PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 259-266
Article title

Zespoły uwięźnięcia nerwów obwodowych w badaniach obrazowych

Authors
Content
Title variants
EN
Radiology of peripheral nerves entrapments
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The diagnosis of nerve entrapment at osteofibrous tunnels relies primarily on clinical and electrodiagnostic findings. However, while electrodiagnostic studies are sensitive, they lack specificity and do not display the anatomic detail needed for precise localization and treatment planning. The radiological study of peripheral nerve disorders initially was limited to secondary skeletal changes on plain radiographs and CT. Plain radiographs are useful for evaluating bones for trauma and fractures, severe osteoarthritis, and other arthropathies. Routine CT is useful for its ability to display and evaluate the cross-sectional volume of the tunnel and for detecting subtle calcification in the tendons within the canal. CT also provides an excellent tool for evaluating bones through multiplanar and 3-dimensional reconstructions. MR imaging have been useful to exclude mass lesions in the vicinity of a peripheral nerve. Recent technical improvements in MRI have resulted in improved visualization of both normal and abnormal peripheral nerves. The refinement of high frequency broadband transducers with a range of 5-15 MHz, sophisticated focusing in the near field, and sensitive color and power Doppler technology have improved the ability to evaluate peripheral nerve entrapment in osteofibrous tunnels with ultrasonography (US).
PL
Diagnostyka uwięźnięcia nerwów obwodowych w obrębie kostno-włóknistych kanałów opiera się głównie na analizie objawów klinicznych i wynikach badań elektrofizjologicznych. Testy elektrofizjologiczne są czułe, ale mało swoiste dla przyczyny ucisku, nie umożliwiają także oceny szczegółów anatomicznych koniecznej do precyzyjnej lokalizacji zmian i planowania leczenia. Dawniej badanie radiologiczne w zespołach ucisku nerwów obwodowych było ograniczone do obrazowania zmian kostnych na zdjęciach RTG i TK niezwiązanych bezpośrednio z nerwem i jego otoczeniem z tkanek miękkich. Zdjęcia RTG są przydatne do oceny kości w kierunku zmian pourazowych i złamań, ostrego zapalenia kości i stawów oraz innych artropatii. W miarę rozwoju techniki TK umożliwiło uwidocznienie i ocenę poprzecznych warstw kanału oraz wykrywanie delikatnych zwapnień w ścięgnach tunelu. TK jest doskonałym narzędziem do oceny kości w rekonstrukcjach wielowarstwowych oraz trójwymiarowych. Po wprowadzeniu badań RM możliwe stało się wykrywanie nieprawidłowych mas w otoczeniu nerwu. Współczesny RM pozwala także na obrazowanie i ocenę samych nerwów. Udoskonalenie techniki ultrasonograficznej, polegające na wprowadzeniu szerokopasmowych głowic wysokiej częstotliwości, ogniskowania w bliskim polu, zastosowanie czułych metod badania przepływu sprawiły, iż możemy dokładnie ocenić usidlenie nerwów obwodowych w przebiegu tunelopatii.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
259-266
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Radiologii ZOZ MSWiA, ul. Północna 42, 91-425 Łódź, tel.: 042 634 11 83
References
 • 1. Monacelli G., Spagnoli A.M., Pardi M. i wsp.: Double compression of the ulnar nerve at the elbow and at the wrist (double-crush syndrome). Case report and review of the literature. G. Chir. 2006; 27: 101-104.
 • 2. McGillicuddy J.E.: Cervical radiculopathy, entrapment neuropathy, and thoracic outlet syndrome: how to differentiate? Invited submission from the Joint Section Meeting on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves, March 2004. J. Neurosurg. Spine 2004; 1: 179-187.
 • 3. Banach M., Bogucki A. (red.): Zespoły z ucisku, diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 4. Jarvik J.G., Yuen E., Kliot M.: Diagnosis of carpal tunnel syndrome: electrodiagnostic and MR imaging evaluation. Neuroimaging Clin. N. Am. 2004; 14: 93-102.
