PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 70-74
Article title

Ocena leczenia operacyjnego pacjentów ze stenozą zwyrodnieniową w odcinku lędźwiowym metodą hemilaminektomii

Content
Title variants
EN
An assessment of surgical treatment using hemilaminectomy in patients with degenerative lumbar stenosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Degenerative stenosis of a lumbar segment relates in particular to older people. The most often method, bringing satisfying results is surgical treatment consisting primarily on decompression of vertebral canal. Conservative treatment is rarely used therapy in this disease. One hundred and twenty patients were subjected to retrospective researches, men and women, in whom was diagnosed degenerative stenosis of a lumbar segment. Sixty patients in one group was threaten surgically by hemilaminectomy, and next was analyzed postsurgical results. In similar comparative group was applied conservative treatment. In postsurgical evaluation among patients was proven significant increase of distance of neurogenic claudication and increase of postoperative result, 51 patients was satisfied of treatment. In comparative group fraction of patients satisfied of applied treatment was significantly smaller. Distance of neurogenic claudication was increase significantly in research group where was used surgical treatment. While in patients of comparative group treated rehabilitation method, distance of neurogenic claudication didn’t change. Postoperative result was significantly better, than after conservative treatment. The result of operation was that dimension A-P of spinal canal was increased. A removal of vertebral arches which extraction of adjacent yellow ligaments and overgrown elements of joint is proper method of laminectomy and doesn’t expose patient for increment of complications connected with surgical treatment. Hemilaminectomy was used by Poletti and Yong-Cheol et al. also. Surgical treatment clearly exceeds rehabilitation methods at patients with degenerative stenosis of a lumbar segment.
PL
Stenoza zwyrodnieniowa lędźwiowego odcinka kręgosłupa dotyczy szczególnie ludzi starszych. Najskuteczniejszą metodą terapeutyczną jest leczenie operacyjne, polegające na odbarczeniu kanału kręgowego. Badaniu retrospektywnemu poddano 120 pacjentów z klinicznie i radiologicznie zdiagnozowaną stenozą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Grupę badaną stanowiło 60 chorych, których leczono operacyjnie – metodą hemilaminektomii. Grupę porównawczą tworzyło 60 pacjentów rehabilitowanych. U osób z grupy badanej znacznie wydłużył się dystans pokonywany bez objawów chromania neurogennego. W grupie porównawczej nie zaobserwowano zmian w tym zakresie. Wynik leczenia operacyjnego okazał się znacznie lepszy od rezultatów leczenia zachowawczego. Po operacji odbarczającej powiększył się również wymiar kanału kręgowego A-P. Usunięcie łuku kręgu po jednej stronie – wraz z przyległymi więzadłami żółtymi i przerośniętymi elementami stawu – to metoda wystarczająca do właściwego odbarczenia i nienarażająca pacjenta na duże ryzyko okołooperacyjne. Hemilaminektomia została zastosowana przez takich autorów, jak Poletti czy Yong-Cheol i wsp. W wyniku przeprowadzonych badań można jednoznacznie stwierdzić, że leczenie operacyjne pacjentów ze stenozą w lędźwiowym odcinku kręgosłupa jest skuteczniejsze od rehabilitacji.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
70-74
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurochirurgii, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, tel.: 12 630 81 74, faks: 12 630 81 33
 • Oddział Neurochirurgii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
author
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Łodzi
References
 • 1. Epstein J.A., Epstein B.S., Lavine L.: Nerve rot compression associated with narrowing of the lumbar spinal canal. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1962; 25: 165-176.
 • 2. Verbiest H.: A radicular syndrome from developmental narrowing of the lumbar vertebral canal. J. Bone Joint Surg. Br. 1954; 36: 230-237.
 • 3. Epstein N.E., Maldonado VC., Cusick J.F.: Symptomatic lumbar spinal stenosis. Surg. Neurol. 1998; 50: 3-10.
 • 4. Rauschning W: Pathoanatomy of lumbar disc degeneration and stenosis. Acta Orthop. Scand. Suppl. 1993; 251: 3-12.
 • 5. Ullrich C.G., Binet E.F., Sanecki M.G., Kieffer S.A.: Quantitative assessment of the lumbar spinal canal by computed tomography. Radiology 1980; 134: 137-143.
 • 6. Eskola A., Alaranta H., Pohjolainen T i wsp.: Calcitonin treatment in lumbar spinal stenosis: clinical observations. Calcif. Tissue Int. 1989; 45: 372-374.
 • 7. Rydevik B.L., Cohen D.B., Kostuik J.P.: Spine epidural steroids for patients with lumbar spinal stenosis. Spine 1997; 22: 2313-2317.
 • 8. Murphy D.R., Hurwitz E.L., Gregory A. i wsp.: A nonsurgical approach to the management of patients with cervical radiculopathy: a prospective observational cohort study. J. Manipulative Physiol. Ther. 2006; 29: 279-287.
