PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 7 | 123-132
Article title

Odkształcenia szokowe w meteorytach żelaznych skutkiem rozprężenia materii jądra małych planet po ich kolizyjnym rozbiciu

Authors
Content
Title variants
EN
Deformation shock in iron meteorites as a result of expansion of nuclei small planets after their collision breakdown
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We wnętrzach małych planet, w warunkach wysokiego ciśnienia, rzędu kilku GPa, powstały żelazoniklowe jądra. W trakcie powolnego wychładzania materia ta ulegała krystalizacji do postaci beleczek kamacytu. Po rozbiciu planet na skutek kosmicznych kolizji, materia jąder ulegała gwałtownemu rozprężeniu. Powstały gwałtowne fale ciśnienia, które także mogą wyjaśnić zniekształcenia szokowe w postaci linii Neumanna lokalizujących bliźniaki odkształcenia.
EN
The interiors of small planets under high pressure of a few GPa formed iron-nickel core. During slow cooling, this matter underwent crystallization into forms of small bars made of kamacite. After breaking the planets as a result of cosmic collisions of nuclei matter has rapidly expanded and created rapid pressure waves, which resulted in the formation of Neumann lines.
Discipline
Year
Volume
7
Pages
123-132
Physical description
Contributors
References
 • Alfè D., Gillan M.J., Vocadlo L., Brodholt J. i inni, 2002, The ab initio simulation of the Earth’s core, Philosophical Transaction of the Royal Society of London, 1795 (360), s. 1227–1244.
 • Buchwald V.F., 1975, Handbook of Iron Meteorites, Vol. 1.
 • Ciepliński A., Woźniak R., 1994, Fala uderzeniowa, Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku), Warszawa, Wydawnictwo WiS, s. 67.
 • Einstein A., Infeld L., 1938, Ewolucja fizyki, Wyd. Prószyñski i S-ka, Warszawa, seria: Klasycy nauki, s. 51.
 • Heymann D., Lipschutz M.E., Nielsen B., Anders E., 1966, Canyon Diablo meteorite: metallographic and mass spectrometric study of 56 fragments, Journal of Geophysical Research, 71, s. 619–641.
 • Jasiński W., 2003, Wykład materiałoznawstwa – struktura metali, Instytut Inżynierii Materiałowej, Szczecin, ZUT.
 • Jastrzębska A., 2009, Zmiany szokowe w meteorytach żelaznych na przykładzie meteorytów Morasko i Jankowo Dolne, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 1, s. 38–40.
 • Kerr R.A., 2005, Earth’s Inner Core Is Running a Tad Faster Than the Rest of the Planet, Science, 5739 (309), s. 1313.
 • Manecki A., 1975, Meteoryty, pyły kosmiczne i skały księżycowe, Nauka dla wszystkich, nr 251, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków, s. 17 i s. 21.
 • Pilski A.S., 1999, Nieziemskie skarby, Wyd. Prószyński i S-ka Warszawa.
 • Pilski A.S., informacja prywatna.
 • Petrovic J.J., 2001, Mechanical Properties of Meteorites and Their Constituents, Journal of Materials Science, 36, s. 1579–1583.
 • Seligman C., 1993, The Internal Pressures of the Planets, http://cseligman.com/text/planets/internalpressure.htm
 • Uhlig H.H., 1955, Contribution of metallurgy to the origin of meteorites. Part II – The significance of Neumann bands in meteorites, Geochimica et Cosmochimica Acta, 7, s. 38.
 • Brown M.E., http://www.mikebrownsplanets.com – Mike Brown’s Planets – How many dwarf planets are there in the outer solar system?
 • Dobrzański L.A., 2002, http://www.pg.gda.pl/info/mech/.../9_Odkształcenie-i-rekrystalizacja-metali.pdf (rysunki)
 • Pakieła Z., http://www.inmat.pw.edu.pl/download/epodreczniki/PNOM2.pdf
 • Portal – http://www.meteoritenhaus.de/img/Mount_Joy_2_1.jpg (fotografia)
 • Portal – http://labor.zut.edu.pl/wfc7.html
 • Politechnika Gdańska PDF – http://www.im.mif.pg.gda.pl/.../PIM_07_Odksztalcenie_i_rekrystalizacja_ metali.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b70b4fe7-1874-4968-9c6e-c35f3b9b5823
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.