PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 29-36
Article title

Trening siłowy w rehabilitacji osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Content
Title variants
EN
Strength training as a form of rehabilitation in adults with cerebral palsy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przegląd piśmiennictwa dotyczącego zastosowania treningu siłowego kończyn dolnych w rehabilitacji dorosłych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. W tym celu przeszukano medyczne bazy danych przy użyciu słowa kluczowego „mózgowe porażenie dziecięce” w połączeniu ze słowami „dorośli”/„osoby dorosłe”, „młodzi dorośli”, „trening siłowy”, „progresywny trening siłowy” i „trening oporowy”. Zidentyfikowano dziewięć publikacji, do analizy wybrano zaś siedem badań spełniających kryteria włączenia. Poziom dowodu naukowego zaakceptowanych badań oceniono z wykorzystaniem kryteriów zaproponowanych przez Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Wyniki przedstawiono zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia na trzech poziomach – struktury, aktywności i partycypacji – w formie tabelarycznej. Biorąc pod uwagę wyniki badań innych niż randomizowane, można stwierdzić, że trening siłowy u dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzi do wzrostu siły mięśniowej oraz wpływa na poprawę aktywności, mobilności i uczestnictwa w życiu społecznym. Powyższe rezultaty nie zostały jednak do tej pory wystarczająco potwierdzone w pracach randomizowanych. Należy podkreślić, że zastosowane protokoły treningu siłowego nie wywołały negatywnych efektów na poziomie spastyczności i biernego zakresu ruchu. Maksymalizacja korzyści płynących z treningu siłowego w grupie osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga rozstrzygnięcia szeregu kwestii, dotyczących m.in. szczegółowej charakterystyki pacjentów, protokołu treningowego i potencjalnych czynników kontekstowych mogących wpływać na efektywność terapii tego rodzaju.
EN
This article is a review of the literature concerning the use of lower limb strength training in adults with cerebral palsy. Medical databases were searched using the following keyword sequences: “cerebral palsy,” “adults,” “young adults,” “strength training,” “progressive strength training” and “resistance training.” Nine publications were identified, and seven met our inclusion criteria. The level of evidence of the accepted studies was rated using the criteria propose by Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. The results were presented in a table according to the International Classification of Functioning, Disability and Health at three levels: structure, activity and participation. Based on the results of non-randomised studies, it can be stated that strength training in adults with cerebral palsy leads to increased muscle strength in the lower limbs and improves patient’s activity and participation without adverse effects such as increased spasticity or a passive range of motion decline. However, these results have not been clearly confirmed in randomised clinical trials. To achieve the maximum benefits of strength training in adults with cerebral palsy, a number of issues must still be addressed, e.g. the detailed characteristics of patients with cerebral palsy, a training protocol and potential contextual factors that may influence the effectiveness of this kind of therapy.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
29-36
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy, Polska
author
 • Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 • Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy, Polska
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy, Polska
References
 • Allen J, Dodd KJ, Taylor NF et al.: Strength training can be enjoyable and beneficial for adults with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2004; 26: 1121–1127.
 • Andersson C, Grooten W, Hellsten M et al.: Adults with cerebral palsy: walking ability after progressive strength training. Dev Med Child Neurol 2003; 45: 220–228.
 • Bania TA, Dodd KJ, Baker RJ et al.: The effects of progressive resistance training on daily physical activity in young people with cerebral palsy: a randomised controlled trial. Disabil Rehabil 2015. DOI: 10.3109/09638288.2015.1055376.
 • Boyd RN: Functional progressive resistance training improves muscle strength but not walking ability in children with cerebral palsy. J Physiother 2012; 58: 197.
 • Dallmeijer AJ, Rameckers EA, Houdijk H et al.: Isometric muscle strength and mobility capacity in children with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2015. DOI: 10.3109/09638288.2015.1095950.
 • Damiano DL: Progressive resistance exercise increases strength but does not improve objective measures of mobility in young people with cerebral palsy. J Physiother 2014; 60: 58.
 • Damiano DL: Rehabilitative therapies in cerebral palsy: the good, the not as good, and the possible. J Child Neurol 2009; 24: 1200–1204.
