PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 309-314
Article title

Metody zabiegowe w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Surgical treatment of urolithiasis in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Significant progress in the treatment of urolithiasis especially towards surgical management has been made in the last years. Indications for open surgery of urolithiasis are extremely limited due to development of endoscopic methods. The stones with dimension exceeding 6 mm are qualified for surgical treatment. Surgical methods with the low invasiveness are: ESWL (extracorporeal shock wave lithotripsy), URSL/URS (ureterorenoscopic removal of ureteric stones), PCNL (percutaneous nephrolithotomy). Each of these methods can be used in monotherapy and can be combined with each other as well. High energy shock waves which are generate extracorporeal are used in ESWL method. Goal of that therapy is disintegration of the stone. The best effectiveness of ESWL is observed when the stones are smaller than 2 cm and are situated in: renal pelvis, upper and medium renal calyx, pelvicoureteral connection and upper ureter. It is effective if there is free outflow of urine from the renal pelvis. In case of difficult outflow of urine from the renal pelvis, the treatment of choice is PCNL. To remove the deposits located in the lower ureter or if the stone is large and obstruct the ureter, it is the best to use ureterorenoscopic lithotripsy. Open surgeries of nephrolithiasis are performed in cases of significant hydronephrosis, numerous kidney stones, after failed ESWL or failed ureterorenoscopy, in morbid obesity.
PL
W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w leczeniu kamicy układu moczowego, zwłaszcza w postępowaniu zabiegowym. Rozwój metod endoskopowych zdecydowanie ograniczył wskazania do operacyjnego leczenia tego schorzenia. Wskazaniem do zabiegowej formy leczenia kamicy moczowej są złogi powyżej 6 mm. Do zabiegowych metod leczenia kamicy układu moczowego o małej inwazyjności należą: ESWL (kruszenie kamieni falami generowanymi pozaustrojowo), URSL/URS (endoskopowe usuwanie złogów z moczowodu), PCNL (przezskórne usuwanie kamieni). Wszystkie wymienione metody mogą być stosowane jako jedyne w terapii, ale można je również ze sobą łączyć. Do zabiegów ESWL wykorzystywane są wysokoenergetyczne fale uderzeniowe, wytwarzane poza ustrojem chorego. Celem zabiegu ESWL jest dezintegracja złogu. ESWL jest najbardziej skuteczne u pacjentów ze złogami nieprzekraczającymi 2 cm, zlokalizowanymi w: miedniczce nerkowej, górnym i środkowym kielichu nerkowym, połączeniu miedniczkowo- moczowodowym i górnym odcinku moczowodu, pod warunkiem swobodnego odpływu moczu z miedniczki. W przypadku utrudnionego odpływu metodą z wyboru staje się PCNL. W celu usunięcia złogów w dolnych odcinkach moczowodów lub w przypadku, gdy kamień jest duży i blokuje moczowód, najkorzystniej jest zastosować ureterolitotrypsję (URSL). Operacje otwarte w kamicy nerkowej wykonuje się obecnie w przypadkach znacznego wodonercza, obecności licznych złogów w obrębie nerek, po nieudanych zabiegach endoskopowych i ESWL, w patologicznej otyłości.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
309-314
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Warszawski Szpital dla Dzieci w Warszawie. Kierownik: dr n. med. Beata Jurkiewicz
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Kane C.J., Bolton D.M., Stoller M.L.: Current indications for open stone surgery in an endourology center. Urol. 1995; 45: 218-221.
 • 2. Paik M.L., Wainstein M.A., Spirnak J.P. i wsp.: Current indications for open stone surgery in the treatment of renal and ureteral calculi. J. Urol. 1998; 159: 374-378, discussion 378-379.
 • 3. Morse R., Resniek M.: Ureteral calculi: natural history and treatment in an era of advanced technology. J. Urol. 1991; 145: 263-265.
 • 4. Ołpiński M., Borówka A., Krzeski T. i wsp.: ESWL u dzieci. Urol. Pol. 1992; 45: 87-91.
 • 5. Bar K, Starownik R.: Małoinwazyjne metody leczenia kamicy układu moczowego. Przegl. Urol. 2006; 6: 25-27.
 • 6. Ołpiński M., Borówka A., Krzeski T, Judycki J.: Leczenie kamicy odlewowej nerek u dzieci metodą ESWL. Urol. Pol. 1991; 44: 118-122.
 • 7. Tiselius H.G., Ackermann D., Alken P. i wsp.: Guidelines on urolithiasis. European Association of Urology, 2005.