 • 9. Poletti C.E.: Central lumbar stenosis caused by ligamentum flavum: unilateral laminotomy for bilateral ligamentectomy: preliminary report of two cases. Neurosurgery 1995; 37: 343-347.
 • 10. Athiviraham A., Yen D.: Is spinal stenosis better treated surgically or nonsurgically? Clin. Orthop. Relat. Res. 2007; 458: 90-93.
 • 11. Postacchini F., Cinotti G.: Bone regrowth after surgical decompression for lumbar spinal stenosis. J. Bone Joint Surg. Br. 1992; 74: 862-869.
 • 12. Katz J.N., Stucki G., Lipson S.J. i wsp.: Predictors of surgical outcome in degenerative lumbar spinal stenosis. Spine 1999: 24: 2229-2233.
 • 13. Kovacs F.M., Urrútia G., Alarcón J.D.: Surgery versus conservative treatment for symptomatic lumbar spinal stenosis: a systematic review of randomized controlled trials. Spine 2011; 36: 1335–1351.
 • 14. Zeifang F., Schiltenwolf M., Abel R. i wsp.: Gait analysis does not correlate with clinical and MR imaging parameters in patients with symptomatic lumbar spinal stenosis. BMC Musculoskelet. Disord. 2008; 9: 89.
 • 15. Yong-Cheol J., Young-Baeg K., Sung-Nam H. i wsp.: Efficacy of unilateral laminectomy for bilateral decompression in elderly lumbar spinal stenosis. J. Korean Neurosurg. Soc. 2005; 37: 410-415.
 • 16. Deyo R.A., Ciol M.A., Cherkin D.C. i wsp.: Lumbar spinal fusion. A cohort study of complications, reoperations, and resource use in the Medicare population. Spine 1993; 18: 1463-1470.
 • 17. Caputy A.J., Spence C.A., Bejjani G.K., Luessenhop A.J.: The role of spinal fusion in surgery for lumbar spinal stenosis: a review. Neurosurg. Focus 1997; 3: e3.
 • 18. Cassinelli E.H., Eubanks J., Vogt M. i wsp.: Risk factors for the development of perioperative complications in elderly patients undergoing lumbar decompression and arthrodesis for spinal stenosis: an analysis of 166 patients. Spine 2007; 3: 230-235.
 • 19. Katz J.N., Lipson S.J., Lew R.A. i wsp.: Lumbar laminectomy alone or with instrumented or noninstrumented arthrodesis in degenerative lumbar spinal stenosis. Patient selection, costs, and surgical outcomes. Spine 1997; 22: 1123-1131.
 • 20. Deen H.G. Jr, Zimmerman R.S., Lyons M.K. i wsp.: Analysis of early failures after lumbar decompressive laminectomy for spinal stenosis. Mayo Clin. Proc. 1995; 70: 33-36.
 • 21. Kaptan H., Kasimcan O., Cakiroglu K. i wsp.: Lumbar spinal stenosis in elderly patients. Ann. NY Acad. Sci. 2007; 1100: 173-178.
 • 22. Ofluoğlu A.E., Karasu A., Ekinci B., Toplamaoğlu H.: The effect of laminectomy on instability in the management of degenerative lumbar stenosis surgery: a retrospective radiographic assessment. Turk. Neurosurg. 2007; 17: 178-182.
 • 23. Nyström B., Weber H., Amundsen T.: Microsurgical decompression without laminectomy in lumbar spinal stenosis. J. Med. Sci. 2001; 106: 123-131.
 • 24. Jolles B.M., Porchet F., Theumann N.: Surgical treatment of lumbar spinal stenosis. Five-year follow-up. J. Bone Joint Surg. Br. 2001; 83: 949-953.
 • 25. Sigmundsson F.G., Kang X.P., Jönsson B., Strömgvist B.: Prognostic factors in lumbar spinal stenosis surgery. Acta Orthop. 2012; 83: 536–542.
 • 26. Eule J.M., Breeze R., Kindt G.W: Bilateral partial laminectomy: a treatment for lumbar spinal stenosis and midline disc herniation. Surg. Neurol. 1999; 52: 329-337.
 • 27. Caspar W, Papavero L., Sayler M.K., Harkey H.L.: Precise and limited decompression for lumbar spinal stenosis. Acta Neurochir. 1994; 131: 130-136.
 • 28. Weiner B.K., Patel N.M., Walker M.A.: Outcomes of decompression for lumbar spinal canal stenosis based upon preoperative radiographic severity. J. Orthop. Surg. Res. 2007; 8: 2-3.
 • 29. Wang M.Y., Green B.A., Shah S. i wsp.: Complications associated with lumbar stenosis surgery in patients older than 75 years of age. Neurosurg. Focus 2003; 14: e7.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b88097fa-5dd4-4a88-a87b-2d80212d101a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.