PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 15 | 1 | 17–21
Article title

Czynniki ryzyka bruksizmu w czasie snu u dzieci – przegląd literatury

Content
Title variants
EN
Sleep bruxism risk factors in children: a literature review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Bruksizm jest definiowany jako powtarzalna czynność szczękowo-mięśniowa, przejawiająca się zaciskaniem i/lub zgrzytaniem zębów, która może wystąpić podczas codziennych aktywności lub w czasie snu. W etiologii bruksizmu można wyodrębnić trzy grupy jego przyczyn: czynniki psychospołeczne, czynniki osobowe i czynniki patofizjologiczne. Obecnie brak jest skutecznej metody leczenia, która zupełnie eliminowałaby problem bruksizmu. Stosuje się metody chroniące zęby oraz zmniejszające dolegliwości bólowe występujące w przebiegu tego zaburzenia, które jest stwierdzane u około 47,6% dzieci w wieku 3–6 lat. Celem badań autorów niniejszej pracy było ustalenie na podstawie przeglądu literatury czynników ryzyka bruksizmu występującego w czasie snu u dzieci. Materiał i metody: Materiał do przeglądu stanowiły artykuły z baz PubMed, ResearchGate i Google Scholar. W celu identyfikacji odpowiednich publikacji wyszukiwanie zostało przeprowadzone przy użyciu kombinacji słów kluczy: bruxism, child, teeth grinding (według Medical Subject Headings, MeSH). W niniejszym przeglądzie uwzględniono 12 publikacji dotyczących czynników ryzyka bruksizmu w czasie snu u dzieci. Wyniki: Związek między występowaniem bruksizmu a trudnościami z oddychaniem w trakcie snu, jak również problemami ze snem opisały po trzy prace. Stres jako czynnik predysponujący został dostrzeżony w czterech artykułach, a rozwód rodziców dziecka – w kolejnych dwóch. Wnioski: 1) Zaburzenia oddychania w trakcie snu, zaburzenia snu oraz sytuacje stresowe, w szczególności rozwód rodziców, przyczyniają się do występowania bruksizmu sennego u dzieci. 2) Wpływ pozostałych czynników omawianych w niniejszej pracy na rozwój bruksizmu w czasie snu wymaga dalszych badań.
EN
Introduction: Bruxism is defined as a repetitive jaw and muscle activity involving teeth clenching and/or grinding which may occur during everyday activities or during sleep. The aetiology of bruxism includes three groups of causes: psychosocial, personal and pathophysiological factors. Currently, there is no effective method of treatment to completely eliminate the problem of bruxism. Teeth protection and pain reduction methods are used. Bruxism-associated pain is found in approximately 47.6% of children aged 3–6 years. The aim of the present study was to establish sleep bruxism risk factors in children based on a literature review. Material and methods: The material for review included articles from the PubMed, ResearchGate and Google Scholar databases. In order to identify suitable publications the search was conducted using combinations of the following keywords: “bruxism,” “child,” “teeth grinding” (according to Medical Subject Headings, MeSH). This review includes 12 publication regarding sleep bruxism risk factors in children. Results: The association between bruxism and respiratory disorders and that between bruxism and sleep problems were described by three studies each. Stress as a predisposing factor was noted in four articles and parental divorce in two papers. Conclusions: 1) Respiratory disorders during sleep, sleep disorders and stressful situations, particularly parents’ divorce, contribute to sleep bruxism in children. 2) The impact of the remaining factors discussed in this paper on the development of sleep bruxism requires further research.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
17–21
Physical description
Contributors
 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
author
 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
author
 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • Bortoletto CC, Salgueiro M da CC, Valio R et al.: The relationship between bruxism, sleep quality, and headaches in schoolchildren. J Phys Ther Sci 2017; 29: 1889–1892.
 • Shetty S, Pitti V, Satish Babu CL et al.: Bruxism: a literature review. J Indian Prosthodont Soc 2010; 10: 141–148.
 • Yap AU, Chua AP: Sleep bruxism: current knowledge and contemporary management. J Conserv Dent 2016; 19: 383–389.
 • Castrillon EE, Ou KL, Wang K et al.: Sleep bruxism: an updated review of an old problem. Acta Odontol Scand 2016; 74: 328–334.
