PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 25-31
Article title

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych – jedno z najczęstszych zakażeń gornych drog oddechowych

Content
Title variants
EN
Rhinosinusitis – one of the most common infections of the upper respiratory tract
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rhinosinusitis) to jedna z najczęstszych chorób górnych dróg oddechowych, dotykająca szacunkowo 6–15% ogółu populacji. Dla rozwoju schorzenia konieczna jest obecność zjadliwych szczepów patogennych oraz wewnątrzzatokowe gromadzenie wydzieliny śluzowej, spowodowane zaburzeniami drożności jednostki ujściowo-przewodowej zatok. Ponadto do czynników ryzyka wystąpienia zapalenia należą: alergiczny nieżyt nosa, wady anatomiczne przegrody i ściany bocznej nosa, wrodzone zaburzenia transportu rzęskowego, refluks żołądkowo-przełykowy, refluks krtaniowo-gardłowy, wrodzone i nabyte niedobory odporności, ekspozycja na dym tytoniowy. Ze względu na czas trwania objawów wyróżnia się postać ostrą i przewlekłą schorzenia. Najczęstszą pierwotną przyczyną ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (objawy choroby trwają krócej niż 12 tygodni) są wirusy. U chorych skarżących się na dolegliwości trwające powyżej 12 tygodni istnieje podstawa do rozpoznania zapalenia przewlekłego, w którym przeważa etiologia bakteryjna (głównie Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae). Objawy są różnorodne, zależne od wieku i lokalizacji zmian zapalnych. Diagnozę stawia się na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego; badania obrazowe nie powinny być traktowane jako wstępne, rutynowe badania diagnostyczne. Postępowanie terapeutyczne polega na zmniejszaniu obrzęku i przekrwienia błony śluzowej, łagodzeniu bólu i gorączki, nawadnianiu organizmu oraz ewakuacji zalegającej wydzieliny. W przypadku gdy po 7–10 dniach leczenia objawowego nie następuje poprawa, należy zastosować antybiotykoterapię ogólną. W prezentowanej pracy przedstawiamy dwa opisy dzieci hospitalizowanych w 2013 roku w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM, dość dobrze obrazujące trudności diagnostyczne spowodowane różnorodnością objawów klinicznych, a także problem nawrotowości choroby.
EN
Rhinosinusitis is a one of the most common upper respiratory tracts diseases, which affects from 6% to 15% of human population. Presence of pathogens, ostial obstruction and impaired drainage from sinuses have vital importance in illness development. Moreover, the risk of rhinosinusitis is increased with the associated risk factor such as: allergic rhinitis, anatomic defects of nasal septum and nasal cavity, primary ciliary dyskinesia, gastrooesophageal reflux, laryngopharyngeal reflux, congenital and acquired immunodeficiencies, cigarette smoke exposure. Because of the time of the clinical symptoms duration we divided the disease into acute and chronic. Symptoms of less than 12 weeks duration are considered acute and it is definitely more likely associated with viral infection. Persistence of signs and symptoms for more than 12 weeks is diagnosed as chronic rhinosinusitis and is often complicated by bacterial infection (mainly Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae). No single symptom or sign is an accurate predictor as they are varied and depends on age and inflammation localization. The diagnosis of rhinosinusitis is initially a clinical one. Radiologic confirmation is required only if the patient does not improve with empiric therapy or if she/he appears extremely ill, not as a primary diagnostic tool. The vast majority of patients should be effectively treated by decongestants, analgesics, antipyretics, mucolytics and oral rehydration. The use of antibiotics should be considered if there is no improvement only after 7–10 days of symptomatic treatment. In presented article we also describe two cases of children hospitalized in 2013 in Paediatric, Nephrology and Allergology Clinic, Military Institute of Medicine, which quite good illustrate diagnostic problems caused by symptoms diversification and the recurrence of the disease.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
25-31
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Miśkiewicz-Orczyk K., Kycia-Marków M., Grzanka A. i wsp.: Interdyscyplinarne postępowanie w diagnostyce i leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Probl. Med. Rodz. 2011; 34: 35–39.