 • 8. Bromber K.: Litotrypsja pozaustrojowa (ESWL) a ure-teroskopia (URSL) w leczeniu kamicy dolnego odcinka moczowodu. Przegl. Urol. 2009; 2: 34-36.
 • 9. Bar K., Szkodny A., Szewczyk W. i wsp.: Analiza powikłań po zabiegach ESWL. Urol. Pol. 1992; 45: 199-201.
 • 10. Lingeman J.E., Woods J., Toth PD. i wsp.: The role of lithotripsy and its side effects. J. Urol. 1989; 141: 739-797.
 • 11. Schmidt M.E., Sharma S., Schoeneich G. i wsp.: Acute complications during and after extracorporeal shockwave lithotripsy. Indian J. Urol. 2001; 17: 118-120.
 • 12. Ferenz T., Antoniewicz A., Borówka A. i wsp.: Wpływ kruszenia kamieni nerkowych falą wstrząsową wyzwalaną pozaustrojowo (ESWL) na generację endoteliny (ET) w aspekcie rozwoju nadciśnienia tętniczego (doniesienie wstępne). Urol. Pol. 1995; 48: 118-123.
 • 13. Konecki T., Frieske I., Kuśmierek J., Sosnowski M.: Ocena wpływu litotrypsji pozaustrojowej (ESWL) na czynność nerek na podstawie parametrycznych obrazów klirensu nerkowego. Urol. Pol. 2008; 61 (supl. 1): 24-25.
 • 14. Trombetta C., Berretta A., Siracusano S. i wsp.: Evaluation of hematochemical parameters and renal echography after ESWL. Eur. Urol. 1992; 21 (supl. 1): 53-56.
 • 15. Grote R., Dohring W, Aeikens B.: Computertomographischer und sonographischer Nachweis von renalen und perirenalen Veranderungen nach einer ESWL. Fortschr. Rontgenstr. 1986; 144: 434-439.
 • 16. Leniann J. Jr, Taylor A.J., Collier B.D., Lipchik E.O.: Kidney hematoma due to extracorporeal shock wave lithotrypsy causing renin mediated hypertension. J. Urol. 1991; 145: 1238-1241.
 • 17. Krishnamurthi V, Streem S.B.: Long-term radiographic and functional outcome of extracorporeal shock wave lithotrypsy induced hematomas. J. Urol. 1995; 154: 1673-1673.
 • 18. Knapp P.M., Kulb T.B., Lingeman J.E. i wsp.: Extracorporeal shock wave lithitrypsy induced perirenal hematomas. J. Urol. 1988; 139: 700-703.
 • 19. Kostakopoulos A., Stavropoulos N.J., Macrychoritis C. i wsp.: Subcapsular hematoma due to ESWL: risk factors. A study of 4247 patients. Urol. Int. 1995; 55: 21-24.
 • 20. Czaplicki M., Jakubczyk T., Borkowski A. i wsp.: ESWL u chorych na hemofilię. Urol. Pol. 1998; 51: 410-418.
 • 21. Constantinides C., Recker F., Jaeger P., Hauri D.: Extra-corporeal shock wave lithotripsy as monotherapy of staghorn renal calculi: 3 years of experience. J. Urol. 1989; 142: 1415-1418.
 • 22. Bierkens A.F., Hendrikx A.J., Lemmens WA., Debruyne F.M.: Extracorporeal shock wave lithotripsy for large renal calculi: the role of ureteral stents. A randomized trial. J. Urol. 1991; 145: 699-702.
 • 23. Morris N.S., Stickler D.J., McLean R.J.: The development of bacterial biofilms on indwelling catheters. World J. Urol. 1999; 17: 345-350.
 • 24. Stickler D.J., Jones S.M., Adusei G.O., Waters M.G.: A Sensor to detect the early stages in the development of crystalline Proteus mirabilis biofilm on indwelling bladder catheters. J. Clin. Microbiol. 2006; 44: 1540-1542.
 • 25. Sulaiman M.N., Bucholz N.P., Clark P.B.: The role of ureteral stent placement in the prevention of steinstrasse. J. Endourol. 1999; 13: 151-155.
 • 26. Al-Awadi K.A., Halim HA., Kehinde E.O., Al-Tawheed A.: Steinstrasse: a comparison of incidence with and without J stenting and the effect of J stenting on subsequent management. Br. J. Urol. Int. 1999; 84: 618-621.
