PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 52 | 73–81
Article title

Badanie ultrasonograficzne węzłów wartowniczych z użyciem środków kontrastujących

Content
Title variants
EN
Contrast enhanced ultrasound of sentinel lymph nodes
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sentinel lymph nodes are the first lymph nodes in the region that receive lymphatic drainage
from a primary tumor. The detection or exclusion of sentinel lymph node micrometastases
is critical in the staging of cancer, especially breast cancer and melanoma because
it directly affects patient’s prognosis and surgical management. Currently, intraoperative
sentinel lymph node biopsies using blue dye and radioisotopes are the method of
choice for the detection of sentinel lymph node with high identification rate. In contrast,
conventional ultrasound is not capable of detecting sentinel lymph nodes in most cases.
Contrast enhanced ultrasound with contrast specific imaging modes has been used for the
evaluation and diagnostic work-up of peripherally located suspected lymphadenopathy.
The method allows for real-time analysis of all vascular phases and the visualization of
intranodal focal “avascular” areas that represent necrosis or deposits of neoplastic cells.
In recent years, a number of animal and human studies showed that contrast enhanced
ultrasound can be also used for the detection of sentinel lymph node, and may become
a potential application in clinical routine. Several contrast agents have been used in those
studies, including albumin solution, hydroxyethylated starch, SonoVue®, Sonazoid® and
Definity®. This review summarizes the current knowledge about the use of ultrasound
techniques in detection and evaluation of sentinel lymph node.
PL
Węzły wartownicze są pierwszymi węzłami chłonnymi na drodze spływu chłonki z okolicy
guza pierwotnego. Wykluczenie lub potwierdzenie mikroprzerzutów w węźle wartowniczym
odgrywa istotną rolę w ustalaniu stanu zaawansowania nowotworu, szczególnie
nowotworu piersi i czerniaka, ponieważ bezpośrednio wpływa na rokowanie i wybór
metody chirurgicznego leczenia. Obecnie śródoperacyjna biopsja węzłów wartowniczych
z użyciem niebieskiego barwnika oraz radioizotopów są metodami z wyboru umożliwiającymi
zidentyfikowanie węzłów wartowniczych. W przeciwieństwie do biopsji standardowe
badanie ultrasonograficzne z reguły nie pozwala na ich uwidocznienie. Dzięki
badaniu ultrasonograficznemu z użyciem środka kontrastującego oraz opcji obrazowania
właściwych dla ultrasonografii ze środkami kontrastującymi można zdiagnozować
położone obwodowo nieprawidłowe węzły chłonne. Metoda ta umożliwia ocenę węzłów
w czasie rzeczywistym w każdej fazie naczyniowej, a także na uwidocznienie wewnątrzwęzłowych
ogniskowych obszarów „nieunaczynionych”, które reprezentują obszary martwicy
lub skupiska komórek nowotworowych. W ostatnich latach w wielu badaniach
przeprowadzanych na zwierzętach i u ludzi wykazano, że badanie ultrasonograficzne
z użyciem środka kontrastującego może uwidocznić węzeł wartowniczy i stać się rutynowym
badaniem diagnostycznym. W badaniach tych zastosowano kilka środków kontrastujących,
takich jak roztwór albuminy, skrobia hydroksyetylowana oraz SonoVue®,
Sonazoid® i Definity®. Niniejsza praca stanowi podsumowanie obecnej wiedzy dotyczącej
zastosowania ultrasonografii w diagnostyce węzłów chłonnych wartowniczych.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
52
Pages
73–81
Physical description
Contributors
author
 • Department of Internal Medicine 2, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching Hospital of the University of Würzburg, Bad Mergentheim, Germany
author
 • Department of Internal Medicine 2, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching Hospital of the University of Würzburg, Bad Mergentheim, Germany
 • Department of Radiology, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 • Department of Internal Medicine 2, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching Hospital of the University of Würzburg, Bad Mergentheim, Germany
 • Department of Internal Medicine 2, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching Hospital of the University of Würzburg, Bad Mergentheim, Germany
author
 • Department of Internal Medicine 2, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching Hospital of the University of Würzburg, Bad Mergentheim, Germany
 • Department of Internal Medicine 2, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching Hospital of the University of Würzburg, Bad Mergentheim, Germany
 • Department of Internal Medicine 2, Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching Hospital of the University of Würzburg, Bad Mergentheim, Germany
References
 • 1. Ahuja AT, Ying M, Ho SY, Antonio G, Lee YP, King AD et al.: Ultrasound of malignant cervical lymph nodes. Cancer Imaging 2008; 8: 48–56.
