PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 4 | 46-52
Article title

Charakterystyka rakowiaków w materiale Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu SUM w Katowicach

Content
Title variants
EN
Characteristic features of carcinoids diagnosed in Department of Pathomorphology SUM in Zabrze
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Rakowiak (carcinoid) jest nowotworem neuroendokrynnym rozwijającym się w różnych narządach organizmu. Zachorowalność na rakowiaka wynosi około 1-2 przypadki na 100 000 osób na rok. MATERIAŁ I METODY Celem pracy była charakterystyka grupy rakowiaków, rozpoznanych w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii SUM w Zabrzu w latach 1993- 2008, pod względem podtypów histopatologicznych. W przygotowaniu pracy wykorzystano analizę preparatów histopatologicznych, oceniając typ rakowiaków. WYNIKI • Przeanalizowano 61 przypadków rakowiaków • Średni wiek pacjentów wynosił 52,5 ± 13,6 (43 kobiety, 18 mężczyzn) • W badaniu histopatologicznym rozpoznano 34 typowe i 16 atypowych rakowiaków oskrzeli oraz 9 inwazyjnych i 1 nieinwazyjny rakowiak w zakresie układu pokarmowego • W badanych przypadkach występuje zależność pomiędzy typem rakowiaka a lokalizacją oraz zdolnością do dawania przerzutów, jak również pomiędzy lokalizacją a parametrami morfologii krwi obwodowej WNIOSKI Rakowiak jest rzadko rozpoznawanym typem nowotworu. Typ histologiczny, lokalizacja w organizmie oraz wiek i płeć pacjenta determinują klinikę tego nowotworu.
EN
INTRODUCTION Argentaffi noma (Carcinoid) is neuroendocrine neoplasm being able to develop in diff erent organs of the body. The morbidity rate is taking out about 1 - 2 cases to 100 000 persons per year. MATERIAL AND METHODS The aim of this study was to describe characteristic features of carcinoids’ group diagnosed in Institute of Pathomorphology in Zabrze. This research was based on analysis of 61 histopatological slides. In preparations a type of carcinoids were being assessed. RESULTS • 61 cases were analysed (43 from women, 18 from men) • In the examination there were recognised 34 typical and 16 atypical carcinoids of bronchi and 9 invasive and 1 noninvasive carcinoid within the scope of the digestive system • The medium age of patients amounted to 52.5 ± 13.6 • In studied cases a relation is appearing between the type of the carcinoid and the location and with presence of metastases and also the location and the district blood count CONCLUSIONS Carcinoid is a rarely recognised type of neoplasm. Histologic type, location in the body and the age and sex of the patient determine the clinic features of this neoplasm.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
46-52
Physical description
Contributors
 • STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii w Zabrzu
author
 • STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii w Zabrzu
 • Katedra i Zakład Patomorfologii, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15; tel. 32 2714994 / 32 370 45 41
References
 • 1. Modlin I.M., Kidd M., Latich I., Zikusoka M.N., Shapiro M.D.: Current status of gastrointestinal carcinoids. Gastroenterology 2005; 128: 1717.
 • 2. Lips C.J., Lentjes E.G., Hoppener J.W.: The spectrum of carcinoid tumours and carcinoid syndromes. Ann. Clin. Biochem. 2003; 40; 612.
 • 3. Stinner B., Rothmund M.: Neuroendocrine tumours (carcinoids) of the appendix. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2005; 19: 729.
 • 4. Modlin I.M., Shapiro M.D., Kidd M.: An analysis of rare carcinoid tumors: clarifying these clinical conundrums. World J. Surg. 2005, 29, 92.
 • 5. Mielczarek P.; Bagłaj M.; Bogdanowicz E.; Morawska I.: Carcinoid of the Appendix. Adv. Clin. Exp. Med. 2003; 12, 6: 825-832
 • 6. Solcia E., Kloppel G., Sobin L.H. i wsp.: Histological typing of endocrine tumors. WHO classifi cation of endocrine tumors. New York, Springer-Verlag, 2000.
