PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 1 | 63-68
Article title

Późna wznowa raka jajnika po operacji oszczędzającej u kobiety w wieku rozrodczym – analiza przypadku

Content
Title variants
EN
Late ovarian cancer relapse following conservative surgery in a patient of childbearing age – a case study
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer is increasingly often diagnosed in women of childbearing age, with the inevitable question arising what course of proceeding to adopt next. In the case of an early-stage cancer, 5-year survival rates range from 75 to 80%. We are presenting here the case of a 21-year-old patient with postoperatively diagnosed early-stage ovarian cancer, who decided to undergo conservative surgical treatment, and was later able to conceive and bear a child. Several years on, she suffered a relapse. Patients of childbearing age with diagnosed ovarian cancer should be tested for BRCA mutation, and receive oncology consultation. As 9–15% of patients suffer relapse after conservative surgery conducted at an early stage of the disease, full resection is essential immediately after the patient’s childbearing plans have been completed.
PL
Rak jajnika jest coraz częściej rozpoznawany u kobiet w wieku rozrodczym. Powstaje wtedy pytanie, co dalej. Jeżeli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium zaawansowania, to pięcioletnie przeżycia wynoszą średnio 75–80%. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 21-letniej pacjentki z rozpoznanym pooperacyjnie wczesnym rakiem jajnika, która zdecydowała się na operację oszczędzającą i urodziła dziecko. Po kilku latach doszło do wznowy nowotworu. Kobieta w wieku rozrodczym ze zdiagnozowanym rakiem jajnika powinna mieć wykonane oznaczenie mutacji BRCA i odbyć konsultację onkologiczną. Ponieważ po operacjach oszczędzających przeprowadzanych z powodu raka jajnika w niskim stopniu zaawansowania w 9–15% przypadków występuje nawrót choroby, niezwłocznie po zrealizowaniu przez pacjentkę planów prokreacyjnych powinno się wykonać usunięcie macicy i przydatków.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
63-68
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
References
 • 1. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2014.
 • 2. Wojciechowska U, Didkowska J: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Available from: http://onkologia.org.pl/raporty [Accessed 27 March 2016].
 • 3. Auranen A, Joutsiniemi T: A systematic review of gynecological cancer surveillance in women belonging to hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndrome) families. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90: 437–444.
 • 4. Kajiyama H, Mizuno M, Shibata K et al.: Recurrence-predicting prognostic factors for patients with early-stage epithelial ovarian cancer undergoing fertility-sparing surgery: a multi-institutional study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 175: 97–102.
 • 5. Kashima K, Yahata T, Fujita K et al.: Outcomes of fertilitysparing surgery for women of reproductive age with FIGO stage IC epithelial ovarian cancer. Int J Gynaecol Obstet 2013; 121: 53–55.
 • 6. Colombo N, Parma G, Lapresa MT et al.: Role of conservative surgery in ovarian cancer: the European experience. Int J Gynecol Cancer 2005; 15 Suppl 3: 206–211.
 • 7. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer; Beral V, Doll R, Hermon C et al.: Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23,257 women with ovarian cancer and 87,303 controls. Lancet 2008; 371: 303–314.
 • 8. Górski B, Byrski T, Huzarski T et al.: Founder mutations in the BRCA1 gene in Polish families with breast-ovarian cancer. Am J Hum Genet 2000; 66: 1963–1968.
 • 9. Papi L, Putignano AL, Congregati C et al.: Founder mutations account for the majority of BRCA1-attributable hereditary breast/ovarian cancer cases in a population from Tuscany, Central Italy. Breast Cancer Res Treat 2009; 117: 497–504.
 • 10. Jakubowska A, Scott R, Menkiszak J et al.: A high frequency of BRCA2 gene mutations in Polish families with ovarian and stomach cancer. Eur J Hum Genet 2003; 11: 955–958.
 • 11. Nasioudis D, Sisti G, Kanninen TT et al.: Epidemiology and outcomes of squamous ovarian carcinoma; a population-based study. Gynecol Oncol 2016; 141: 128–133.
 • 12. Goff BA, Mandel L, Muntz HG et al.: Ovarian carcinoma diagnosis. Cancer 2000; 89: 2068–2075.
 • 13. Finch APM, Lubinski J, Møller P et al.: Impact of oophorectomy on cancer incidence and mortality in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. J Clin Oncol 2014; 32: 1547–1553.
 • 14. Jakubowska A, Nej K, Huzarski T et al.: BRCA2 gene mutations in families with aggregations of breast and stomach cancers. Br J Cancer 2002; 87: 888–891.
 • 15. Oriel KA, Hartenbach EM, Remington PL: Trends in United States ovarian cancer mortality, 1979–1995. Obstet Gynecol 1999; 93: 30–33.
 • 16. Australian Cancer Network, National Breast Cancer Centre: Clinical Practice Guidelines for the Management of Women with Epithelial Ovarian Cancer. National Breast Cancer Centre, Camperdown, NSW 2004.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-badaf535-20a4-43b0-a16c-892304a3b7cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.