 • 2. Rettenbacher T: Sonography of peripheral lymph nodes part 1: normal findings and B-image criteria. Ultraschall Med 2010; 31: 344–362.
 • 3. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann Nielsen M et al.: The EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical practice of contrast enhanced ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. Ultraschall Med 2012; 33: 33–59.
 • 4. Claudon M, Cosgrove D, Albrecht T, Bolondi L, Bosio M, Calliada F et al.: Guidelines and good clinical practice recommendations for contrast enhanced ultrasound (CEUS) – update 2008. Ultraschall Med 2008; 29: 28–44.
 • 5. Claudon M, Dietrich CF, Choi BI, Cosgrove DO, Kudo M, Nolsøe CP et al.: Guidelines and good clinical practice recommendations for contrast enhanced ultrasound (CEUS) in the liver – update 2012: a WFUMBEFSUMB initiative in cooperation with representatives of AFSUMB, AIUM, ASUM, FLAUS and ICUS. Ultrasound Med Biol 2013; 39: 187–210.
 • 6. Claudon M, Dietrich CF, Choi BI, Cosgrove DO, Kudo M, Nolsøe CP et al.: Guidelines and good clinical practice recommendations for contrast enhanced ultrasound (CEUS) in the liver – update 2012. Ultraschall Med 2013; 34: 11–29.
 • 7. Dietrich CF, Averkiou MA, Correas JM, Lassau N, Leen E, Piscaglia F: An EFSUMB introduction into dynamic contrast-enhanced ultrasound (DCE-US) for quantification of tumour perfusion. Ultraschall Med 2012; 33: 344–351.
 • 8. Dietrich CF, Ponnudurai R, Bachmann Nielsen M: Is there a need for new imaging methods for lymph node evaluation? Ultraschall Med 2012; 33: 411–414.
 • 9. Yang WT, Goldberg BB: Microbubble contrast-enhanced ultrasound for sentinel lymph node detection: ready for prime time? AJR Am J Roentgenol 2011; 196: 249–250.
 • 10. Veronesi U, Paganelli G, Galimberti V, Viale G, Zurrida S, Bedoni M et al.: Sentinel-node biopsy to avoid axillary dissection in breast cancer with clinically negative lymph-nodes. Lancet 1997; 349: 1864–1867.
 • 11. McMasters KM, Giuliano AE, Ross MI, Reintgen DS, Hunt KK, Byrd DR et al.: Sentinel-lymph-node biopsy for breast cancer – not yet the standard of care. N Engl J Med 1998; 339: 990–995.
 • 12. Krag D, Weaver D, Ashikaga T, Moffat F, Klimberg VS, Shriver C et al.: The sentinel node in breast cancer – a multicenter validation study. N Engl J Med 1998; 339: 941–946.
 • 13. Kwan W, Jackson J, Weir LM, Dingee C, McGregor G, Olivotto IA: Chronic arm morbidity after curative breast cancer treatment: prevalence and impact on quality of life. J Clin Oncol 2002; 20: 4242–4248.
 • 14. Hill AD, Tran KN, Akhurst T, Yeung H, Yeh SD, Rosen PP et al.: Lessons learned from 500 cases of lymphatic mapping for breast cancer. Ann Surg 1999; 229: 528–535.
 • 15. Rodier J, Janser J: Surgical technical details improving sentinel node identification in breast cancer. Oncol Rep 1997; 4: 281–283.
 • 16. Cimmino VM, Brown AC, Szocik JF, Pass HA, Moline S, De SK et al.: Allergic reactions to isosulfan blue during sentinel node biopsy – a common event. Surgery 2001; 130: 439–442.
 • 17. Goldberg BB, Merton DA, Liu JB, Thakur M, Murphy GF, Needleman L et al.: Sentinel lymph nodes in a swine model with melanoma: contrastenhanced lymphatic US. Radiology 2004; 230: 727–734.
 • 18. Goldberg BB, Merton DA, Liu JB, Forsberg F, Zhang K, Thakur M et al.: Contrast-enhanced ultrasound imaging of sentinel lymph nodes after peritumoral administration of Sonazoid in a melanoma tumor animal model. J Ultrasound Med 2011; 30: 441–453.
 • 19. Sever A, Jones S, Cox K, Weeks J, Mills P, Jones P: Preoperative localization of sentinel lymph nodes using intradermal microbubbles and contrast-enhanced ultrasonography in patients with breast cancer. Br J Surg 2009; 96: 1295–1299.