 • 7. Szczeblowska D.: Diagnostics and treatment of neuroendocrine tumors of the digestive tract in the light of the present standards. Pol Merkur Lekarski. 2007; 22: 437-41.
 • 8. Beasley M., Thunnisen F., Hasleton Ph. i wsp.: Carcinoid tumours, in: WHO Classifi cation of Tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart, IARC Press , Lyon, 2004: 59-62.
 • 9. Capella C., Solcia E., Sobin L. i wsp.: Endocrine tumours of the small intestine, in: WHO Classifi cation of Tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System, IARC Press , Lyon, 2000: 77-82
 • 10. Capella C., Solcia E., Sobin L. i wsp.: Endocrine tumours of the appendix, in: WHO Classifi cation of tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System, IARC Press , Lyon, 2000: 99-101
 • 11. Capella C., Solcia E., Sobin L. i wsp.: Endocrine tumours of the Colon and Rectum, in: WHO Classifi cation of tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System, IARC Press , Lyon, 2000: 137-139
 • 12. Merling F. Anatomie pathologique de l’appendice du caecum. Expérience, Paris 1838: 337-343.
 • 13. Klöppel G., Oberndorfer and His Successors: From Carcinoid to Neuroendocrine Carcinoma. Endocr Pathol 2007; 18: 141-144.
 • 14. Langhans T. Ueber einen Drüsenpolyp im Ileum. Virchows Arch. 1887; 38: 559 - 560.
 • 15. Lubarsch O: Ueber den primären Krebs des Ileum nebst Bemerkungen über das gleichzeitige Vorkommen von Krebs und Tuberculose. Virchows Arch 1888; 111: 280-317.
 • 16. Oberndorfer S.: Karzinoide des Dunnadarms. Frankfurt Zischr Pathol 1907; 1: 426-432.
 • 17. Thomas CF Jr, Tazelaar HD, Jett JR.: Typical and atypical pulmonary carcinoids : outcome in patients presenting with regional lymph node involvement. Chest. 2001; 119(4):1143-50.
 • 18. Nasierowska-Guttmejer A.: Rola klasyfi kacji histopatologicznej w diagnostyce i rokowaniu guzów neuroendokrynnych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa GUZY NEUROENDOKRYNNE PRZEWODU POKARMOWEGO. 2005.
 • 19. Sternau A., Chwirot P., Tomaszewski D. i wsp.: Operacje bronchoplastyczne u chorych na rakowiaka oskrzela. Ann. Acad. Med. Gedan. 2006; 36: 175-181
 • 20. Sinem Gungor, Ebru Damadoglu, Aysun Aybatli i wsp.: Typical pulmonary carcinoid tumors: Presentation and outcome of 24 cases. Med Sci Monit, 2006; 12: CR315-318
 • 21. Zuetenhorst JM, Taal BG.: Metastatic carcinoid tumors: a clinical review. Oncologist. 2005; 10:123-31.
 • 22. Bakhshayesh Karam M., Zahirifard S., Tahbaz M. i wsp.: Bronchial Carcinoid Tumors: Clinical and Radiological Findings in 21 Patients. Iran. J. Radiol. 2005; 2: 111
 • 23. Krysiak B., Okopień B., Herman Z.: Współczesne poglądy na temat diagnostyki i leczenia rakowiaka. Przegląd Lekarski 2007; 64: 2, 103
 • 24. Sharma S, Mahajan R, Negi A, i wsp.: Atypical Peripheral Bronchial Carcinoid. Ind J Radiol Imag 2006; 16: 211-214
 • 25. Jeung MY, Gasser B, Gangi A. i wsp.: Bronchial carcinoid tumors of the thorax: spectrum of radiologic fi ndings. Radiographics. 2002; 22: 351-65.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb3a42fd-cab4-4970-835d-c6c140795777
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.