PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 5 | 80-85
Article title

Metody profilaktyczne stosowane w celu eliminacji alergenów roztoczy kurzu domowego

Content
Title variants
EN
Prophylaxis methods used in elimination of dust mites allergens
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Roztocze kurzu domowego są pajęczakami o mikroskopijnej wielkości, żyjącymi w każdym domu. Należą one głównie do rodziny Pyroglyphidae. U człowieka roztocze mogą wywoływać choroby atopowe takie jak: astma oskrzelowa, nieżyt nosa, czy wyprysk atopowy. Celem pracy jest przegląd literatury poświęconej metodom profilaktycznym, stosowanym w alergii na roztocze kurzu domowego. Pierwszym krokiem w profilaktyce anty-roztoczowej jest rozpoznanie ich optymalnych warunków rozwojowych. Kolejny etap to usunięcie rezerwuarów kurzu z otoczenia człowieka. Zalecane jest m.in. częste sprzątanie i przecieranie powierzchni, wietrzenie pomieszczeń, częste odkurzanie odkurzaczami wodnymi lub z filtrem HEPA, pranie pościeli, stosowanie pokrowców z tzw. mikrofazy oraz akarycydów. Są to metody powszechnie stosowane w walce z narażeniem na alergeny kurzu domowego. Systematyczny przegląd literatury wskazuje jednak, iż stosowane dotychczas metody fizyczne i chemiczne nie przynoszą oczekiwanych efektów w profilaktyce chorób alergicznych.
EN
Dust mites are microscopic arachnids (mostly of Pyroglyphidae family) living in every house. Such atopic diseases as bronchial asthma, allergic rhinitis may be caused by dust mites allergens. The aim of this paper is to review the literature pertaining to the prophylactic methods used against dust mites allergens. The fi rst step should be an evaluation of optimal conditions for dust mites growth. The next, generally recommended steps include an elimination of organisms by rubbing the surface, airing, frequent dusting with an aquatic vacuum cleaner or with HEPA fi lter, laundering, applicating covers with microphase and acaricides. The recent systematic reviews show however, that all these prophylactic measures fail to reduce signifi cantly the risk of dust mites related allergies.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
5
Pages
80-85
Physical description
Contributors
 • Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 • Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 • Zakład Epidemiologii SUM w Katowicach Wydział Zdrowia Publicznego, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18; tel. (32) 397 65 43
References
 • 1. Arlian L.G. Biology and Ecology of House Dust Mites. Dermatopagoides spp. and Euryglyphus spp. ( Airborne allergens). Immunol. Allergy Clin. North AM 1989; 9: 339-356.
 • 2. Dembińska- Krzemińska A., Glinkiewicz A., Sawicka B., Kruminis – Lozowska W. Dom bez szkodników. Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
 • 3. Majkowska – Wojciechowska B.red. Alergia na roztocze. Wyd. Mediton, Łódź, 2005.
 • 4. Milian E., Diaz A.M. Allergy to house dust mites and asthma. J. Laryngol. Otol. 2001; 115: 652-653.
 • 5. Samoliński B. Uczulenie na roztocze kurzu mieszkaniowego - powszechny problem diagnostyczno-terapeutyczny. Przew. Lek. 2000; 3: 38-42.
 • 6. Torres-Galván M.J., Quiralte J., Blanco C. i wsp. : Linkage of house dust mite allergy with HLA region. Ann. Allergy Asthma Immunol.1999; 82: 198-203.
 • 7. Samoliński B.. Skład alergenowy kurzu domowego. W: Zawisza E., Samoliński B. red. Choroby alergiczne. PZWL, Warszawa 1998: 367-392.
 • 8. Sporik R., Holgate S.T., Platts-Mills T.A.E., Cogswell J.J.: Exposure to house- mite allergen( Der p I) and the development of asthma in childhood. A prospective study. N.Engl.J.Med. 1990; 323: 502-507.
 • 9. Lau S., Willi S., Sommerfeld C., Niggeman B., Bergmann R., von Mutius E., Wahn U.: Early exposure to house mite and cat allergens and development of childhood asthma: a prospective study. Arch.Dis. Child.1993; 68: 724-728.
 • 10. Carter P.M., Peterson E.L., Ownby D.R., Zoratti E.M., Johnson Ch.C.: Relationship of house-dust mite allergen exposure in children’s bedrooms in infancy to bronchial hyperresponsiveness and asthma diagnosis by age 6 to 7 . Ann. Allergy Asthma Immunol. 2003; 90: 41-44.