 • Damiano DL, Abel MF: Functional outcomes of strength training in spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79: 119–125.
 • Dodd KJ, Taylor NF, Damiano DL: A systematic review of the effectiveness of strength-training programs for people with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83: 1157–1164.
 • Gąsior J, Pawłowski M, Bonikowski M et al.: Trening siłowy w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: przegląd piśmiennictwa. Neurologia Dziecięca 2013; 22: 33–50.
 • de Groot S, Dallmeijer AJ, Bessems PJ et al.: Comparison of muscle strength, sprint power and aerobic capacity in adults with and without cerebral palsy. J Rehabil Med 2012; 44: 932–938.
 • Haak P, Lenski M, Hidecker MJ et al.: Cerebral palsy and aging. Dev Med Child Neurol 2009; 51 Suppl 4: 16–23.
 • Horvat M: Effects of a progressive resistance training program on an individual with spastic cerebral palsy. Am Correct Ther J 1987; 41: 7–11.
 • Maeland S, Jahnsen R, Opheim A et al.: No effect on gait function of progressive resistance exercise in adults with cerebral palsy – a single-blind randomized controlled trial. Adv Physiother 2009; 11: 227–233.
 • Michelsen SI, Uldall P, Hansen T et al.: Social integration of adults with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2006; 48: 643–649.
 • Novak I, McIntyre S, Morgan C et al.: A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 885–910.
 • Phillips B, Ball C, Sackett D et al.: Oxford Centre for Evidence-Based Medicine – Levels of Evidence 2001. Available from: http://www.cebm.net/index.aspx?0=1025 [Accessed November 2015].
 • Romeiser Logan L: Children with cerebral palsy are just like everyone else: what you train is what you get. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 777.
 • Rosenbaum P, Stewart D: The World Health Organization International Classification of Functioning, Disability, and Health: a model to guide clinical thinking, practice and research in the field of cerebral palsy. Semin Pediatr Neurol 2004; 11: 5–10.
 • Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 8–14.
 • Ross SA, Engsberg JR: Relationships between spasticity, strength, gait, and the GMFM-66 in persons with spastic diplegia cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2007; 88: 1114–1120.
 • Sanger TD, Chen D, Delgado MR et al.; Taskforce on Childhood Motor Disorders: Definition and classification of negative motor signs in childhood. Pediatrics 2006; 118: 2159–2167.
 • Shortland A: Muscle deficits in cerebral palsy and early loss of mobility: can we learn something from our elders? Dev Med Child Neurol 2009; 51 Suppl 4: 59–63.
 • van der Slot WM, Nieuwenhuijsen C, van den Berg-Emons RJ et al.; Transition Research Group South West Netherlands: Participation and health-related quality of life in adults with spastic bilateral cerebral palsy and the role of self-efficacy. J Rehabil Med 2010; 42: 528–535.
 • Tarsuslu T, Livanelioglu A: Relationship between quality of life and functional status of young adults and adults with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2010; 32: 1658–1665.
 • Taylor NF, Dodd KJ, Baker RJ et al.: Progressive resistance training and mobility-related function in young people with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Dev Med Child Neurol 2013; 55: 806–812.
 • Taylor NF, Dodd KJ, Larkin H: Adults with cerebral palsy benefit from participating in a strength training programme at a community gymnasium. Disabil Rehabil 2004; 26: 1128–1134.
 • Thomas RE, Johnston LM, Boyd RN et al.: GRIN: “GRoup versus INdividual physiotherapy following lower limb intra-muscular Botulinum Toxin-A injections for ambulant children with cerebral palsy: an assessor-masked randomised comparison trial”: study protocol. BMC Pediatr 2014; 14: 35.
 • Victora CG, Habicht JP, Bryce J: Evidence-based public health: moving beyond randomized trials. Am J Public Health 2004; 94: 400–405.
 • Westcott WL: Resistance training is medicine: effects of strength training on health. Curr Sports Med Rep 2012; 11: 209–216.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ba35b947-8bc9-4932-af33-b1454634eb6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.