PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 75 | 344–348
Article title

Zalecenia dotyczące badań ultrasonograficznych w okulistyce. Część I: Badanie ultrabiomikroskopowe

Content
Title variants
EN
Recommendations for ultrasound examination in ophthalmology. Part I: Ultrabiomicroscopic examination
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zakres ultradźwięków stosowany w obrazowej diagnostyce medycznej mieści się w granicach 2–80 MHz. Najwyższe częstotliwości z tego zakresu wykorzystuje się w diagnostyce obrazowej przedniego odcinka gałki ocznej. W niniejszej pracy opisano najnowszą z metod obrazowania ultrasonograficznego – badanie ultrabiomikroskopowe. Nadana mu nazwa miała podkreślać nieosiągalną wcześniej rozdzielczość badania, pozwalającą na uwidocznienie struktury badanych tkanek. W artykule zawarto podstawowe informacje o budowie i zasadach działania narzędzi używanych do badania ultrabiomikroskopowego oraz określono jego miejsce wśród innych metod obrazowania echograficznego gałki ocznej. Omówiono techniki badania oraz rolę zaleceń postępowania na każdym z etapów procedury diagnostycznej. Podkreślono rolę niedostatecznej współpracy konstruktorów nowych ultrasonograficznych zestawów diagnostycznych oraz informatyków tworzących oprogramowanie z użytkownikami tych narzędzi, co skutkuje brakiem pełnej spójności między składowymi tych zestawów. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w badaniu ultrabiomikroskopowym, autorzy podzielili się uwagami dotyczącymi praktycznych aspektów tej metody. Na koniec wymieniono wskazania i przeciwwskazania do diagnostyki ultrabiomikroskopowej. Wprowadzenie sondy ultradźwiękowej o ultrawysokiej częstotliwości umożliwiło wizualizację regionów zatęczówkowych przedniego odcinka gałki ocznej, których dokładna ocena za pomocą innych metod diagnostycznych nie jest obecnie możliwa. Szeroki wachlarz wskazań diagnostycznych, obejmujący zarówno stany chorobowe, jak i anomalie rozwojowe przedniego odcinka gałki ocznej, potwierdza wyjątkowe znaczenie tej metody.
EN
Range of ultrasounds used in medical imaging is between 2 and 80 MHz. The highest frequencies are applied in medical imaging of an anterior segment of an eyeball. This paper covers the newest method of ultrasound imaging – an ultrabiomicroscopic examination. Its name reflects resolution which has so far been unavailable, and which allows for imaging a structure of the examined tissues. The article includes basic information about the structure and principles of operation of ultrabiomicroscopic examination tools. Moreover, its position among other methods for echographic examination of an eyeball was determined. Examination techniques and the role of standards of conduct at each stage of a diagnostic procedure were discussed. A role of insufficient cooperation between constructors of new ultrasonographic diagnostic tools and software IT specialist with the users of these tools, which results in the lack of consistency between the components of these sets was emphasized. Based on long term experience in ultrabiomicroscopic examinations, the authors shared observations on practical aspects of this method. Finally, indications and contraindications for ultrabiomicroscopic diagnostics were listed. Introduction of an ultrahigh frequency ultrasound probe allowed for the visualization of an post-iridial area of an anterior segment of an eyeball – an area whose diagnosis is impossible with other diagnostic methods. A wide spectrum of diagnostic indications, which covers both diseases and development anomalies of an anterior segment of an eyeball, confirms a special meaning of this method.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
75
Pages
344–348
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Okulistyki CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
 • Klinika Okulistyki, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa, Polska
 • Vilnius University, Faculty of Medicine, Wilno, Litwa; Center of Eye Diseases, Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, Wilno, Litwa
References
 • 1. Pavlin CJ, Foster FS: Ultrasound Biomicroscopy of the Eye. Springer & Verlag, New York 1995.
 • 2. Dada T, Gadia R, Vengayil S, Agarwal A, Sihota R: Anterior Segment Imaging in Ophthalmology. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi 2008.
 • 3. Kosmala J, Grabska-Liberek I (eds.): Ultrabiomikroskopia – zastosowanie w okulistyce. Przegląd przypadków klinicznych. Termedia, Poznań 2014.
 • 4. Dębski R: Czy badanie USG może szkodzić? Przemyślenia własne. Postępy Nauk Medycznych 2008; 4: 235–239.
 • 5. Bell NP, Feldman RM, Zou Y, Prager TC: New technology for examining the anterior segment by ultrasonic biomicroscopy. J Cataract Refract Surg 2008; 34: 121–125.
 • 6. Kikkawa DO, Ochabski R, Weinreb RN: Ultrasound biomicroscopy of eyelid lesions. Ophthalmologica 2003; 217: 20–23.