 • 27. Madbouly K., Sheir K.Z., Elsobky E. i wsp.: Risk factors for the stone formation of a steinstrasse after extracorporeal shock wave lithotripsy. J. Urol. 2002; 167: 1239-1242.
 • 28. Soyupek S., Armagan A., Kosar A. i wsp.: Risk factors for the formation of a steinstrasse after shock wave lithotripsy. Urol. Int. 2005; 74: 323-325.
 • 29. Picramenos D., Deliveliotis C., Alexopoulou K. i wsp.: Extracorporeal shock wave lithotripsy for renal stones in children. Urol. Inter. 1996; 56: 86-90.
 • 30. Gomuła A.: Usuwanie złogów z moczowodu na drodze endoskopowej. Urol. Pol. 1989; 42, 1.
 • 31. Bieniec W, Pawłowski W, Myrta J., Gnacik W: Wtasne doświadczenia w leczeniu kamicy dolnego odcinka moczowodu za pomocą ureterorenoskopii. Urol. Pol. 1995; 48, 3.
 • 32. Jeromin L., Sosnowski M.: Powikłania po ureterorenoskopii (URS) w diagnostyce i leczeniu chorób moczowodu. Urol. Pol. 1992; 45, 3.
 • 33. Arrabal M.M., Ocete M.C., Mijan Ortiz J.L. i wsp: Methodology and limits of outpatient ureteroscopy. Arch. Esp. Urol. 2006; 59, 3: 44.
 • 34. Krambeck A.E., Murat F.J., Gettman M.T. i wsp.: The evolution of ureteroscopy: a modern single-institution series. Mayo Clin. Proc. 2006; 81, 4.
 • 35. Lindqvist K., Holmberg G., Peeker R., Grenabo L.: Extracorporeal shock-wave lithotripsy or ureteroscopy as primary treatment for ureteric stones: a retrospective comparing two different treatment strategies. Scand. J. Urol. Nephrol. 2006; 40, 2.
 • 36. Roslan M., Zachalski W, Bagińska J., Krajka K.: Zabiegowe metody leczenia kamicy moczowej. Forum Nefrologiczne 2009; 2, 3: 196-201.
 • 37. Zhong W, Zeng G., Cai Y. i wsp.: Treatment of lower urethral calculi with extracorporeal shock-wave lithotripsy and pneumatic ureteroscopic lithotripsy: a comparison of effectiveness and complications. CMJ 2003; 116: 1001-1003.
 • 38. Lam J.S., Greene T.D., Gupta M.: Treatment of proximal ureteral calculi: holmium: YAG laser ureterolithotripsy versus extracorporeal shock wave lithotripsy. J. Urol. 2002; 167: 1972-1976.
 • 39. Boline G.B., Belis J.A.: Outpatient fragmentation of ureteral calculi with mini ureteroscopes and laser lithotripsy. J. Endourol. 1994; 8: 341-343.
 • 40. Harmon WJ., Sershon P.D., Blute M.L. i wsp.: Ureteroscopy: current practice and long-term complications. J. Urol. 1997; 157: 28-32.
 • 41. Seeger A.R., Rittenberg M.H., Bagley D.H.: Ureteropyeloscopic removal of ureteral calculi. J. Urol. 1988; 139: 1180-1183.
 • 42. Kriegmair M., Schmeller N.: Paraureteral calculi caused by ureteroscopic perforation. Urol. 1995; 45: 578-580.
 • 43. Menon M., Parulkar B.G., Drach G.W: Urinary lithiasis, etiology, diagnosis and medical management. W: Campbell’s Urology. WB. Saunders, London 1998: 2661-2733.
 • 44. Schulz-Lampel D., Lampel A.: Chirurgiczne metody leczenia kamicy u dzieci. Wyd. pol., European Urology Update series, 2001; 3: 19-28.
 • 45. Furlow WL., Bucchiere J.J.: The surgical fate of ureteral calculi: review of Mayo Clinic experience. J. Urol. 1976; 116: 559-661.
 • 46. Boyce WH., Elkins I.D.: Reconstructive renal surgery following anatrophic nephrolithotomy: follow up of 100 consecutive cases. Urol. 1974; 111: 307-312.
 • 47. Jeon S.S., Hyun J.H., Lee K.S.: A comparison of holmium: YAG laser with Lithoclast lithotripsy in ureteral calculi fragmentation. Int. J. Urol. 2005; 12: 544-547.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb46be54-fa5b-4e2f-9e73-7ce63c740636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.