 • 5. Bordalo-Rodrigues M., Amin P., Rosenberg Z.S.: MR imaging of common entrapment neuropathies at the wrist. Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am. 2004; 12: 265-279.
 • 6. Duncan I., Sullivan P, Lomas F.: Sonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. AJR Am. J. Roentgenol. 1999; 173: 681-684.
 • 7. Lee D., van HolsbeeckM.T., Janevski PK. i wsp.: Diagnosis of carpal tunnel syndrome. Ultrasound versus electromyography. Radiol. Clin. North Am. 1999; 37: 859-872.
 • 8. Sheth R.N., Belzberg A.J.: Diagnosis and treatment of thoracic outlet syndrome. Neurosurg. Clin. N. Am. 2001: 12: 295-309.
 • 9. Collins J.D., Disher A.C., Miller T.Q.: The anatomy of the brachial plexus as displayed by magnetic resonance imaging: technique and application. J. Natl Med. Assoc. 1995; 87: 489-498.
 • 10. Remy-Jardin M., Doyen J., Remy J. i wsp.: Functional anatomy of the thoracic outlet: evaluation with spiral CT. Radiology 1997; 205: 843-851.
 • 11. Szabela D.A., Zawirski M., Fabiś J.: Zespół ucisku nerwu nadłopatkowego. Opis przypadku. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39: 509-513.
 • 12. Kullmer K., Sievers K.W, Reimers C.D. i wsp.: Changes of sonographic, magnetic resonance tomographic, electromyographic, and histopathologic findings within a 2-month period of examinations after experimental muscle denervation. Arch. Orthop. Trauma Surg. 1998; 117: 228-234.
 • 13. Fabiś J., Kordek P., Bogucki A., Mazanowska-Gajdowicz J.: Function of the rabbit supraspinatus muscle after large detachment of its tendon: 6-week, 3-month, and 6-month observation. J. Shoulder Elbow Surg. 2000; 9: 211-216.
 • 14. Fritz R.C., Helms C.A., Steinbach L.S., Genant H.K.: Suprascapular nerve entrapment: evaluation with MR imaging. Radiology 1992; 182: 437-444.
 • 15. Tirman P.F., Feller J.F., Janzen D.L. i wsp.: Association of glenoid labral cysts with labral tears and glenohumeral instability: radiologic findings and clinical significance. Radiology 1994; 190: 653-658.
 • 16. Bordalo-Rodrigues M., Rosenberg Z.S.: MR imaging of entrapment neuropathies at the elbow. Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am. 2004; 12: 247-263.
 • 17. O’Hara J.J., Stone J.H.: Ulnar nerve compression at the elbow caused by a prominent medial head of the triceps and an anconeus epitrochlearis muscle. J. Hand Surg. [Br.] 1996; 21: 133-135.
 • 18. Inhofe P.D., Moneim M.S.: Compression of the ulnar nerve at the elbow by an intraneural cyst: a case report. J. Hand Surg. [Am.] 1996; 21: 1094-1096.
 • 19. Dyck P.J., Thomas P.K. (red.): Peripheral Neuropathy. Wyd. 3, WB. Saunders Co., Philadelphia 1993:1354-1379.
 • 20. Hirose C.B., McGarvey W.C.: Peripheral nerve entrapments. Foot Ankle Clin. 2004; 9: 255-269.
 • 21. Redd R.A., Peters VJ., Emery S.F. i wsp.: Morton neuroma: sonographic evaluation. Radiology 1989; 171: 415-417.
 • 22. Sobiesk G.A., Wertheimer S.J., Schulz R., Dalfovo M.: Sonographic evaluation of interdigital neuromas. J. Foot Ankle Surg. 1997; 36: 364-366.
 • 23. Martinoli C., Bianchi S., Derchi L.E.: Tendon and nerve sonography. Radiol. Clin. North Am. 1999; 37: 691-711.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-baca1c95-9565-4a4c-b3da-2d68f4882693
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.