PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 1 | 67-72
Article title

Wykorzystanie wirtualnej bronchoskopii w diagnostyce podejrzenia aspiracji ciała obcego u dzieci

Content
Title variants
EN
The use of virtual bronchoscopy in the diagnosis of suspected foreign body aspiration in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The foreign body aspiration (FBA) is a common cause of parents arriving with their children at the Paediatric Emergency Department. In the majority of cases, the problem affects children between 1‑3 years of age and it is less common in newborn babies and school children. The most important factor for diagnosis is the positive history of aspiration. Clinical symptoms, such as sudden onset of cough, wheezing and unilateral diminished breath sounds, occur uncommonly that is why imaging studies should be always taken. However, 30% of chest radiographs show normal findings. Virtual bronchoscopy (VB) may help to determine the presence and exact localization of the foreign body and may reduce the number of unnecessary rigid bronchoscopies. Rapid diagnosis can minimize dangerous respiratory complications. The authors present 3 cases. The first case is a 6‑year‑old girl with suspected FBA because of persistent inflammatory changes of the pulmonary parenchyma and with no improvement in the clinical and radiological symptoms despite intensive treatment. The second case is a 6‑month‑old infant with pneumonia and present history of aspiration. The physical examination revealed decreased breath sounds unilaterally, wheezing and abnormalities typical for FBA in the chest X‑ray. The third case is an 11‑year‑old boy with asthma exacerbation unresponsive to intensive treatment and positive medical history of FBA. In all patients CT lung images with vascular contrast were performed. No foreign body was found with VB in 2 patients (case first and second), in 1 patient there was no suspicion of foreign body (case third).
PL
Aspiracja ciała obcego jest częstą przyczyną zgłaszania się rodziców z dziećmi do pediatrycznej izby przyjęć. Dotyczy to szczególnie dzieci do 3. roku życia. Kluczowe jest dokładne zebranie wywiadu, z którego można wysunąć podejrzenie aspiracji. Charakterystyczne nagłe wystąpienie kaszlu, świstów i jednostronnego ściszenia szmerów oddechowych występuje rzadko, stąd potrzeba poszerzenia diagnostyki o badania obrazowe. Aż w 30% przypadków nie stwierdza się zmian radiologicznych w klasycznym RTG klatki piersiowej. Wirtualna bronchoskopia może pomóc w ustaleniu dokładnego umiejscowienia ciała obcego oraz pozwala zmniejszyć liczbę niepotrzebnych zabiegów z użyciem sztywnego bronchoskopu. Dzięki szybkiemu postawieniu diagnozy można uniknąć niebezpiecznych powikłań. W artykule przedstawiono opis przypadku 6‑letniej dziewczynki, u której podejrzewano obecność ciała obcego w oskrzelach ze względu na utrzymywanie się, pomimo leczenia, zmian zapalnych w płucach w tej samej lokalizacji, a także brak poprawy obrazu radiologicznego oraz klinicznego. Drugi przypadek opisuje 6‑miesięczne niemowlę z objawami zapalenia płuc, u którego w wywiadzie stwierdzono możliwość aspiracji ciała obcego oraz typowe objawy aspiracji: asymetria szmeru pęcherzykowego, jednostronne świsty nad polami płucnymi oraz zmiany sugerujące obecność ciała obcego w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. Trzeci przypadek dotyczy 11‑letniego chłopca przyjętego z rozpoznaniem zaostrzenia astmy, u którego wywiad w kierunku aspiracji ciała obcego był pozytywny i u którego, pomimo intensywnego leczenia, nie uzyskano poprawy stanu klinicznego. U wszystkich dzieci w procesie diagnostycznym wykorzystano tomografię komputerową płuc z kontrastem naczyniowym. U dwojga dzieci (przypadek 1. i 2.) wirtualna bronchoskopia wykluczyła obecność ciała obcego w drzewie oskrzelowym, w jednym (przypadek 3.) potwierdziła.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
67-72
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Zakład Radiologii Lekarskiej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska‑Walecka
 • Zakład Radiologii Lekarskiej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska‑Walecka
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Koşucu P., Ahmetoğlu A., Koramaz 1. I. i wsp.: Low‑dose MDCT and virtual bronchoscopy in pediatric patients with foreign body aspiration. AJR Am. J. Roentgenol. 2004; 183: 1771‑1777.
 • 2. Haliloglu M., Ciftci A.O., Oto A. i wsp.: CT virtual bronchoscopy in the evaluation of children with suspected foreign body aspiration. Eur. J. Radiol. 2003; 48: 188-192.
 • 3. Berry FA, Yemen TA.: Pediatric airway in health and disease. Pediatr. Clin. North Am. 1994; 4l: 153-180.
 • 4. Zerella J.T., Dimler M., McGill L.C., Pippus K.J.: Foreign body aspiration in children: value of radiography and complications of bronchoscopy J . Pediatr. Surg . 1998; 33: 1651-1654.
 • 5. Baharloo F., Veyckemans F., Francis C. i wsp.: Tracheobronchial foreign bodies: presentation and management in children and adults. Chest 1999; 115: 1357-1362.
 • 6. Korlacki W, Korecka K, Dzielicki J.: Foreign body aspiration in children: diagnostic and therapeutic role of bronchoscopy. Pediatr. Surg. Int. 2011; 27: 833-837.
 • 7. Fraga Ade M., Reis M.C., Zambon M.P. i wsp.: Foreign body aspiration in children: clinical aspects, radiological aspects and bronchoscopic treatment. J . Bras . Pneumol . 2008; 34: 74-82.
 • 8. Mu L.C., Sun D.Q., He P.: Radiological diagnosis of aspirated foreign bodies in children: review of 343 cases. J. Laryngol. Otol. 1990; 104: 778-782.
 • 9. Paksu S., Paksu M.S., Kilic M. i wsp.: Foreign body aspiration in childhood: evaluation of diagnostic parameters. Pediatr. Emerg. Care 2012; 28: 259-264.
 • 10. Cataneo A.J.M., Cataneo D.C., Ruiz R.L. Jr: Management of tracheobronchial foreign body in children . Pediatr. Surg. Int. 2008; 24: 151-156.
 • 11. Mantor P.C., Tuggle D.W, Tunell WP.: An appropriate negative bronchoscopy rate in suspected foreign body aspiration. Am. J. Surg. 1989; 158: 622-624.
 • 12. Veras T.N., Hornburg G., Schner A.M., Pinto L.A.: Use of virtual bronchoscopy in children with suspected foreign body aspiration. J. Bras. Pneumol. 2009; 35: 937-941.
 • 13. Cevizci N., Dokucu A.I., Baskin D. i wsp.: Virtual bronchoscopy as a dynamic modality in the diagnosis and treatment of suspected foreign body aspiration. Eur. J. Pediatr. Surg. 2008; 18: 398-401.
 • 14. Sorantin E., Geiger B., Lindbichler F. i wsp.: CT-based virtual tracheobronchoscopy in children - comparison with axial CT and multiplanar reconstruction: preliminary results. Pediatr. Radiol. 2002; 32: 8-15.
 • 15. Balfour-Lynn I.M., Spencer H.: Bronchoscopy - how and when? Paediatr. Respir. Rev. 2002; 3: 255-264.
 • 16. Righini C.A., Morel N., Karkas A. i wsp.: What is the diagnostic value of flexible bronchoscopy in the initial investigation of children with suspected foreign body aspiration? Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2007; 71: 1383-1390.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-baacdf9d-25d1-4de8-8bd1-564a97690a23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.