 • 7. Demirci H, Nelson CC: Ultrasound biomicroscopy of the upper eyelid structures in normal eyelids. Ophthal Plast Reconstr Surg 2007; 23: 122–125.
 • 8. Al-Faky YH: Anatomical utility of ultrasound biomicroscopy in the lacrimal drainage system. Br J Ophthalmol 2011; 95: 1446–1450.
 • 9. Shaikh SI, Biswas J, Rishi P: Nodular syphilitic scleritis masquerading as an ocular tumor. J Ophthalmic Inflamm Infect 2015; 5: 8.
 • 10. Zur D, Neudorfer M, Shulman S, Rosenblatt A, Habot-Wilner Z: Highresolution ultrasound biomicroscopy as an adjunctive diagnostic tool for anterior scleral inflammatory disease. Acta Ophthalmol 2016; 94: e384–e389.
 • 11. Pang X, Zhou J, Wang W, Yang W: Application of ultrasound microscope for the reattachment surgery of detachment of ciliary body. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 1998; 34: 438–440.
 • 12. Fine N, Pavlin CJ: Primary cysts in the iridociliary sulcus: Ultrasound biomicroscopic features of 210 cases. Can J Ophthalmol 1999; 34: 325– 329.
 • 13. Kulig-Stochmal A, Jędrychowska-Jamborska J, Jakubowska B, Romanowska-Dixon B: Przypadek rodzinnego występowania źrenicznych cyst nabłonka barwnikowego tęczówki. Klin Oczna 2014; 116: 44–48.
 • 14. Szpura E, Rospond-Kubiak I, Marszałek A, Kocięcki J: Demodex w obrębie dermoidu rąbka rogowki – pathogen czy przypadkowe znalezisko? Opis przypadku. Klin Oczna 2016; 118: 136–138.
 • 15. Gündüz K, Hoşal BM, Zilelioğlu G, Günalp İ: The use of ultrasound biomicroscopy in the evaluation of anterior segment tumors and simulating conditions. Ophthalmologica 2007; 221: 305–312.
 • 16. Pavlin CJ, Vásquez LM, Lee RE, Simpson ER, Ahmed II: Anterior segment optical coherence tomography and ultrasound biomicroscopy in the imaging of anterior segment tumors. Am J Ophthalmol 2009; 147: 214–219.
 • 17. Weisbrod DJ, Pavlin CJ, Xu W, Simpson ER. Long-term follow-up of 42 patients with small ciliary body tumors with ultrasound biomicroscopy. Am J Ophthalmol 2010; 149: 616–622.
 • 18. Bianciotto C, Shields CL, Guzman JM, Romanelli-Gobbi M, Mazzuca D, Jr Green WR et al.: Assessment of anterior segment tumors with ultrasound biomicroscopy versus anterior segment optical coherence tomography in 200 cases. Ophthalmology 2011; 118: 1297–1302.
 • 19. Giuliari GP, Mc Gowan HD, Pavlin CJ, Heathcote JG, Simpson ER: Ultrasound biomicroscopic imaging of iris melanoma: A clinicopathologic study. Am J Ophthalmol 2011; 151: 579–585.
 • 20. Zhao HS, Wei WB: Dilemma in management of ocular medulloepithelioma in a child. Chin Med J 2012; 125: 392–395.
 • 21. Romanowska-Dixon B, Jakubowska B, Markiewicz A, Pawlikowski R: Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zewnątrzgałkowych nacieków czerniaka błony naczyniowej. Klin Oczna 2013; 115: 204–207.
 • 22. Markiewicz A, Bogdali A, Romanowska-Dixon B. Rodzinne występowanie czerniaka błony naczyniowej. Klin Oczna 2014; 116: 123–126.
 • 23. Romanowska-Dixon B, Jakubowska B, Markiewicz A, Kowal J, Dębicka-Kumela M, Bogdali A: Diagnostyka nowotworów naczyniówki. Okulistyka 2017; 1: 14–17.
 • 24. Padrón-Pérez N, Caminal JM, Lorenzo D, Català-Mora J: Bilateral multiple iridociliary cysts in diffuse uveal melanocytic proliferation. Can J Ophthalmol 2017; 52: 225–228.
 • 25. Gentile RC, Berinstein DM, Liebmann J, Rosen R, Stegman Z, Tello C et al.: High-resolution ultrasound biomicroscopy of the pars plana and peripheral retina. Ophthalmology 1998; 105: 478–484.
 • 26. Guerriero S, Ciraci L, Cardia G, Vetrugno M: Transient myopic shift as the presenting symptom of systemic lupus erythomatosus: A UBM study. Ocul Immunol Inflamm 2010; 18: 383–384.
