PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 3 | 204-210
Article title

Przezskórna endoskopowa gastrostomia u dzieci – szansa na lepsze życie czy zło konieczne?

Content
Title variants
EN
Percutaneous endoscopic gastrostomy in children – chance for better life or necessary evil?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a surgical procedure for placing a gastrostomy tube into the stomach using a gastroscope in order to administer food directly to the stomach. The main group of paediatric patients qualified for PEG procedure are those with neurological conditions associated with dysphagia. Objectives: The aim of the study was to evaluate long-term results after PEG insertion and parents satisfaction from use of PEG. Material and methods: The study group consisted patients treated in University Maria Konopnicka Hospital in Lodz who had PEG performed, in the period from 2002 to 2007. Indications of PEG performed, time from insertion to feeding start, complications, frequency and cause replace tube by another were retrospectively reviewed. Nutritional status was assessed according to BMI values referred to Polish BMI standards charts. The main source of data on parents satisfaction were original questionnaires. Results: Medical records of 27 patients were analyzed. The main indications for PEF was diseases of central nervous system. Feeding was started during of 3 day after PEG insertion in 70.4% patients. Post-procedure complication were seen in 10 patients (37%) and all were minor problems. Blockage of the tube seen in 16 patients (59.3%). The gastrostomy tube was removed after PEG placement in 11 children (40.7%). Duration of feeding was shorter after PEG insertion. Improving the nutritional status was observed in 23 patients (85%). Majority of parents highly evaluated the use of PEG and would have recommended this method of feeding to the other parents with similar problems. Only one parent negatively evaluated training about use of PEG. Conclusions: The PEG procedure is a well tolerated, effective, highly evaluated by parents way to tube feeding with relatively low complications rate.
PL
Wprowadzenie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) to zabieg polegający na wytworzeniu przetoki żołądkowo-skórnej za pomocą gastroskopu w celu bezpośredniego podawania pokarmu do żołądka. Główną grupą pacjentów pediatrycznych kwalifikującą się do PEG są chorzy z chorobami neurologicznymi, u których wystąpiły zaburzenia połykania. Cel pracy: Celem pracy była analiza wyników odległych u dzieci po założeniu PEG oraz ocena satysfakcji rodziców z użytkowania PEG. Materiał i metody: Badaniem objęto pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej, u których w latach 2002-2007 założono przezskórną endoskopową gastrostomię. Analizie retrospektywnej poddano: przyczyny założenia PEG, powikłania, czas od założenia PEG do rozpoczęcia żywienia, częstość i przyczynę wymiany zestawu do gastrostomii. Stan odżywienia określono na podstawie siatek centylowych dla BMI. Podstawowym źródłem danych o satysfakcji rodziców była odpowiedź pisemna udzielona na pytania zawarte w oryginalnych kwestionariuszach. Wyniki: Analizie poddano historie chorób 27 pacjentów. Głównym wskazaniem do założenia PEG były choroby centralnego układu nerwowego. Rozpoczęcie żywienia u 70,4% pacjentów nastąpiło do 3. doby po założeniu PEG. U 10 pacjentów (37%) wystąpiły niegroźne powikłania. Zatykanie rurki obserwowano u 16 pacjentów (59,3%). Wymiany rurki dokonano u 11 dzieci (40,7%). Czas karmienia po założeniu PEG uległ skróceniu. Stwierdzono poprawę stanu odżywienia u 23 dzieci (85%). Wszyscy rodzice wysoko ocenili wyniki użytkowania PEG i poleciliby ten sposób żywienia dzieci innym rodzicom w podobnej sytuacji. Tylko jeden rodzic negatywnie ocenił szkolenie na temat użytkowania PEG. Wnioski: PEG jest metodą leczenia żywieniowego dobrze tolerowaną, efektywną, obciążoną niewielkimi powikłaniami oraz wysoko ocenianą przez rodziców chorych dzieci.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
204-210
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Kierownik Kiniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Kierownik Kiniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Kierownik Kiniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Kierownik Kiniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
References
 • 1. Gauderer M.WL., Ponsky J.L., Izant R.J. Jr: Gastrostomy without laparotomy: a percutaneous endoscopic technique. J. Pediatr. Surg. 1980; 15: 872-875.
 • 2. Ho C.S., Yee A.C.N., McPherson R.: Complications of surgical and percutaneous nonendoscopic gastrostomy: review of 233 patients. Gastroenterology 1988; 95: 1206-1210.
 • 3. Grant J.P.: Comparison of percutaneous endoscopic gastrostomy with Stamm gastrostomy. Ann. Surg. 1988; 207: 598-603.
 • 4. Braegger C., Decsi T., Dias J.A. i wsp.; ESPGHAN Committee on Nutrition: Practical approach to paediatric enteral nutrition: a comment by the ESPGHAN committee on nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2010; 51: 110-122.
