PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 78 | 93-101
Article title

Instruments securing receivables and liabilities in international trade

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Securing trade receivables resulting from concluded trade agreements on the economic market is a vital element from the point of view of both entrepreneurs as well as frequently external entities offering their finances to enterprises. Current economic situation characterized by log delays of debtors in timely payment of receivables makes entrepreneurs use other, more secure solutions than merchant credits. Payment backlogs are a very dangerous element that influences the financial liquidity of enterprises, which can lead to untimely supplies caused by delays in paying liabilities to suppliers.
Year
Volume
78
Pages
93-101
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
References
 • [1] Andrzejczuk B., Heropolitańska I., Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, LEX a Wolters Kluwer business 2012.
 • [2] Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. Wydawnictwo Naukowe PWE. Warszawa 2006.
 • [3] Drelich-Skulska B., Ubezpieczenia w handlu zagranicznym, w: Handel zagraniczny. Organizacja i technika, J. Rymarczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2005.
 • [4] Hejnar J., Micherda B., Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki według polskiego prawa bilansowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • [5] Hryszko A., Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec dostawców, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 • [6] Kenneth C. Kettering, Securitization and Its Discontents: The Dynamics of Financial Product Development, Cardozo Law Review, Vol. 29
 • [7] Marciniak-Neider D., Rozliczenia międzynarodowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2011.
 • [8] Sołdaczyuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWE. Warszawa 2001.
 • [9] Szaflarski K., Kontrakt w handlu zagranicznym, PWN, Warszawa 2004.
 • [10] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • [11] Praca zbiorowa, Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, CZĘŚĆ I, wydanie III, 2010.
 • [12] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z póź.zm. - Prawo bankowe, Dz. U. 2016.0.1988, art. 81.
 • [13] http://tradefinanceexpert.com/baza-wiedzy/gwarancje/akredytywy-stand-by-typu-gwarancyjnego
 • [14] http://www.lp.gov.pl/Members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji
 • [15] http://www.kuke.com.pl/dla-firm/ubezpieczenie-naleznosci/na-start-europolisa
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b7bb7fff-9dd7-46e8-82be-e2f666ef9a08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.