 • 27. Kniestedt C, Hafezi F, Seiler T: [Ultrasound biomicroscopy diagnosis of traumatic choroid effusion without cyclodialysis]. Ophthalmologe 2001; 98: 656–659.
 • 28. Özdal PC, Mansour M, Deschênes J: Ultrasound biomicroscopic evaluation of the traumatized eyes. Eye 2003; 17: 467–472.
 • 29. Skopiński P, Szulborski K, Struzik E, Ambroziak AM, Langwińska- -Wośko E: Is it appropriate to perform anterior segment reconstruction in amblyopic eye following penetrating trauma in childhood? Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2015; 10: 589–592.
 • 30. Esposito RA, Rosati A, Manniano G, Scuderi G: Ultrabiomicroscopy anterior segment evaluation of ocular contusive trauma caused by pressurized bottled drink caps: A case report. Case Rep Ophthalmol 2018; 9: 365–368.
 • 31. McWhae JA, Crichton AC, Rinke M: Ultrasound biomicroscopy for the assessment of zonules after ocular trauma. Ophthalmology 2003; 110: 1340–1343.
 • 32. Khokhar SK, Pillay G, Agarwal E, Mahabir M: Innovations in pediatric cataract surgery. Indian J Ophthalmol 2017; 65: 210–216.
 • 33. Lovisolo CF, Reinstein DZ: Phakic intraocular lenses. Surv Ophthalmol 2005; 50: 549–587.
 • 34. Baranwal VK, Kumar S, Mishra A, Dutta AK: A study to evaluate whether CTR increases refractive unpredictability between predicted and actual IOL position. Med J Armed Forces India 2014; 70: 36–38.
 • 35. Sewelam A, Ismail AM, Serogy H: Ultrasound biomicroscopy of haptic position after transscleral fixation of posterior chamber intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 1418–1422.
 • 36. García-Feijoó J, Alfaro IJ, Cuiña-Sardiña R, Méndez-Hernandez C, Del Castillo JM, García-Sánchez J: Ultrasound biomicroscopy examination of posterior chamber phakic intraocular lens position. Ophthalmology 2003; 110: 163–172.
 • 37. Mura JJ, Pavlin CJ, Condon GP, Belovay GW, Kranemann CF, Ishikawa H et al.: Ultrasound biomicroscopic analysis of iris-sutured foldable posterior chamber intraocular lenses. Am J Ophthalmol 2010; 149: 245–252.
 • 38. Wang M, Gao Y, Li R, Wang S: Monocular lens dislocation due to vomiting – a case report. BMC Ophthal 2018; 18: 3.
 • 39. Carassa RG, Bettin P, Fiori M, Brancato R: Nd: YAG laser iridotomy in pigment dispersion syndrome: An ultrasound biomicroscopic study. Br J Ophthalmol 1998; 82: 150–153.
 • 40. Marchini G, Pagliarusco A, Toscano A, Tosi R, Brunelli C, Bonomi L: Ultrasound biomicroscopic and conventional ultrasonographic study of ocular dimensions in primary angle-closure glaucoma. Ophthalmology 1998; 105: 2091–2098.
 • 41. Pavlin CJ, Foster FS: Plateau iris syndrome: Changes in angle opening associated with dark, light, and pilocarpine administration. Am J Ophthalmol 1999; 128: 288–291.
 • 42. Guo S, Gewirtz M, Thaker R, Reed M: Characterizing pseudoexfoliation syndrome through the use of ultrasound biomicroscopy. J Cataract Refract Surg 2006; 32: 614– 617.
 • 43. Kosmala J, Czechowicz-Janicka K: Przydatność badania ultrabiomikroskopowego (UBM) w diagnostyce oraz ocenie skuteczności leczenia operacyjnego jaskry. Ulrasonografia 2006; 26: 33–40.
 • 44. Kumar RS, Baskaran M, Chew PTK, Friedman DS, Handa S, Lavanya R et al.: Prevalence of plateau iris in primary angle closure suspects an ultrasound biomicroscopy study. Ophthalmology 2008; 115: 430–434.
 • 45. Mannino G, Verrilli S, Calafiore S, Ciarnella A, Cutini A, Mannino C et al.: Evaluation of recurrent hyphema after trabeculectomy with ultrabiomicroscopy 50–80 MHz: A case report. BMC Res Notes 2012; 5: 549.
 • 46. Detorakis ET, Stojanovic N, Chalkia A, Pallikaris IG: EX-PRESS implant position and function: comparative evaluation with ultrasound biomicroscopy and optical coherence tomography. Middle East Afr J Ophthalmol 2016; 23: 110–114.
 • 47. Potop V, Corbu C: The role of clear lens extraction in angle closure glaucoma. Rom J Ophthalmol 2017; 61: 244–248.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ba18208a-6cfc-4a49-b7b8-a2027cdc629e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.