PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 4 | 217–221
Article title

Zakrzepica zatok żylnych mózgu. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Cerebral venous sinus thrombosis. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Cerebral venous sinus thrombosis is a rare vascular disease affecting people regardless of their age. It is estimated that the disease is the cause of 1% of all cerebral strokes. Study design: The reported case has been described on the basis of the female patient’s medical record. Case study: The article describes a female patient, 47 years old, with arterial hypertension and metabolic syndrome who has been using hormonal contraceptives for 17 years. She sought medical attention due to headaches, the sensation of an alternate numbness in right and left extremities (for a month), vomiting (for a week) and high ESR levels. Upon admission, the patient underwent a neurological examination, yet apart from psychomotor retardation no pathology was detected. Computed tomography scan without contrast showed no lesions. Cerebral venous sinus thrombosis was confirmed only with additional examinations. Results: Despite the application of standard treatment methods, the patient’s condition did not improve. Focal and deficit symptoms that appeared during hospitalisation, resolved upon the inclusion of steroids in the treatment. Conclusion: The reported case testifies to difficulties in diagnosing and determining the aetiology of cerebral venous sinus thrombosis.
PL
Wstęp: Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu to rzadka choroba naczyniowa, występująca u osób w każdym wieku. Szacuje się, że jest przyczyną około 1% udarów mózgu. Materiał i metoda: Przypadek został przedstawiony na podstawie dokumentacji medycznej pacjentki. Opis przypadku: W artykule zaprezentowano przypadek 47-letniej pacjentki z nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym, od 17 lat stosującej antykoncepcję hormonalną. Kobieta zgłosiła się na oddział z powodu bólów głowy, uczucia drętwienia naprzemiennie kończyn prawych i lewych (od miesiąca), wymiotów (od tygodnia), wysokiego OB. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu oprócz spowolnienia psychoruchowego patologii nie stwierdzono. Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu nie ujawniła zmian. Dopiero po wykonaniu badań dodatkowych potwierdzono zakrzepicę żył mózgowych. Wyniki: Mimo standardowych prób leczenia nie uzyskano poprawy stanu chorej. Objawy ogniskowe i ubytkowe, które pojawiły się w trakcie hospitalizacji, ustąpiły dopiero po włączeniu sterydów. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje na trudność, jaką może sprawić ustalenie rozpoznania i etiologii zakrzepicy żył mózgowych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
217–221
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii, Szpital Powiatowy w Biskupcu
References
 • Allroggen H, Abbott RJ: Cerebral venous sinus thrombosis. Postgrad Med J 2000; 76: 12–15.
 • Biesek D, Książkiewicz B, Wicherska B et al.: Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu – opisy dwóch przypadków. Przegl Lek 2008; 65: 217–219.
 • Boncoraglio G, Carriero MR, Chiapparini L et al.: Hyperhomocysteinemia and other thrombophilic risk factors in 26 patients with cerebral venous thrombosis. Eur J Neurol 2004; 11: 405–409.
 • Bousser MG, Ferro JM: Cerebral venous thrombosis: an update. Lancet Neurol 2007; 6: 162–170.
 • Canhão P, Ferro JM, Lindgren AG et al.: Causes and predictors of death in cerebral venous thrombosis. Stroke 2005; 36: 1720–1725.
 • Cantu C, Alonso E, Jara A et al.: Hyperhomocysteinemia, low folate and vitamin B12 concentrations, and methylene tetrahydrofolate reductase mutation in cerebral venous thrombosis. Stroke 2004; 35: 1790–1794.
 • Einhäupl K, Stam J, Bousser MG et al.; European Federation of Neurological Societies: EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis in adult patients. Eur J Neurol 2010; 17: 1229–1235.
 • Fiszer U: Zakrzepica naczyń żylnych mózgu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Terapia 2006; 14: 14–16.
 • Fiszer U: Zakrzepica naczyń żylnych mózgu – wybrane zagadnienia kliniczne. Dlaczego rozpoznanie tej choroby jest tak trudne? Przew Lek 2009; 7: 16–19.
 • Formaglio M, Catenoix H, Tahon F et al.: Stenting of a cerebral venous thrombosis. J Neuroradiol 2010; 37: 182–184.
 • http://omim.org/entry/607093.
 • Masuhr F, Mehraein S, Einhäupl K: Cerebral venous and sinus thrombosis. J Neurol 2004; 251: 11–23.
 • Ozsvath RR, Casey SO, Lustrin ES et al.: Cerebral venography: comparison of CT and MR projection venography. AJR Am J Roentgenol 1997; 169: 1699–1707.
 • Perenc A: Ból głowy jako objaw wewnątrzczaszkowej zakrzepicy żylnej. Udar Mózgu 2011; 13: 22–27.
 • Rajewski P, Książkiewicz B: Zakrzepica żył i zatok mózgu. Udar Mózgu 2010; 12: 47–50.
 • Stam J: Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med 2005; 352: 1791–1798.
 • Windyga J, Vertun-Baranowska B, Stefańska E et al.: Zwiększona aktywność czynnika VIII a żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Acta Haematol Pol 2004; 35: 89–94.
 • Zuurbier SM, Lauw MN, Coutinho JM et al.: Clinical course of cerebral venous thrombosis in adult acute lymphoblastic leukemia. J Stroke Cerebrovasc Dis 2015; 24: 1679–1684.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb1ef117-554c-4ff8-9ac7-b509806ca3ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.