PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 44 | 123-142
Article title

Beetles (Coleoptera) of the Rogów region. Part IX – superfamily Scarabaeoidea: Bolboceratidae, Geotrupidae, Lucanidae, Trogidae and Scarabaeidae

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the ninth part of the series entitled “Beetles (Coleoptera) of the Rogów region” the next several families of the Scarabaeoidea superfamily is presented, as the better-known families of beetles occurring in the Rogów area. The faunistic data of the listed species is supplemented by bionomical information. 1 species of Bolboceratidae, 4 species of Geotrupidae, 3 species of Lucanidae, 4 species of Trogidae and 58 species of Scarabaeidae were recorded in the study area.
Discipline
Year
Volume
44
Pages
123-142
Physical description
Contributors
 • Department of Forest Protection and Ecology, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warsaw, Poland
author
 • Department of Forest Protection and Ecology, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warsaw, Poland
 • Department of Forest Protection and Ecology, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warsaw, Poland
References
 • [1] Borowski J., Kieszek C. 1999. Ciekawsze chrząszcze (Coleoptera) odłowione w rezerwacie dębowym Zimna Woda w Rogowie. Wiad. entomol., 18(2): 125-126.
 • [2] Byk A. 2000. Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z grupy Scarabaeidae laparosticti (Coleoptera: Scarabaeidae). Wiad. entomol., 19(2): 119-120.
 • [3] Byk A. 2012a. Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodziny Scarabaeidae (Coleoptera). Wiad. entomol., 31(2): 121-123.
 • [4] Byk A. 2012b. Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodzin: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae (Coleoptera). Wiad. entomol., 31(2): 123-124.
 • [5] Byk A., Minkina Ł. 2014. Rhyssemus puncticollis Brown, 1929 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae: Psammodiini): A New Record for the Fauna of Poland and Latvia. Coleopt. Bull., 68(3): 377-383.
 • [6] Byk A., Mokrzycki T., Dworakowski M., Bidas M. 2012. Rozmieszczenie Odonteus armiger (Scopoli, 1772) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae) w Polsce z uwagami o jego bionomii. Wiad. entomol., 32(2): 100-112.
 • [7] Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 82-128.
 • [8] Dominik J. 1954. Próba zwalczania trzyletniego pędraka chrabąszcza (Melolontha melolontha L.) preparatem „Intox 8”. Sylwan, 98(3): 204-209.
 • [9] Dominik J. 1966. Obserwacje nad występowaniem owadów żyjących w drewnie w lasach doświadczalnych SGGW w Rogowie. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., 9: 103-112.
 • [10] Dominik J. 1967. Obserwacje nad nasileniem uszkadzania przez owady, ssaki i pasożytnicze grzyby upraw sosny wydmowej (Pinus contorta var. murrayana Eng.), sosny wejmutki (P. strobus L.) i sosny pospolitej (P. silvestris L.) w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, 10: 59-63.
 • [11] Dominik J. 1975. Szkodniki i grzyby pasożytnicze występujące na sosnach: zachodniej (Pinus monticola Lamb.), smołowej (P. rigida Mill.) i Banksa (P. banksiana Lamb.) w Lasach Doświadczalnych w Rogowie. Sylwan, 11: 29-34.
 • [12] Kalisiak J. 1996. Jesienne plugi (Coleoptera: Aphodiidae: Aphodius III.) okolic Łodzi. Biul. entomol., 2(14): 5-7.
 • [13] Löbl I., Smetana A. (ed.) 2006. Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 3. Stenstrup, Apollo Books, 690 pp.
 • [14] Mokrzycki T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 135 pp.
 • [15] Nunberg M. 1986. The beetles (Coleoptera) collected on the area of the Forest Experimental Station at Rogów. Ann. Agric. Univ. – SGGW-AR, For. and Wood Techn., 34: 11-17.
 • [16] Piętka J. 2013. Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 188 pp.
 • [17] Rutkiewicz A., Borowski J., Byk A., Mokrzycki T. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych powierzchni pni drzew. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 129-159.
 • [18] Wiąckowski S. 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. Pol., ser. A, 5(3): 13-140.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b98865e7-c56d-4cf5-8e11-a6d62eb477d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.