PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 547–554
Article title

Wyprysk pieniążkowaty u 3-letniego chłopca – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Nummular eczema in a 3-year-old boy – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wyprysk pieniążkowaty (eczema nummulare) to idiopatyczna choroba zapalna skóry o charakterze przewlekłym i nawrotowym, która swą nazwę zawdzięcza specyficznym zmianom grudkowym i pęcherzykowym zlewającym się w ogniska o monetowatym kształcie. Lokalizacja tych silnie swędzących wykwitów ogranicza się zwykle do kończyn dolnych i tułowia. Schorzenie dotyczy głównie osób w starszym wieku. Mimo licznych badań etiologia choroby wciąż pozostaje nieznana. Podejrzewane czynniki predysponujące to przewlekły stres, nadmierne wysuszenie skóry oraz infekcje. Znane są również ciężkie polekowe postacie tej choroby. W diagnostyce różnicowej wyprysku pieniążkowatego poza atopowym zapaleniem skóry należy rozważyć również infekcję grzybiczą, wysypkę polekową i łuszczycę. W leczeniu miejscowym, ukierunkowanym głównie na odbudowanie warstwy ochronnej skóry, ograniczenie stanu zapalnego i wyeliminowanie nadkażenia bakteryjnego, w pierwszym rzucie mają zastosowanie glikokortykosteroidy wraz z emolientami. W przypadku nieskuteczności terapii pierwszorzutowej zaleca się stosowanie leków immunomodulujących. Dość częstym powikłaniem jest wtórne nadkażenie zmian przez Staphylococcus aureus. W takim przypadku wskazana jest antybiotykoterapia zarówno w formie miejscowej, jak i ogólnej. W niniejszej pracy omówiono postać wyprysku pieniążkowatego nadkażonego Staphylococcus aureus u 3,5-letniego chłopca hospitalizowanego w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
EN
Nummular eczema (eczema nummulare) is a chronic, recurrent idiopathic dermatitis. Its name is derived from specific papular and vesicular lesions which merge into coin-shaped patches. These eruptions, which cause heavy pruritus, are usually confined to the lower extremities and the torso. The disease primarily affects elderly individuals. Despite numerous studies, the aetiology of this condition remains unknown. The suspected predisposing factors include chronic stress, excessive dryness of the skin and infections. Severe drug-induced forms of the disease are also known. Differential diagnosis of nummular eczema should include, alongside atopic dermatitis: fungal infection, drug-induced rash and psoriasis. Topical treatment, which focuses on the reconstruction of the protective layer of the skin, limiting inflammation and combating bacterial superinfection, involves the use of glucocorticosteroids and emollients as first-line therapy. If first-line treatment proves ineffective, immunomodulatory drugs are recommended. Secondary superinfection of the lesions with Staphylococcus aureus is a fairly common complication. In such a case both topical and systemic antibiotic therapy is indicated. This paper discusses the case of nummular eczema with Staphylococcus aureus superinfection in a 3.5-year-old boy hospitalised at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine in Warsaw, Poland.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
547–554
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Rycroft RJG, Robertson SJ, Wakelin S: Dermatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 20.
 • 2. Bonamonte D, Foti C, Vestita M et al.: Nummular eczema and contact allergy: a retrospective study. Dermatitis 2012; 23: 153–157.
 • 3. Soter NA: Nummular eczema and lichen simplex chronicus/prurigo nodularis. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K et al. (eds.): Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 6th ed., McGrawHill, New York 2003: 1194–1196.
 • 4. Jiamton S, Tangjaturonrusamee C, Kulthanan K: Clinical features and aggravating factors in nummular eczema in Thais. Asian Pac J Allergy Immunol 2013; 31: 36–42.
 • 5. Kim JW, Ko HC, Kim MB et al.: Features of Staphylococcus aureus colonization in patients with nummular eczema. Br J Dermatol 2013; 168: 658–660.
 • 6. Gong JQ, Lin L, Lin T et al.: Skin colonization by Staphylococcus aureus in patients with eczema and atopic dermatitis and relevant combined topical therapy: a double-blind multicentre randomized controlled trial. Br J Dermatol 2006; 155: 680–687.
 • 7. Krupa Shankar DS, Shrestha S: Relevance of patch testing in patients with nummular dermatitis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2005; 71: 406–408.
 • 8. Jabłońska S, Chorzelski T: Choroby skóry dla studentów medycyny i lekarzy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013: 173.
 • 9. Vichyanond P, Sunthornchart S, Singhirannusorn V et al.: Prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema among university students in Bangkok. Respir Med 2002; 96: 34–38.
 • 10. Hellgren L, Mobacken H: Nummular eczema – clinical and statistical data. Acta DermVenereol 1969; 49: 189–196.
 • 11. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH et al.: Dermatologia. Vol. 1, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002: 567–568.
 • 12. Drake LA, Dinehart SM, Farmer ER et al.: Guidelines of care for the use of topical glucocorticosteroids. American Academy of Dermatology. J Am Acad Dermatol 1996; 35: 615–619.
 • 13. Bukhari IA: Successful treatment of chronic persistent vesicular hand dermatitis with topical pimecrolimus. Saudi Med J 2005; 26: 1989–1991.
 • 14. Roberts H, Orchard D: Methotrexate is a safe and effective treatment for paediatric discoid (nummular) eczema: a case series of 25 children. Australas J Dermatol 2010; 51: 128–130.
 • 15. Fleming C, Parry E, Forsyth A et al.: Patch testing in discoid eczema. Contact Dermatitis 1997; 36: 261–264.
 • 16. Adachi A, Horikawa T, Takashima T et al.: Mercury-induced nummular dermatitis. J Am Acad Dermatol 2000; 43: 383–385.
 • 17. Moore MM, Elpern DJ, Carter DJ: Severe, generalized nummular eczema secondary to interferon alfa-2b plus ribavirin combination therapy in a patient with chronic hepatitis C virus infection. Arch Dermatol 2004; 140: 215–217.
 • 18. Shen Y, Pielop J, Hsu S: Generalized nummular eczema secondary to peginterferon alfa-2b and ribavirin combination therapy for hepatitis C infection. Arch Dermatol 2005; 141: 102–103.
 • 19. Flendrie M, Vissers WH, Creemers MC et al.: Dermatological conditions during TNF-α-blocking therapy in patients with rheumatoid arthritis: a prospective study. Arthritis Res Ther 2005; 7: R666–R676.
 • 20. Pietrzak A, Chodorowska G, Urban J et al.: Cutaneous manifestation of giardiasis – case report. Ann Agric Environ Med 2005; 12: 299–303.
 • 21. Sakurane M, Shiotani A, Furukawa F: Therapeutic effects of antibacterial treatment for intractable skin diseases in Helicobacter pylori-positive Japanese patients. J Dermatol 2002; 29: 23–27.
 • 22. Tanaka T, Satoh T, Yokozeki H: Dental infection associated with nummular eczema as an overlooked focal infection. J Dermatol 2009; 36: 462–465.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ba043c77-0273-4c92-8412-ecb56383ef2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.