 • 11. Sporik R., Platt-Mills T.A.E., Cogswell J.J.: Exposure to house mite allergen of children admitted to hospital with asthma. Clin.Exp.Allergy 1993; 23: 740-746.
 • 12. Stevenson M., Sellins S., Grube E., i wsp. Aeroallergen sensitization in healthy children, racial and socioeconomic correlates. J.Pediatr.2007; 151: 187-191.
 • 13. Arlian L.G. House dust mite allergens: a review. Exp. Appl. Acarol. 1991; 10: 167- 186.
 • 14. Solarz K. Roztocze kurzu domowego. W: A Deryło (red.). Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN, Warszawa 2002.
 • 15. Kamkowski W. Nasilenie występowania i skład gatunkowy acarofauny surowców zielarskich pochodzących z trzech magazynów. Roczn. Nauk Roln. 1990 E; 20: 73-78.
 • 16. Nanneli R., Liguori M., Castagnoli M. Osservatzioni preliminari sulla biologia di E. Maynei (Cooreman)(Acari, Pyroglyphidae) e sua distribuzione in Italia. Redia 1983; 66: 401-408.
 • 17. Fain A., Guerin B., Hart B.J. Mites and allergic disease. Allerbio, Varennes en Argonne, 1990.
 • 18. Buczyłko K., Korzycka-Zaborowska B., Michalak A.: Wpływ złożonego preparatu akarycydu na poprawę objawów alergii na roztocza. Alergia Astma Immunol.2008; 13: 42-52.
 • 19. Samoliński B. Roztocze kurzu domowego. Alergia i Ty. 2002; 2: 1-6.
 • 20. Luczynska C., Sterne J., Bond J., Azima H., Burney P.: Indoor factors associated with concentrations of house dust mite allergen, Der p I, I n a random sample of houses in Norwich, UK. Clin. Exp. Allergy 1998;10: 1201-9.
 • 21. Weeks J., Oliver J., Birmingham K., Crewes A., Carswell F. A combined approach to reduce mite allergen in the bedroom. Clin. Exp. Allergy 1995; 25: 1179-1183.
 • 22. Rissenbeck-Nouwens L. The eff ect of anti-allergic mattress encasings on house dust mite-induced early-and late-airway reactions in asthmatic patients. A doubleblind, placebo-controlled study. Clin. Exp. Allergy 2002; 32: 117-125.
 • 23. Woodcock A, Forster L,Matthews E. i wsp. Control of exposure to mite allergen and allergen - impermeable bed covers for adults with asthma. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 225–236.
 • 24. Custovic A., Simpson B.M., Simpson A i wsp. Manchester Asthma and Allergy Study: low- allergen environment can be achieved and maintaned during pregnancy and in early life. J.Allergy Clin. Immunol. 2002; 105: 252-258.
 • 25. Gøtzsche P.C., Johansen H.K.: House dust mite control measures for asthma ( Review). Cochrane Database Syst. Rev. 2008, Issue 2.Art.No: CD001187. DOI:10.1002/14651858.CD001187. pub.3.
 • 26. Sheikh A., Hurwitz B, Shehata Y. House dust mite avoidance measures for perennial allergic rhinitis. Cochrane Database Syst. Rev. 2007, Issue 1. Art.No.:CD001563. DOI:10.1002/14651858.CD001563.pub2.
 • 27. Schmidt L.M., Gřtzsche P.C.. Of mite and men : reference bias in narrative review articles. J. Fam. Practice 2005; 54: 1-6.
 • 28. Strachan DP. House dust mite allergen avoidance in asthma. Benefi ts unproved but not yet excluded. BMJ 1998; 317: 1096-1097.
 • 29. Van Strien R., Koopman, L., Kerkhof, M. i wsp. Mite and pet allergen levels in homes of children born to allergic and nonallergic parents: the PIAMA study. Environ. Health Perspect.2002; 110: 693- 698.
 • 30. Mihrshahi S., Peat J., Marks G. i wsp. Eighteen-month outcomes of house dust mite avoidance and dietary fatty acid modifi cation in the childhood Asthma Prevention Study (CAPS). J. Allergy Clin. Immunol.2003; 111: 162-168.
 • 31. Kuiper S., Maas T., van Schayck C.i wsp. The primary prevention of asthma in children study: design of a multifaceted prevention program. Pediatr. Allergy Immunol. 2005; 16: 321-331.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ba2630a9-4719-4b43-a7d8-d50297c90216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.