Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 4 | 20

Article title

PARACETAMOL – mechanism of action, side effects and preparations

Title variants

PL
PARACETAMOL – mechanizm działania, efekty niepożądane i preparaty

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Paracetamol (albo acetaminofen) jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym powszechnie stosowanym w terapii medycznej na całym świecie od wielu lat. Choć jego mechanizm działania pozostaje niejasny, paracetamol charakteryzuje się dużą skutecznością działania, a w dawkach zalecanych (do 4 g/dobę) jest dobrze tolerowany i rzadko powoduje objawy niepożądane – cechy te przyczyniają się do ogromnej popularności leku, który w preparatach prostych i złożonych jest dostępny zasadniczo bez recepty. Ogromna popularność paracetamolu sprawia jednak, że lek bywa nadużywany, co – w takich przypadkach – może prowadzić do wystąpienia efektów cytotoksycznych, zwłaszcza ze strony wątroby. Liczba zarejestrowanych uszkodzeń wątroby po intensywnym stosowaniu paracetamolu systematycznie zwiększa się, zwracając uwagę na konieczność kontroli przyjmowanego leku – jednak w praktyce może być to trudne ze względu na dużą liczbę preparatów znajdujących się w obrocie medycznym i występujących pod różnymi nazwami handlowymi. Niniejsza praca dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy nt. mechanizmu działania paracetamolu, omawia jego wskazania terapeutyczne i możliwe działania toksyczne, jak również przedstawia preparaty zawierające paracetamol występujące na polskim rynku farmaceutycznym.
EN
Paracetamol (or acetaminophen) is an analgesic and antypyretic drug that is widely used in medical practice throughout the world since many years. Its mechanism of action remains unprecised, yet it shows acceptable efficacy of action, and in recommended doses (up to 4 g/day) is well tolerated, leading only rarely to the occurrence of unwanted (side) effects. These features contributed to great popularity of paracetamol, which was and currently is contained in plephora of mono- and multi-component preparations with various trade-names being available in the vast majority without prescription. Overuse of paracetamol may however be dangerous, especially for the liver, as it is shown by steadily increasing number of registered cases of paracetamol-induced liver intoxication all over the world. This review surveys current concepts concerning mechanism of action of paracetamol, discusses the therapeutic indications and possible toxic effects, as well as surveys paracetamol-containing preparations occurring on the Polish pharmaceutical market.

Keywords

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

4

Pages

20

Physical description

Contributors

  • Zakład Farmakologii, Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska
  • Zakład Farmakologii, Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-ba5ae7f4-9047-4f0f-8800-f7f4e50ff68d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.