PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | XXII | 3 |
Article title

Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia

Content
Title variants
Languages of publication
PL PL
Abstracts
EN
Celem badań było określenie związków pomiędzy samooceną, przekonaniami o świecie społecznym oraz przebaczeniem rozumianym jako zmniejszenie tendencji do unikania oraz zemsty. Badaniami objęto grupę 135 osób (88 kobiet i 47 mężczyzn). Zastosowano następujące narzędzia badawcze: SES Rosenberga, Skalę Bilansu Wymiany Społecznej, Skalę Wiary w Grę o Sumie Zerowej, Interpersonalną Skalę Motywacji Związanej z Przewinieniem (TRIM-12). Badania wykazały istotne związki statystyczne pomiędzy przekonaniami o świecie społecznym a przebaczeniem: a) negatywną korelację pomiędzy bilansem wymiany społecznej a unikaniem oraz b) pozytywną korelację pomiędzy wiarą w grę a motywacją odwetową. Analiza mediacji ujawniła istotne związki pośrednie sugerujące oddziaływanie samooceny na motywację unikania za pośrednictwem oceny bilansu wymiany oraz oddziaływanie samooceny na motywację odwetową za pośrednictwem wiary w grę. Słowa kluczowe: przebaczenie, przekonania o świecie społecznym, bilans wymiany społecznej, wiara w grę o sumie zerowej, samoocena, model mediacyjny
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b8241b6d-3ba1-4c9b-ac1d-9ec9bf7d821d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.