activity. American Cancer Society has given recommendation for moderate exercise for at least 30, or better 45–60 min, on at least 5 days per week.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
228-233
Physical description
Contributors
 • Oddział Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii; Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
author
 • Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
References
 • Lee I.M., Skerrett P.J.: Physical activity and all – cause mortality: What is the dose – response relation? Med. Sci. Sports Exerc. 2001; 33: 459-471.
 • Friedenreich C.M., Cust A.E.: Physical activity and breast cancer risk: impact of timing, type and dose of activity and population sub-group effects. Br. J. Sports Med. 2008; 42: 636-647.
 • Dallal C.M., Sullivan-Halley J., Ross R.K. et al.: Long-term recreational physical activity and risk of invasive and in situ breast cancer: the California Teachers study. Arch. Intern. Med. 2007; 167: 408-415.
 • Friedenreich C.M., Orenstein M.R.: Physical activity and cancer prevention: Etiologic evidence and biological mechanisms. J. Nutr. 2002; 132(11): 3456S-3464S.
 • Emaus A., Thune I.: Physical activity and lung cancer prevention. Recent Results Cancer Res. 2011; 186: 101-133.
 • Banim P.J.R., Luben R., Khaw K.T.: Physical activity and the risk of developing pancreatic cancer – data from a UK prospective study (EPIC NORFOLK). Gut 2011; 60: A78.
 • Nieman D.C.: Exercise, upper respiratory tract infection, and the immune system. Med. Sci. Sports Exerc. 1994; 26: 128-139.
 • Allin K.H., Nordestgaard B.G.: Elevated C-reactive protein in the diagnosis, prognosis, and cause of cancer. Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 2011; 48(4): 155-70.
 • Pierce B.L., Ballard-Barbash R., Bernstein L. et al.: Elevated biomarkers of inflammation are associated with reduced survival among breast cancer patients. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 3437-44.
 • Arditi J.D., Venihaki M., Karalis K.P. et al.: Antiproliferative effect of adiponectin on MCF7 breast cancer cells: a potential hormonal link between obesity and cancer. Horm. Metab. Res. 2007; 39(1): 9-13.
 • Nicklas B.J., You T., Pahor M.: Behavioural treatments for chronic systemic inflammation: effects of dietary weight loss and exercise training. CMAJ 2005; 172: 1199-1209.
 • You T., Berman D.M., Ryan A.S. et al.: Effects of hypocaloric diet and exercise training on inflammation and adipocyte lipolysis in obese postmenopausal women. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004; 89: 1739-46.
 • Neilson H.K., Friedenreich Ch.M., Brockton N.T. et al.: Physical activity and postmenopausal breast cancer: Proposed biologic mechanisms and areas for future research. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2009; 18(1): 12-27.
 • Eliassen A.H., Missmer S.A., Tworoger S.S. et al.: Endogenous steroid hormone concentrations and risk of breast cancer: does the association vary by a woman’s predicted breast cancer risk? J. Clin. Oncol. 2006; 24: 1823-30.
 • Key T., Appleby P., Barnes I. et al.: Endogenous sax hormones and breast cancer in postmenopausal women: Reanalysis of nine prospective studies. J. Natal. Cancer Inst. 2002; 94: 606-616.
 • Friedenreich C.M., Woolcott C.G., McTiernan A. et al.: Alberta physical activity and breast cancer prevention trial: Sex hormone changes in a year-long exercise intervention among postmenopausal women. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 1458-1466.
 • Kaaks R., Rinaldi S., Key T.J. et al.: Postmenopausal serum androgens, oestrogens and breast cancer risk: the European prospective investigation into cancer and nutrition. Endocr. Relat. Cancer 2005; 12: 1071-82.
 • Vona-Davis L., Howard-McNatt M., Rose D.P.: Adiposity, type 2 diabetes and the metabolic syndrome in breast cancer. Obes. Rev. 2007; 8(5): 395-408.
 • Larsson S.C., Mantzoros C.S., Wolk A.: Diabetes mellitus and risk of breast cancer: a meta-analysis. Int. J. Cancer 2007; 121(4): 856-62.
 • Holmes M.D., Chen W.Y., Feskanich D. et al.: Physical activity and survival after Brest cancer diagnosis. JAMA 2005; 293(20): 2479-86.
 • Irwin M.L., Wilder Smith A., McTiernan A. et al.: Influence of pre-and postdiagnosis physical activity on mortality in breast cancer survivors: The Health, Eating, Activity, and Lifestyle Study. J. Clin. Oncol. 2008; 26(24): 3958-64.
 • Holic C.N., Newcomb P.A., Trentham-Dietz A.: Physical activity and survival after diagnosis of invasive breast cancer. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008; 17: 379-86.
 • Haydon A.M.M., MacInnis R.J., English D.R. et al.: Effect of physical activity and body size on survival after diagnosis with colorectal cancer. Gut 2006; 55: 62-67.
 • Philips S.M., McAuley E.: Social cognitive influence on physical activity participation in long-term breast cancer survivors. Psychooncology 2012 [online: doi: 10.1002/pon.3074].
 • Donnelly C.M., Blaney J.M., Lowe-Strong A. et al.: A randomised controlled trial testing the feasibility and efficacy of a physical activity behavioural change intervention in managing fatigue with gynaecological cancer survivors. Gynecol. Oncol. 2011; 122: 618-624.
 • Brown J.K., Byers T., Doyle C. et al.: Nutrition and physical activity during and after cancer treatment: an American Cancer Society Guide for informed choices. CA Cancer J. Clin. 2003; 53: 268-291.
 • Ness K.K., Wall M.M., Oakes J.M. et al.: Physical performance limitations and participation restrictions among cancer survivors: a populationbased study. Ann. Epidemiol. 2006; 16(3): 197-205.
 • Drygas W., Skiba A., Bielecki W.: Ocena aktywności fizycznej mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt „Bridging East-West Health Gap”. Med. Sport 2002; 18(5): 169-174.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb92bd25-9831-43d3-a6c0-538edcbb768c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.