 • Machado E, Dal-Fabbro C, Cunali PA et al.: Prevalence of sleep bruxism in children: a systematic review. Dental Press J Orthod 2014; 19: 54–61.
 • Tachibana M, Kato T, Kato-Nishimura K et al.: Associations of sleep bruxism with age, sleep apnea, and daytime problematic behaviors in children. Oral Diseases 2016; 22: 557–565.
 • Rossi D, Manfredini D: Family and school environmental predictors of sleep bruxism in children. J Orofac Pain 2013; 27: 135–141.
 • Vieira-Andrade RG, Drumond CL, Martins-Júnior PA et al.: Prevalence of sleep bruxism and associated factors in preschool children. Pediatr Dent 2014; 36: 46–50.
 • Oliveira MT, Bittencourt ST, Marcon K et al.: Sleep bruxism and anxiety level in children. Braz Oral Res 2015; 29: 1–5.
 • Manfredini D, Lobbezoo F, Giancristofaro RA et al.: Association between proxy-reported sleep bruxism and quality of life aspects in Colombian children of different social layers. Clin Oral Investig 2017; 21: 1351–1358.
 • Ribeiro MB, Manfredini D, Tavares-Silva C et al.: Association of possible sleep bruxism in children with different chronotype profiles and sleep characteristics. Chronobiol Int 2018; 35: 633–642.
 • Serra-Negra JM, Paiva SM, Fulgêncio LB et al.: Environmental factors, sleep duration, and sleep bruxism in Brazilian schoolchildren: a case-control study. Sleep Med 2014; 15: 236–239.
 • Alouda R, Alshehri M, Alnaghmoosh S et al.: Mother’s work status on children’s bruxism in a subset of Saudi population. J Int Soc Prev Community Dent 2017; 7 (Suppl 3): S170–S178.
 • Drumond CL, Souza DS, Serra-Negra JM et al.: Respiratory disorders and the prevalence of sleep bruxism among schoolchildren aged 8 to 11 years. Sleep Breath 2017; 21: 203–208.
 • De Alencar NA, Leão CS, Leão ATT et al.: Sleep bruxism and anxiety impacts in quality of life related to oral health of Brazilian children and their families. J Clin Pediatr Dent 2017; 41: 179–185.
 • Ferreira NMR, Dos Santos JFF, Dos Santos MBF et al.: Sleep bruxism associated with obstructive sleep apnea syndrome in children. Cranio 2015; 33: 251–255.
 • Warren EJ, Font SA: Housing insecurity, maternal stress, and child maltreatment: an application of the family stress model. Soc Serv Rev 2015; 89: 9–39.
 • Alvaro PK, Roberts RM, Harris JK: A systematic review assessing bidirectionality between sleep disturbances, anxiety, and depression. Sleep 2013; 36: 1059–1068.
 • Drake CL, Pillai V, Roth T: Stress and sleep reactivity: a prospective investigation of the stress-diathesis model of insomnia. Sleep 2014; 37: 1295–1304.
 • Song TJ, Cho SJ, Kim WJ et al.: Anxiety and depression in tension-type headache: a population-based study. PLoS One 2016; 11: e0165316.
 • Quartana PJ, Wickwire EM, Klick B et al.: Naturalistic changes in insomnia symptoms and pain in temporomandibular joint disorder: a cross-lagged panel analysis. Pain 2010; 149: 325–331.
 • Yatani H, Studts J, Cordova M et al.: Comparison of sleep quality and clinical and psychologic characteristics in patients with temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2002; 16: 221–228.
 • Chirakalwasan N, Ruxrungtham K: The linkage of allergic rhinitis and obstructive sleep apnea. Asian Pac J Allergy Immunol 2014; 32: 276–286.
 • Hobzova M, Prasko J, Vanek J et al.: Depression and obstructive sleep apnea. Neuro Endocrinol Lett 2017; 38: 343–352.
 • Tiller JWG: Depression and anxiety. Med J Aust 2013; 199 (Suppl 6): S28–S31.
 • Yang L, Zhao Y, Wang Y et al.: The effects of psychological stress on depression. Curr Neuropharmacol 2015; 13: 494–504.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb31661f-f650-428c-97c6-bc1792d45add
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.