PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 57 | 125–129
Article title

Endoskopowa ultrasonografia czy endoskopowa cholangiopankreatografia w diagnostyce kamicy żółciowej przewodowej?

Content
Title variants
EN
Choledocholithiasis diagnostics – endoscopic ultrasound or endoscopic retrograde cholangiopancreatography?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It is estimated that 3.4% of patients qualified for cholecystectomy due to cholelithiasis have a coexisting choledocholithiasis. For decades, endoscopic ascending retrograde cholangiopancreatography
has been the golden diagnostic standard in cases of suspected choledocholithiasis.
The method is associated with a relatively high rate of complications, including acute pancreatitis, the incidence of which is estimated to range between 0.74% and 1.86%. The mechanism of this ERCP-induced complication is not fully understood, although factors
increasing the risk of acute pancreatitis, such as sphincter of Oddi dysfunction, previous
acute pancreatitis, narrow bile ducts or difficult catheterization of Vater’s ampulla are known. It has been suggested to discontinue the diagnostic endoscopic retrograde ascending
cholangiopancreatography and replace it with endoscopic ultrasonography due to possible
and potentially dangerous complications. Endoscopic ultrasonography has sensitivity of 94% and specificity of 95% regardless of gallstone diameter, as opposed to magnetic resonance cholangiography. However, both of these parameters depend on the experience of the performing physician. The use of endoscopic ultrasonography allows to limit the number of performed endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures by more than 2/3. Ascending endoscopic retrograde cholangiopancreatography combined with an endoscopic incision into the Vater’s ampulla followed by a mechanical evacuation of stone deposits from the ducts still remains a golden standard in the treatment of choledocholithiasis.
Despite some limitations such as potentially increased treatment costs as well as the necessity of the procedure to be performed by a surgeon experienced in both endoscopic
retrograde cholangiopancreatography as well as endoscopic ultrasonography, the diagnostic endoscopic ultrasonography followed by a simultaneous endoscopic retrograde cholangiopancreatography aimed at gallstone removal is the most efficient diagnostic and therapeutic management scheme in cases of suspected choledocholithiasis.
PL
Kamica przewodu żółciowego u pacjentów zakwalifikowanych do cholecystektomii współistnieje z kamicą pęcherzyka żółciowego u 3,4% chorych. Od kilkudziesięciu lat standardem diagnostycznym w podejrzeniu kamicy żółciowej przewodowej była endoskopowa cholangiopankreatografia wstępująca. Metoda ta obarczona jest relatywnie wysokim odsetkiem powikłań w postaci ostrego zapalenia trzustki, którego częstość ocenia się na 0,74% do 1,86%. Mechanizm tego powikłania po diagnostycznym ERCP nie jest do końca zrozumiały, choć znane są czynniki zwiększające prawdopodobieństwo ostrego zapalenia trzustki, takie jak: zaburzenia motoryki zwieracza Oddiego, przebyte
wcześniej ostre zapalenie trzustki, wąskie przewody żółciowe czy trudna kaniulacja brodawki Vatera. Z powodu możliwych, potencjalnie groźnych dla życia powikłań postuluje się całkowite zaniechanie wykonywania diagnostycznej endoskopowej cholangiopankreatografii wstępującej i zastąpienie jej endoskopową ultrasonografią. Endoskopowa ultrasonografia cechuje się czułością 94% i specyficznością 95%. Cechy te są niezależne
od średnicy złogów, w przeciwieństwie do cholangiografii w rezonansie magnetycznym, natomiast związane są z doświadczeniem lekarza wykonującego badanie. Zastosowanie endoskopowej ultrasonografii pozwala ograniczyć liczbę wykonywanych endoskopowych cholangiopankreatografii o ponad 2/3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wstępująca połączona z endoskopowym nacięciem zwieracza brodawki Vatera i mechaniczną ewakuacją złogów z przewodu nadal pozostaje złotym standardem w leczeniu kamicy przewodowej. Pomimo pewnych wad, takich jak potencjalnie zwiększony koszt
leczenia, konieczność wykonywania zabiegu przez lekarza doświadczonego zarówno w endoskopowej cholangiopankreatografii, jak i endoskopowej ultrasonografii, najbardziej efektywnym schematem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku podejrzenia kamicy przewodowej, jest wykonanie diagnostycznej endoskopowej ultrasonografii, z następową, jednoczasową endoskopową cholangiopankreatografią celem usunięcia złogów.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
57
Pages
125–129
Physical description
Contributors
 • EMC Clinic, Dublin, Republic of Ireland. Szpital Specjalistyczny EuroMediCare, Wrocław
References
 • 1. Shaffer EA: Gallstone disease: epidemiology of gallbladder stone disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2006; 20: 981–996.
 • 2. Collins C, Maguire D, Ireland A, Fitzgerald E, O’Sullivan GC: A prospective study of common bile duct calculi in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: natural history of choledocholithiasis revisited. Ann Surg 2004; 239: 28–33.