 • 20. Omoto K, Matsunaga H, Take N, Hozumi Y, Takehara M, Omoto Y et al.: Sentinel node detection method using contrast-enhanced ultrasonography with Sonazoid in breast cancer: preliminary clinical study. Ultrasound Med Biol 2009; 35: 1249–1256.
 • 21. Omoto K, Hozumi Y, Omoto Y, Taniguchi N, Itoh K, Fujii Y et al.: Sentinel node detection in breast cancer using contrast-enhanced sonography with 25% albumin – initial clinical experience. J Clin Ultrasound 2006; 34: 317–326.
 • 22. Omoto K, Mizunuma H, Ogura S, Hozumi Y, Nagai H, Taniguchi N et al.: New method of sentinel node identification with ultrasonography using albumin as contrast agent: a study in pigs. Ultrasound Med Biol 2002; 28: 1115–1122.
 • 23. Omoto K, Hozumi Y, Nihei Y, Omoto Y, Mizunuma H, Nagai H et al.: New method of sentinel node detection using a combination of contrastenhanced ultrasound and dye guidance: an animal study. J Med Ultrason 2006; 33: 153–158.
 • 24. Sever AR, Mills P, Jones SE, Cox K, Weeks J, Fish D et al.: Preoperative sentinel node identification with ultrasound using microbubbles in patients with breast cancer. AJR Am J Roentgenol 2011; 196: 251–256.
 • 25. Wang Y, Wang W, Li J, Tang J: Gray-scale contrast-enhanced ultrasonography of sentinel lymph nodes in a metastatic breast cancer model. Acad Radiol 2009; 16: 957–962.
 • 26. Wang Y, Cheng Z, Li J, Tang J: Gray-scale contrast-enhanced ultrasonography in detecting sentinel lymph nodes: an animal study. Eur J Radiol 2010; 74: e55–e59.
 • 27. Lurie DM, Seguin B, Schneider PD, Verstraete FJ, Wisner ER: Contrastassisted ultrasound for sentinel lymph node detection in spontaneously arising canine head and neck tumors. Invest Radiol 2006; 41: 415–421.
 • 28. Goldberg BB, Merton DA, Liu JB, Murphy G, Forsberg F: Contrast-enhanced sonographic imaging of lymphatic channels and sentinel lymph nodes. J Ultrasound Med 2005; 24: 953–965.
 • 29. Kawai Y, Ajima K, Nagai T, Kaidoh M, Ohhashi T: Real-time imaging of the lymphatic channels and sentinel lymph nodes of the stomach using contrast-enhanced ultrasonography with Sonazoid in a porcine model. Cancer Sci 2011; 102: 2073–2081.
 • 30. Nielsen KR, Grossjohann HS, Hansen CP, Nielsen MB: Use of contrast-enhanced ultrasound imaging to detect the first draining lymph node (FDLN) in a swine model: correlation of imaging findings with the distance from the injection site to the FDLN. J Ultrasound Med 2008; 27: 1203–1209.
 • 31. Sever AR, Mills P, Hyvelin JM, Weeks J, Gumus H, Fish D et al.: Percutaneous removal of sentinel lymph nodes in a swine model using a breast lesion excision system and contrast-enhanced ultrasound. Eur Radiol 2012; 22: 545–550.
 • 32. Sever AR, Mills P, Weeks J, Jones SE, Fish D, Jones PA et al.: Preoperative needle biopsy of sentinel lymph nodes using intradermal microbubbles and contrast-enhanced ultrasound in patients with breast cancer. AJR Am J Roentgenol 2012; 199: 465–470.
 • 33. Rue Nielsen K, Klyver H, Hougaard Chakera A, Nedergaard L, Hesse B, Bachmann Nielsen M: Sentinel node detection in melanomas using contrast- enhanced ultrasound. Acta Radiol 2009; 50: 412–417.
 • 34. Yu M, Liu Q, Song HP, Han ZH, Su HL, He GB et al.: Clinical application of contrast-enhanced ultrasonography in diagnosis of superficial lymphadenopathy. J Ultrasound Med 2010; 29: 735–740.
 • 35. Yang WT, Metreweli C, Lam PK, Chang J: Benign and malignant breast masses and axillary nodes: evaluation with echo-enhanced color power Doppler US. Radiology 2001; 220: 795–802.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-bb19849f-c718-4169-ac7d-5b17cf8095dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.