 • 5. Mekhail T.M., Adelstein D.J., Rybicki LA. i wsp.: Enteral nutrition during the treatment of head and neck carcinoma: is a percutaneous endoscopic gastrostomy tube preferable to a nasogastric tube? Cancer 2001; 91: 1785-1790.
 • 6. Park R.H., Allison M.C., Lang J. i wsp.: Randomised comparison of percutaneous endoscopic gastrostomy and nasogastric tube feeding in patients with persisting neurological dysphagia. BMJ 1992; 304: 1406-1409.
 • 7. Baeten C., Hoefnagels J.: Feeding via nasogastric tube or percutaneous endoscopic gastrostomy. A comparison. Scand. J. Gastroenterol. Suppl. 1992; 194: 95-98.
 • 8. Wicks C., Gimson A., Vlavianos P. i wsp.: Assessment of the percutaneous endoscopic gastrostomy feeding tube as part of an integrated approach to enteral feeding. Gut 1992; 33: 613-616.
 • 9. Norton B., Homer-Ward M., Donnelly M.T. i wsp.: A randomised prospective comparison of percutaneous endoscopic gastrostomy and nasogastric tube feeding after acute dysphagic stroke. BMJ 1996; 312: 13-16.
 • 10. Loser C., Wolters S., Folsch U.R.: Enteral long-term nutrition via percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in 210 patients: a four-year prospective study. Dig. Dis. Sci. 1998; 43: 2549-2557.
 • 11. Loser C.: Clinical aspects of long-term enteral nutrition via percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). J. Nutr. Health Aging 2000; 4: 47-50.
 • 12. Aschl G., Kirchgatterer A., Allinger S. i wsp.: Indikationen und Komplikationen der perkutanen endos-kopischen Gastrostomie. Wiener Klinische Wochen-schrift 2003; 115: 115-120.
 • 13. Loser C., Aschl G., Hebuterne X. i wsp.: ESPEN guidelines on artificial enteral nutrition - percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). Clin. Nutr. 2005; 24: 848-861.
 • 14. Opuchlik A., Pertkiewicz M.: Przezskórna gastrostomia endoskopowa (PEG) w chorobach neurologicznych. Terapia 1998; 1: 35-38.
 • 15. Łyszkowska M., Bogucki K., Celińska-Cedro D. i wsp.: Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w pediatrii. Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2002; 4: 299-301.
 • 16. Smith S.W, Camfield C., Camfield P: Living with cerebral palsy and tube feeding: a population-based follow-up study. J. Pediatr. 1999; 135: 307-310.
 • 17. Daveluy W, Guimber D., Mention K i wsp.: Home enteral nutrition in children: an 11-year experience with 416 patients. Clin. Nutr. 2005; 24: 48-54.
 • 18. Oliveros L., Galera A., Pedrón C. i wsp.: Report on the Spanish pediatric home and ambulatory enteral nutrition register (NEPAD). Year 2003. Clin. Nutr. 2005; 24: 688-689.
 • 19. Łyszkowska M., Popińska K., Książyk J., Idzik M.: Sposoby leczenia żywieniowego dzieci z mukowiscydozą. Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne 2005; 1: 41-42.
 • 20. Hagborg W.J.: A counseling report card: a study of parental satisfaction. School Counselor 1992; 40: 131-135.
 • 21. Bragadóttir H., Rsed D.: Psychometric instrument evaluation: the pediatric family satisfaction questionnaire. Pediatr. Nurs. 2002; 28: 475-482.
 • 22. Łyszkowska M., Popińska K., Książyk J.: Wskazania do zastosowania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) u dzieci. Postępy Żywienia Klinicznego 2006; 1: 26-28.
 • 23. Ignyś I., Mańkowski P, Bączyk I., Jankowski A.: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci. Nowa Pediatria 2003; 2: 114-117.
 • 24. Łyszkowska M., Popińska K., Książyk J., Celińska-Cedro D.: Powikłania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG). Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2006; 8: 159-162.
 • 25. Avitsland TL., Kristensen C., Emblem R. i wsp.: Percutaneous endoscopic gastrostomy in children: a safe technique with major symptom relief and high parental satisfaction. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2006; 43: 624-628.
 • 26. Treepongkaruna S., Pansrimangkorn W., Pienvichit P. i wsp.: Modified percutaneous endoscopic gastrostomy tubes: experience in Thai children. J. Med. Assoc. Thai. 2002; 85 supl. 4: S1183-S1190.
 • 27. Potack J.Z., Chokhavatia S.: Complications of and controversies associated with percutaneous endoscopic gastrostomy: report of a case and literature review. Med-scape J. Med. 2008; 10: 142.
 • 28. Filipiak E.A., Korzeniewska-Eksterowicz A.: Postępowanie w zaburzeniach połykania u dzieci z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Medycyna Paliatywna 2010; 1: 35-40.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b9b28ffe-319f-47d0-aa6a-60252b5c9dda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.