PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 236-242
Article title

Concomitance of psoriasis with systemic metabolic diseases – an interdisciplinary problem

Content
Title variants
PL
Współwystępowanie łuszczycy z układowymi chorobami metabolicznymi – problem interdyscyplinarny
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The aim of this study was to assess how often psoriasis co-occurs with diabetes, hypertension, and metabolic syndrome. The intention of the authors is to draw the attention of general practitioners, to the complex clinical picture of psoriasis, the implications of internist diseases, and thus the need to provide patients with interdisciplinary care. MATERIAL AND METHODS: A survey on the prevalence of metabolic systemic comorbidities with psoriasis was performed on a group of 32 patients diagnosed with common psoriasis (20 men and 12 women). The characteristics of the study group are as follows (mean ± standard deviation): age 53.9 ± 10.4 years, height 169.9 ± 1.5 cm, body weight 88.8 ± 21.5 kg, BMI 30.65 ± 6.18, waist circumference 108.34 ± 17.14 cm. RESULTS: Of the 32 patients with psoriasis, syndrome X and hypertension were found in 15 patients, diabetes in 7, diabetes and metabolic syndrome in 9 patients, hypertension and metabolic syndrome in 9, hypertension and diabetes in 6 and concomitant concurrent diabetes, metabolic syndrome and hypertension in 14 patients. CONCLUSIONS: Patients with psoriasis should be given interdisciplinary, comprehensive specialist care due to the increased risk of comorbidity of systemic diseases. The coexistence of systemic diseases in patients with psoriasis, exacerbates existing inflammation. The general practitioner plays a key role in the entire diagnostic and therapeutic process of psoriasis, therefore better understanding of the complex pathomechanisms underlying this dermatosis is necessary, which is the key to effective and safe pharmacotherapy.
PL
WSTĘP: Celem niniejszej pracy była ocena częstości współwystępowania łuszczycy z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym. Zamiarem autorów jest zwrócenie uwagi lekarzy rodzinnych na złożony obraz kliniczny łuszczycy, implikacje ze schorzeniami internistycznymi, a tym samym konieczność objęcia chorych opieką interdyscyplinarną. MATERIAŁ I METODY: Ankietę dotyczącą częstości występowania metabolicznych układowych chorób współistniejących z łuszczycą przeprowadzono w grupie 32 pacjentów z rozpoznaną łuszczycą zwykłą (20 mężczyzn i 12 kobiet). Charakterystyka grupy badanej przedstawia się następująco (średnia ± odchylenie standardowe): wiek 53,9 ± 10,4 roku, wzrost 169,9 ± 1,5 cm, masa ciała 88,8 ± 21,5 kg, BMI 30,65 ± 6,18, obwód talii 108,34 ± 17,14 cm. WYNIKI: Spośród 32 pacjentów z łuszczycą zespół X i nadciśnienie stwierdzono u 15, cukrzycę u 7, cukrzycę i zespół metaboliczny u 9, nadciśnienie tętnicze i zespół metaboliczny u 9, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę u 6, natomiast współwystępowanie cukrzycy, zespołu metabolicznego i nadciśnienia tętniczego u 14 chorych. WNIOSKI: Pacjenci z łuszczycą powinni zostać objęci interdyscyplinarną, kompleksową opieką specjalistyczną ze względu na podwyższone ryzyko współwystępowania schorzeń układowych. Współwystępowanie w tej grupie internistycznych chorób ogólnoustrojowych nasila istniejący stan zapalny. Lekarz pierwszego kontaktu odgrywa główną rolę w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym łuszczycy. Niezbędne jest lepsze zrozumienie złożonych patomechanizmów leżących u podstaw tej dermatozy, co stanowi klucz do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.
Discipline
Publisher

