PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 4 | 52-56
Article title

The comparative analysis of amount of exhaled carbon monoxide as an indicator of smoking among students of selected universities in Wroclaw

Content
Title variants
PL
Analiza porównawcza ilości wydychanego tlenku węgla jako wskaźnika palenia tytoniu wśród wybranych studentów uczelni we Wrocławiu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The aim of this study is to compare the
amount of exhaled carbon monoxide which can be an
indicator of the phenomenon of tobacco smoking among
youngsters in a group of students of Wroclaw’s universities.
Materials and methods: The study was performed
on 347 students living in dormitories of four Wroclaw
universities: Wroclaw Medical University, University of
Wroclaw, University of Physical Education and Technical
University. Every tested student underwent a measurement
of quantities of exhaled carbon monoxide by a Micro
Medical Smoke Check device. Every participant took
part in an anonymous survey, which was divided into
three parts (for smokers/non-smokers/ex-smokers) and
included exposure to tobacco smoke, length of time smoking
etc. Results: No difference in the amount of exhaled
CO between students of particular universities was observed.
The Smoke Check measurements are higher in actively
smoking students compared to nonsmokers. The
results are higher in students declaring passive smoking
compared with those not exposed to tobacco smoke at
all. No difference in level of CO between genders and particular
age groups was observed. Conclusions: Despite
higher health awareness, students of the Medical University
and University of Physical Education reach for cigarettes
as often as the other tested students. Male students
smoke as often as female students and CO result was not
dependent on age.
PL
Wstęp: Celem pracy jest porównanie ilości wydychanego
tlenku węgla przez studentów wybranych uniwersytetów
we Wrocławiu, jako wskaźnika pomocnego
przy ocenie zjawiska palenia tytoniu u młodzieży studiującej.
Materiały i metody: Badanie przeprowadzono
wśród 347 studentów zamieszkujących domy studenckie
czterech wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego,
Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Wychowania
Fizycznego i Politechniki Wrocławskiej. Zbadano
ilość wydalanego tlenku węgla z użyciem urządzenia
Micro Medical Smoke Check. Każdy uczestnik wziął
udział z ankiecie dotyczącej jego kontaktu z dymem tytoniowym. Wyniki: Nie zaobserwowano różnić w ilości
wydychanego CO między studentami różnych uczelni.
Wyniki były najwyższe w grupie osób aktywnie palących.
Grupa osób biernie palących wydalała więcej CO
niż osoby nie deklarujące narażenia na dym tytoniowy.
Nie zauważono różnic między grupą mężczyzn i kobiet,
jak i między różnymi grupami wiekowymi. Wnioski:
Pomimo większej świadomości zdrowotnej, studenci
Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego
sięgają po papierosa częściej, niż pozostali.
Kobiety okazały się palić równie często, jak mężczyźni.
Nie zaobserwowano różnic w ilości wydalanego CO
między płciami.
Contributors
 • Hygiene Department, Wroclaw Medical University, Poland
 • Student Science Club of Health Promotion and Disease Prevention, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • University of Social Sciences and Humanities of Wroclaw, Poland
author
 • Student Science Club of Health Promotion and Disease Prevention, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
author
 • Student Science Club of Health Promotion and Disease Prevention, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • Student Science Club of Health Promotion and Disease Prevention, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
author
 • Student Science Club of Health Promotion and Disease Prevention, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • Student Science Club of Health Promotion and Disease Prevention, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • The University School of Physical Education in Wroclaw, Poland
References
 • 1. Tobacco Fact Sheet. World Health Organization [article online]; fact sheet N° 339, 2012 may. Available from URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/index.html/
 • 2. Chatkin J., Fritscher L., de Abreu C. et al.: Exhaled carbon monoxide as a marker for evaluating smoking abstinence in a Brazilian population sample. Primary Care Respiratory Journal 2007; 16(1): 36-40.
 • 3. WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. World Health Organization [article online]. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf
 • 4. Kunze U., Bohm G., Ferstl F. et al.: Assessing smoking behavior among medical students by the measurement of expired carbon monoxide (CO). Wiener Medizinsche Wochenschrift 2009. 159(1-2):14-6.
 • 5. Groman E., Kunze U., Schmeiser-Rieder A. et al.: Measurement of expired carbon monoxide among medical students to assess smoking behaviour. Sozial– und Praventivmedizin 1998; 43(6): 322-4.
 • 6. Kanicka M., Krupicka A., Krysińska M. et al.: Tobacco smoking- related knowledge and attitudes of Public Health faculty students of Medical University of Bialystok. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(1): 164-168.
 • 7. Kleszczewska E., Jaszczuk A.: Analysis of the phenomenon of smoking cigarettes and reasons this phenomenon among the students in The Institute of Cosmetology and Health Care in Bialystok. Przegląd lekarski 2008; 65(10): 572-575.
 • 8. Ciecierski C.C., Cherukupalli R., Weresa M.A.: The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Poland. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease 2011 [article online]; 8-11; Available from URL: http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/Poland_tobaco_taxes_report_en.pdf
 • 9. Shafiq M., Khan S., Khawaja M.R. et al.: Socio-demographic correlates of exhaled breath carbon monoxide in Karachi’s adult population. Journal of Pakistan Medical Association 2008; 58(2): 75-8.
 • 10. Woźniak K., Moes A., Chądzyński R., et al.: Evaluation of the indication of carbon monoxide in exhaled air. Przegląd Lekarski 2009; 66(10): 632-63.
 • 11. Pirogowicz I., Gryboś-Jagielska A., Patyk M. et al.: Exposure of pregnant women to tobacco smoke in 5 year span – comparative research (2005 and 2010). Family Medicine & Primary Care Review 2012; (14)3: 417–419.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b9dd713b-e4d2-4f77-a428-2d7d07a8575d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.