PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 4 | 211-213
Article title

Reakcja krzyżowa między minocykliną i doksycykliną – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Cross-reactivity between minocycline and doxycycline – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Choroba z Lyme jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze, wywołaną przez bakterie należące do grupy krętków. W zależności od postaci choroby, występowania nawrotów i stosowanego schematu leczenia, leczenie może być długotrwałe. Podczas terapii stosowane są antybiotyki z różnych grup. W niektórych przypadkach stosuje się leczenie tym samym antybiotykiem lub daną grupą antybiotyków. Reakcja nadwrażliwości w grupie tetracyklinowej jest bardzo mało znana i opisana. W tym artykule opisujemy przypadek pacjenta uczulonego na minocyklinę, u którego stwierdzono nadwrażliwość krzyżową na doksycyclinę. Omówiono występowanie reakcji nadwrażliwości na tetracykliny i występowanie reakcji krzyżowej. Ponadto rozważono możliwość indukcji tolerancji na antybiotyki, które powodują reakcje nadwrażliwości.
EN
Lyme disease is the most common tick-borne disease caused by bacteria belonging to the group of spirochetes. Depending on the form of the disease, the occurrence of relapses and the therapy regimen used, the treatment may be long-term. During the therapy, antibiotics from various groups are used. In some cases, treatment with the same antibiotic or a given group of antibiotics is used. The descriptions of tetracycline group hypersensitivity reaction are very limited. In this article, we report the case of the patient allergic to minocycline in whom cross-reactive hypersensitivity to doxycycline was found. The occurrence of hypersensitivity reactions to tetracyclines and the occurrence of cross-reactivity was discussed. Moreover, the possibility of inducing tolerance to antibiotics that cause hypersensitivity reactions was considered.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
4
Pages
211-213
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International Consensus on drug allergy. Allergy 2014; 69: 420-37.
 • 2. Hofmann H, Fingerle V, Hunfeld KP, et al. Cutaneous Lyme borreliosis: Guideline of the German Dermatology Society. Ger Med Sci 2017; 15: 14.
 • 3. Sokalska-Jurkiewicz M. Borelioza. Służ Zdr 2007; 80-83: 41-4.
 • 4. Jang JW, Bae YJ, Kim YG, et al. A case of Anaphylaxis to Oral Minocycline. J Korean Med Sci 2010; 25: 1231-3.
 • 5. Sanchez-Borgez M, Thong B, Blanca M, et al. Hypersensitivity reactions to non-beta-lactam antimicrobial agents, a statement of the WHO special committee on drug allergy. World Allergy Organ J 2013; 6: 18.
 • 6. Solensky R, Khan DA, Bernstein IL, et al. Drug Allergy: an updated practice parameter. Joint Task Force on Practice Parameters; American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy, Asthma and immunology. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 105: 259-73.
 • 7. Ogita A, Takada K, Kwana S. Case of anaphylaxis due to tetracycline hydrochloride. J Dermatol 2010; 38: 597-9.
 • 8. Lebrun-Vignes B, Kreft-Jais C, Castot A, et al. Comparative analysis of adverse drug reactions to tetracyclines: results of a French national survey and review of the literature. Br J Dermatol 2012; 166: 1333-41.
 • 9. Bargman H. Lack of cross-sensitivity between tetracycline, doxycycline, and minocycyline with regard to fixed drug sensitivity to tetracycline. J Am Acad Dermatol 1984; 11: 900-1.
 • 10. Tham SN, Kwok YK, Chan HL. Cross-Reactivity in Fixed Drug Eruptions to Tetracyclines. Arch Dermatol 1996; 132: 1134-5.
 • 11. Kowalski ML, Bochenek G, Bodzenta-Łukaszyk A i wsp. Wprowadzenie do postępowania w nadwrażliwości na leki. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 1: 3-9.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b98d6645-12cd-42cb-912b-6adff298a555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.