PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 104-108
Article title

Kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu zespołu autoimmunolimfoproliferacyjnego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Glomerulonephritis in course of autoimmune lymphoproliferative syndrome – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) is a genetic disorder clinically characterized by chronic non-malignant lymphoproliferation and autoimmunity manifestations. The majority of patients with ALPS have mutations of the gene coding for the FAS receptor, which in normal conditions after integration with its ligand FASL, induces lymphocyte apoptosis. Mutations in genes encoding FASL or Caspase 10 (CASP 10) that activate the next step in programmed cell death were found in a handful of ALPS patients. Invalid lymphocyte homeostasis resulting from mutations in the FAS apoptotic pathway leads to autoimmunity and uncontrolled lymphoproliferation. Patients with ALPS commonly have lymphadenopathy, splenomegaly, cytopenias and multiple autoimmune disorders such as hepatitis, uveitis, encephalitis but glomerulonephritis is rarely observed. We describe a case of a 14-year-old boy with recurrent respiratory infections, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly and pancytopenia, who developed glomerulonephritis. Due to the suspicion of ALPS, laboratory investigations were extended to specific immunological tests. They revealed an elevated double negative T-cell (DNT) count, an elevated level of vitamin B12 and hypergammaglobulinemia. Although these findings suggested ALPS, no mutations in the FAS or FASL genes were found, however, the CASP 10 mutation was not examined. He presented with microscopic hematuria followed by heavy proteinuria (6g/day) without clinical features of nephrotic syndrome. Consecutive treatment with corticosteroids caused an increase in hemoglobin, neutrophil and platelet levels after ten days of treatment and complete remission of proteinuria after eight weeks. Our report shows that kidney involvement in the form of glomerulonephritis sensitive to cortico-steroid treatment may be another feature of ALPS.
EN
Zespół autoimmunolimfoproliferacyjny (ALPS) jest zespołem genetycznym o autosomalnym dominującym lub recesywnym sposobie dziedziczenia, charakteryzującym się łagodną limfoproliferacją oraz autoimmunizacją. Większość pacjentów z tą chorobą stanowią nosiciele heterozygotycznych mutacji genu kodującego receptor FAS, który w warunkach fizjologicznych poprzez połączenie ze swoim ligandem FASL aktywuje proces apoptozy limfocytów B i T. Rzadziej stwierdza się mutacje genu dla FASL oraz kaspazy 10 (CASP 10). Konsekwencją tych mutacji są zaburzenia regulacji procesów apoptozy, indukcja autoimmunizacji i rozwój niekontrolowanej limfoproliferacji. Do najczęstszych objawów klinicznych należą: limfoadenopatia, hepato- i splenomegalia, cytopenie izolowane lub pancytopenia oraz choroby autoimmunizacyjne, takie jak zapalenie wątroby, naczyniówki, mózgu, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrégo. Sporadycznie opisywane są glomerulopatie. Przedstawiamy przypadek 14-letniego chłopca z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, limfadenopatią, hepatosplenomegalią i pancytopenią, u którego rozwinęło się w wieku 12 lat kłębuszkowe zapalenie nerek. Z uwagi na kliniczne objawy sugerujące ALPS przeprowadzono diagnostykę immunologiczną, stwierdzając podwyższony poziom podwójnie nega-tywnych komórek T (DNT) i witaminy B12 oraz hipergammaglobulinemię. Badania genetyczne nie potwierdziły obecności mutacji w genach kodujących FAS i FASL, nie badano mutacji w genach kodujących CASP 10. U pacjenta pojawił się izolowany krwinkomocz, a po kilku miesiącach duży białkomocz (6 g/dobę), bez klinicznych objawów zespołu nerczycowego. W wyniku zastosowanej steroidoterapii uzyskano poprawę parametrów morfotycznych krwi po 10 dniach leczenia oraz ustąpienie białkomoczu po 8 tygodniach. Przedstawiony przypadek pokazuje, iż glomerulopatia może być jednym z objawów ALPS z dobrą reakcją na stosowane leczenie.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
104-108
Physical description
Contributors
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
author
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Sneller M.C., Wang J., Dale J.K., Strober W., Middelton L.A., Choi Y., Fleisher T.A., Lim M.S., Jaffe E.S., Puck J.M., Lenardo M.J., Straus S.E. Clinical, immunologic, and genetic features of an autoimmune lympho-proliferative syndrome associated with abnormal lymphocyte apoptosis. Blood. 1997; 89: 1341–1348.
 • 2. Fisher G.H., Rosenberg F.J., Straus S.E., Dale J.K., Middleton L.A., Lin A.Y., Strober W., Lenardo M.J., Puck J.M. Dominant interfering Fas gene mutations impair apoptosis in a human autoimmune lymphoproliferative syndrome. Cell 1995; 81(6): 935–946.
 • 3. Rao K.V., Oliveira J.B. How I treat autoimmune lymphoproliferative syndrome. Blood 2011; 118: 5741–5751.
 • 4. Sneller M.C., Straus S.E., Jaffe E.S., Jaffe J.S., Fleisher T.A., Stetler-Stevenson M., Strober W. A novel lymphoproliferative/autoimmune syn-drome resembling murine lpr/gld disease. J. Clin. Invest. 1992; 90: 334–341.
 • 5. Neven B., Magerus-Chatinet A., Florkin B., Gobert D., Lambotte O., De Somer L., Lanzarotti N., Stolzenberg M.C., Bader-Meunier B., Aladjidi N., Chantrain C., Bertrand Y., Jeziorski E., Leverger G., Michel G., Suarez F., Oksenhendler E., Hermine O., Blanche S., Picard C., Fischer A., Rieux-Laucat F. A survey of 90 patients with autoimmune lymphoproliferative syndrome related to TNFRSF6 mutation. Blood 2011; 118: 4798–4807.
 • 6. Price S., Shaw P.A., Seitz A., Joshi G., Davis J., Niemela J.E., Perkins K., Hornung R.L., Folio L., Rosenberg P.S., Puck J.M., Hsu A.P., Lo B., Pittaluga S., Jaffe E.S., Fleisher T.A., Rao V.K., Lenardo M.J.. Natural history of autoimmune lymphoproliferative syndrome associated with FAS gene mutations. Blood 2014; 123: 1989–1999.
 • 7. Teachey D.T. New advances in the diagnosis and treatment of auto-immune lymphoproliferative syndrome. Curr. Opin. Pediatr. 2012; 24: 1–8.
 • 8. Oliveira J.B., Bleesing J.J., Dianzani U., Fleisher T.A., Jaffe E.S., Lenardo M.J., Rieux-Laucat F., Siegel R.M., Su H.C., Teachey D.T., Rao V.K. Revised diagnostic criteria and classification for the autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS): report from the 2009 NIH Inter-national Workshop. Blood 2010; 116: e35–e40.
 • 9. Kanegane H., dos Santos Vilela M.M., Wang Y., Futatani T., Matsukura H., Miyawaki T. Autoimmune lymphoproliferative syndrome presenting with glomerulonephritis. Pediatr. Nephrol. 2003; 18: 454–456.
 • 10. Vaishnaw A.K., Toubi E., Ohsako S., Drappa J., Buys S., Estrada J., Sitarz A., Zemel L., Chu J.L., Elkon K.B. The spectrum of apoptosis defects and clinical manifestations, including systemic lupus erythematosus, in humans with CD95 (Fas/ APO-1) mutations. Arthritis Rheum. 1999; 42: 1833–1842.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b73e2634-bf90-4d43-8f73-9a0dd362674c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.