 • 3. McCune WS, Shorb PE, Moscovitz H: Endoscopic cannulation of the ampulla of Vater: a preliminary report. Ann Surg 1968; 167: 752–756.
 • 4. Peel AL, Hermon-Taylor J, Ritchie HD: Technique of transduodenal exploration of the common bile duct. Duodenoscopic appearances after biliary sphincterotomy. Ann R Coll Surg Engl 1974; 55: 236–244.
 • 5. Behrns KE, Ashley SW, Hunter JG, Carr-Locke D.: Early ERCP for gallstone pancreatitis: for whom and when? J Gastrointest Surg 2008; 12: 629–633.
 • 6. Petrov MS, van Santvoort HC, Besselink MG, van der Heijden GJ, van Erpecum KJ, Gooszen HG: Early endoscopic retrograde cholangiopancreatography versus conservative management in acute biliary pancreatitis without cholangitis: a meta-analysis of randomized trials. Ann Surg 2008; 247: 250–257.
 • 7. Masci E, Toti G, Mariani A, Curioni S, Lomazzi A, Dinelli M et al.: Complications of diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective, multicenter study. Am J Gastroenterol 2001: 96; 417–423.
 • 8. Loperfido S, Angelini G, Benedetti G, Chilovi F, Costan F, De Berardinis F et al.: Major early complications from diagnostic and therapeutic ERCP: a prospective, multicenter study. Gastrointest Endosc 1998; 48: 1–10.
 • 9. Moon SH, Kim MH: Prophecy about post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: from divination to science. World J Gastroenterol 2013: 19; 631–637.
 • 10. Tammaro S, Caruso R, Pallone F, Monteleone G.: Post-endoscopic retrograde cholangio-pancreatography pancreatitis: Is time for a new preventive approach? World J Gastroenterol 2012; 18: 4635–4638.
 • 11. Szary NM, Al-Kawas FH: Complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography: How to avoid and manage them. Gastroent Hepatol 2013; 9: 496–504.
 • 12. Williams EJ, Green J, Beckingham I, Parks R, Martin D, Lombard M; British Society of Gastroenterology: Guidelines on the management of common bile duct stones (CBDS). Gut 2008; 57: 1004–1021.
 • 13. Frey CF, Burbige EJ, Meinke WB, Pullos TG, Wong HN, Hickman DM et al.: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Am J Surg 1982; 144: 109–114.
 • 14. Barkun JS, Fried GM, Barkun AN, Sigman HH, Ninchey EJ, Garzon J et al.: Cholecystectomy without operative cholangiography. Implications for common bile duct injury and retained common bile duct stones. Ann Surg 1993; 218: 371–317.
 • 15. Hauer-Jensen M, Karesen R, Nygaard K, Solheim K, Amlie EJ, Havig O et al.: Prospective randomized study of routine intraoperative cholangiography during open cholecystectomy: long therm follow-up and multivariate analysis of predictors of choledocholithiasis. Surgery 1993; 113: 318–323.
 • 16. Baron TH, Irani S: Prevention of post-ERCP pancreatitis. Minerva Med 2014; 105: 129–136.
 • 17. Tse F, Liu L, Barkun AN, Armstrong D, Moayyedi P: EUS: a metaanalysis of test performance in suspected choledocholithiasis. Gastrointest Endoscopy 2008; 67: 235–244.
 • 18. Aubé C, Delorme B, Yzet T, Burtin P, Lebigot J, Pessaux P et al.: MR cholangiopancreatography versus endoscopic sonography in suspected common bile duct lithiasis: a prospective, comparative study. AJR Am J Roentgenol 2005; 184: 55–62.
 • 19. Kondo S, Isayama H, Akahane M, Toda N, Sasahira N, Nakai J: Detection of common bile duct stones: comparison between endoscopic ultrasonography, magnetic resonance cholangiography, and helical-computed- tomographic cholangiography. Eur J Radiol 2005; 54: 271–275.
 • 20. Benjaminov F, Stein A, Lichtman G, Pomeranz I, Konikoff FM: Consecutive versus separate sessions of endoscopic ultrasound (EUS) and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) for symptomatic choledocholithiasis. Surg Endosc 2013; 27: 2117–2121.
 • 21. Kawakubo K, Kawakami H, Kuwatani M, Haba S, Kudo T, Abe Y et al.: Safety and utility of single-session endosopic ultrasonography and endoscopic retrograde cholangiopancreatography for the evaluation of pancreatobiliary disease. Gut Liver 2014; 8: 329–332.
 • 22. Petrov MS, Savides TJ: Systematic review of endoscopic ultrasonography versus endoscopic retrograde cholangiopancreatography for suspected choledocholithiasis. Br J Surg 2009; 96: 967–974.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ba211452-ab0d-452c-a55e-83c1e40a3e9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.