Year
Issue
73
Pages
236-242
Physical description
Contributors
 • Department of Histology, Cytophysiology and Embryology, Faculty of Medicine, University of Technology, Zabrze, Poland; Center of Oncology, M. Skłodowska-Curie Memorial Institute, Cracow Branch, Poland; Department of Molecular Biology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, bgrabarek7@gmail.com
 • Children’s Dermatology Department, Pediatrics Center John Paul II in Sosnowiec, Poland
 • Department of Molecular Biology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 • Department of Cosmetology, Faculty of Pharmaceutical Sciences in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • 1. Tsoi L.C., Stuart P.E., Tian C., Gudjonsson J.E, Das S., Zawistowski M., Ellinghaus E., Barker J.N., Chandran V., Dand N., Duffin K.C. i wsp. Large scale meta-analysis characterizes genetic architecture for common psoriasis associated variants. Nat. Commun. 2017; 8: 15382, doi: 10.1038/ncomms15382.
 • 2. Neneman A., Adamski Z. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę. Forum Med. Rodz. 2009; 3(6): 447–453.
 • 3. Miller I.M., Ellervik C., Yazdanyar S., Jemec G.B. Meta-analysis of psoriasis, cardiovascular disease, and associated risk factors. J. Am. Acad. Dermatol. 2013; 69(6): 1014–1024, doi: 10.1016/j.jaad.2013.06.053.
 • 4. Milčić D., Janković S., Vesić S., Milinković M., Marinković J., Ćirković A., Janković J. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a hospital-based cross-sectional study. An. Bras. Dermatol. 2017; 92(1): 46–51, doi: 10.1590/abd1806-4841.20175178.
 • 5. Machado-Pinto J., Diniz Mdos S., Bavoso N.C. Psoriasis: new comorbidities. An. Bras. Dermatol. 2016; 91(1): 8–14, doi: 10.1590/abd1806-4841.20164169.
 • 6. Mehta N.N., Azfar R.S., Shin D.B., Neimann A.L., Troxel A.B., Gelfand J.M. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database. Eur. Heart J. 2010; 31(8): 1000–1006, doi: 10.1093/eurheartj/ehp567.
 • 7. Wysokiński M., Fidecki W., Gębala S. Ocena samodzielności osób starszych hospitalizowanych na oddziałach internistycznych. Gerontol. Pol. 2013; 21(3): 89–97.
 • 8. Szczubełek M., Zielecki P., Kwella N., Stompór T., Harazny J. Metabolic syndrome in male population of the Warmia and Masuria region in Poland. Arterial Hypertension 2017; 21(3): 148–152, doi: 10.5603/AH.2017.0020.
 • 9. Zięciak T., Rzepa T., Król J., Żaba R. Poczucie stygmatyzacji a objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę. Psychiatr. Pol. 2017; 51(6): 1153–1163, doi: 10.12740/PP/68848.
 • 10. Solis M.Y., de Melo N.S., Macedo M.E., Carneiro F.P., Sabbag C.Y., Lancha Júnior A.H., Frangella V.S. Nutritional status and food intake of patients with systemic psoriasis and psoriatic arthritis associated. Einstein 2012; 10(1): 44–52.
 • 11. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., Albus C., Brotons C., Catapano A.L., Cooney M.T., Corrà U., Cosyns B., Deaton C., Graham I. i wsp. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku. Kardiol. Pol. 2016; 74(9): 821–936, doi: 10.5603/KP.2016.0120.
 • 12. Ignaczak E., Ignaczak P., Buczkowski K., Jeka S. Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce i opiece nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Forum Med. Rodz. 2012; 6(4): 168–174.
 • 13. Coban M., Tasli L., Turgut S., Özkan S., Tunç Ata M., Akın F. Association of Adipokines, Insulin Resistance, Hypertension and Dyslipidemia in Patients with Psoriasis Vulgaris. Ann. Dermatol. 2016; 28(1): 74–79, doi: 10.5021/ad.2016.28.1.74.
 • 14. Gelfand J.M., Wan M.T. Psoriasis: a novel risk factor for type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018; 6(12): 919–921, doi: 10.1016/S2213-8587(18)30127-X.
 • 15. Mallbris L., Akre O., Granath F., Yin L., Lindelöf B., Ekbom A., Ståhle-Bäckdahl M. Increased risk for cardiovascular mortality in psoriasis inpatients but not in outpatients. Eur. J. Epidemiol. 2004; 19(3): 225–230.
 • 16. Ramesh B.A., Aneesh S., Raghunatha R.R., Sujatha C., Vijaya S., Muneer M. A study on metabolic syndrome in patients with Psoriasis. IJCED 2017; 3(2): 69–74.
 • 17. Singh S., Young P., Armstrong A.W. An update on psoriasis and metabolic syndrome: A meta-analysis of observational studies. PLoS One 2017; 12(7): e0181039, doi: 10.1371/journal.pone.0181039.
 • 18. Schiffrin E.L. Does Endothelin-1 Raise or Lower Blood Pressure in Humans? Nephron 2018; 139(1): 47–50, doi: 10.1159/000487346.
 • 19. Nassiri S., Malekzad F., Sarlak M., Saeedi M., Hedayati M., Qaisari M. Interplay among antioxidants and oxidants in psoriasis. Iran J. Dermatol. 2009; 12: 56–59.
 • 20. Kim H.N., Han K., Song S.W., Lee J.H. Hypertension and risk of psoriasis incidence: An 11-year nationwide population-based cohort study. PLoS One 2018; 13(8): e0202854, doi: 10.1371/journal.pone.0202854.
 • 21. Michalak-Stoma A., Pietrzak A. Szepietowski J.C., Zalewska-Janowska A., Paszkowski T., Chodorowska G. Cytokine network in psoriasis revisited. Eur. Cytokine Netw. 2011; 22(4): 160–168, doi: 10.1684/ecn.2011.0294.
 • 22. Ma C., Schupp C.W., Armstrong E.J., Armstrong A.W. Psoriasis and dyslipidemia: a population-based study analyzing the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2014; 28(8): 1109−1112, doi: 10.1111/jdv.12232.
 • 23. Janusz I., Lewandowski K., Lukamowicz J., Świątkowska E., Narbutt J., Zalewska-Janowska A. Insulin resistance and adiponectin levels in psoriasis patients. Adv. Dermatol. Allergol. 2010; 27(6): 451–455.
 • 24. Wan M.T., Shin D.B., Hubbard R.A., Noe M.H., Mehta N.N., Gelfand J.M. Psoriasis and the risk of diabetes: A prospective population-based cohort study. J. Am. Acad. Dermatol. 2018; 78(2): 315–322.e1, doi: 10.1016/j.jaad.2017.10.050.
 • 25. Korzeniowska K., Pawlaczyk M., Andrys-Wawrzyniak I., Jabłecka A. Beta-blokery u chorych na łuszczycę. Farm. Współcz. 2013; 6: 1–5.
 • 26. Basavaraj K.H., Ashok N.M., Rashmi R., Praveen T.K. The role of drugs in the induction and/or exacerbation of psoriasis. Int. J. Dermatol. 2010; 49(12): 1351–1361, doi: 10.1111/j.1365-4632.2010.04570.x.
 • 27. Prabha N., Chhabra N., Arora R. Beta-blockers in dermatology. Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2017; 83(3): 399–407, doi: 10.4103/ijdvl.IJDVL_220_16.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b8168187-0b64-418e-b05f-fd08485c142d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.