 • 2. Hryniewicz W., Grzesiowski P., Kozielski J. i wsp.: Rekomendacje diagnostyki i leczenia zakażeń układu oddechowego wg EBM 2008: 68–70.
 • 3. Sobolewska M., Wojdas A.: EPOS 2012 – zaskakujące nowości czy utrwalone standardy? Nowa Klinika, Laryngologia 2013; 20: 307–308.
 • 4. Kaliner M.A.: Nawracające zapalenie zatok przynosowych: rozpoznawanie i leczenie. Alerg. Astma Immun. 1996; 2: 59–69.
 • 5. Friday G.A. Jr, Fireman P.: Sinusitis and asthma: clinical and pathogenetic relationships. Clin. Chest Med. 1988; 9: 557–565.
 • 6. Rygalska B., Szczygielski K.: Biofilm bakteryjny – nowe wyzwanie dla lekarzy zajmujących się problemem przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Nowa Klinika, Laryngologia 2013; 20: 367–368.
 • 7. Gryczyńska D.: Aktualny model postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia zapalenia ucha środkowego i zatok u dzieci Stand. Med. 2004; 2: 227–233.
 • 8. Kaliner M.A.: Human nasal host defense and sinusitis. J. Allergy Clin. Immunol. 1992; 90: 424–430.
 • 9. Meltzer E.O., Charous B.L., Busse W.W. i wsp.: Added relief in the treatment of acute recurrent sinusitis with adjunctive mometasone furoate nasal spray. The Nasonex Sinusitis Group. J. Allergy Clin. Immunol. 2000; 106: 630–637.
 • 10. Krzeski A., Radzikowski A., Strzembosz A.: Ostre zapalenie zatok przynosowych u dzieci. Mag. Otolaryngol. 2007; 9: 3–14.
 • 11. Goldsmith A.J., Rosenfeld R.M.: Treatment of pediatric sinusitis. Pediatr. Clin. North Am. 2003; 50: 413–426.
 • 12. Gwaltney J.M. Jr, Phillips C.D., Miller R.D., Riker D.K.: Computed tomographic study of the common cold. N. Engl. J. Med. 1994; 330: 25–30.
 • 13. Engels E., Terrin N., Barza M. i wsp.: Metaanalysis of diagnostic test for acute sinusitis. J. Clin. Epidemiol. 2000; 53: 852–862.
 • 14. Wald E.: Sinusitis. W: Long S.S. (red.): Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. Churchill Livingstone,Philadelphia 2003: 200–205.
 • 15. Wald E.R., Milmoe G.J., Bowen A. i wsp.: Acute maxillary sinusitis in children. N. Engl. J. Med. 1981; 304: 749–754.
 • 16. Benninger M.S., Appelbaum P.C., Denneny J.C. i wsp.: Maxillary sinus puncture and culture in the diagnosis of acute rhinosinusitis. The case for pursuing alternative culture methods. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2002; 127: 7–12.
 • 17. Zalmanovici A., Yaphe J.: Steroids for acute sinusitis,Cochrane Database Syst. Rev. 2007; (2): CD005149.
 • 18. Williamson I.G., Rumsby K., Benge S.: Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis a randomized controlled trial. JAMA 2007; 298: 2487–2496.
 • 19. Lund V.J.: Therapeutic targets in rhinosinusitis: infection or inflammation? Medscape J. Med. 2008; 10: 105.
 • 20. Fokkens W.J., Lund V.J., Mullol J. i wsp.: European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol. Suppl. 2012; 50 supl. 23: 1–298.
 • 21. Hryniewicz W., Ozorowski T., Radzikowski A. i wsp.: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2010: 44–48.
 • 22. Rosenfeld R.M., Singer M., Jones S.: Systematic review of antimicrobial therapy in patients with acute rhinosinusitis. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2007; 137 (supl. 3): 32–45.
 • 23. Zuliani G., Carron M., Gurrola J. i wsp.: Identification of adenoid biofilms in chronic rhinosinusitis. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2006; 70: 1613–1617.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b85bf314-5375-475f-8d5b-38ee6cdb1c0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.