PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 41–45
Article title

Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci

Content
Title variants
EN
Significance of vitamin D in atopic disease in children
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Allergy constitutes an important problem in today’s world. Atopy, excessive IgE antibodies genetically determined production predisposition is usual basis for allergy. Atopic dermatitis, asthma, allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, enteral allergy’s and nettle-rashes are the most common allergic diseases of child development age. Genetic factors, viral infections and environmental factors have proven influence in development of atopic diseases. Recently there is large interest in vitamin D3 (cholecalciferol) role in development of atopic diseases. Oral forms of vitamin D3 and its active metabolites and synthetic analogs are traditionally used to regulate calcium-phosphoric homeostasis. Vitamin D is typical inactive biologically prohormone created in skin tissues from steroid precursor. Two degrees of enzymatic hydroxylation (in liver and in kidneys) are needed to form main hormonally active form. 1.25(OH)2D is the most biologically active hormone. 25(OH)D and 1.25(OH)2D are marked in diagnostic goals. Large populations research point out strict correlation with long lasting vitamin D deficiency and metabolic disorders. Cholecalciferol serum deficiency increases autoimmune and infectious diseases risks. Vitamin D receptor (VDR) cholecalciferol stimulation is responsible for its actions exceeding mineral management. Children atopic diseases risk and low vitamin D pregnant women uptake correlation has been suggested. Recent researches show that cholecalciferol is autoimmune diseases immunoprotective factor, it limits Th1 immunological response and moves it into Th2 response domination. According to same quoted publications it appears that proper vitamin D supplementation can decrease risks of atopic and autoimmune diseases. There are also data suggesting increase of excidence of allergic diseases in case of excessive vitamin D supplementation.
PL
Alergia stanowi istotny problem w dzisiejszym świecie. Często jej podłożem jest atopia, czyli uwarunkowana genetycznie predyspozycja do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Do najczęstszych chorób alergicznych wieku rozwojowego należą: atopowe zapalenie skóry, astma, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spojówek, alergie pokarmowe i pokrzywki. Udowodniony wpływ na rozwój chorób atopowych mają czynniki genetyczne, zakażenia wirusowe oraz czynniki środowiskowe. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza rola niedoboru witaminy D (cholekalcyferolu) w rozwoju tego rodzaju schorzeń. Witamina D oraz jej aktywne metabolity i syntetyczne analogi są tradycyjnie stosowane w postaci preparatów doustnych w celu regulowania homeostazy wapniowo-fosforanowej. Witamina D, wytwarzana w skórze z prekursora steroidowego, jest nieaktywnym biologicznie prohormonem. W organizmie ulega dwustopniowej enzymatycznej hydroksylacji (w wątrobie i nerkach) do utworzenia głównej aktywnej formy hormonalnej. Biologicznie najwyższą aktywność wykazuje metabolit 1,25(OH)2D. W celach diagnostycznych oznacza się stężenie 25(OH)D i 1,25(OH)2D. Badania wykonane na dużych populacjach wskazują na ścisłą korelację pomiędzy długotrwałym niedoborem witaminy D a zaburzeniami metabolicznymi. Niedobór cholekalcyferolu w surowicy zwiększa ryzyko rozwoju choroby o podłożu autoimmunologicznym lub infekcyjnym. Jego działanie, wykraczające poza gospodarkę mineralną, wynika z pobudzenia pozanerkowego receptora dla witaminy D (VDR). Sugeruje się związek między spożyciem witaminy D przez kobiety w ciąży a ryzykiem wystąpienia chorób atopowych u ich dzieci. W świetle ostatnich badań cholekalcyferol jest czynnikiem immunoprotekcyjnym w chorobach autoimmunologicznych, ogranicza odpowiedź immunologiczną typu Th1 i przesuwa ją w stronę dominacji odpowiedzi typu Th2. Z niektórych przytoczonych publikacji wynika, że właściwa suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób o podłożu atopowym i autoimmunologicznym. Są również dane sugerujące wzrost ryzyka rozwoju chorób alergicznych w wyniku nadmiernej podaży witaminy D.
Discipline
Publisher

Year
Volume
9
Issue
1
Pages
41–45
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Kowalski M.L.: Alergia i jej patofizjologia. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Tom II, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006: 1799–1800.
 • 2. Dobrzańska A., Ryżko J.: Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004: 290.
 • 3. Williams H., Robertson C., Stewart A. i wsp.: Worldwide variations in the prevalence of symptoms of atopic eczema in the International Study of Asthma and Allergies in Childhood. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 103: 125–138.
 • 4. Litonjua A.A., Weiss S.T.: Is vitamin D deficiency to blame for the asthma epidemic? J. Allergy Clin. Immunol. 2007; 120: 1031–1035.
 • 5. Errkola M., Kaila M., Nwaru B.I. i wsp.: Maternal vitamin D intake during pregnancy is inversely associated with asthma and allergic rhinitis in 5-year-old children. Clin. Exp. Allergy 2009; 39: 875–882.
 • 6. Brehm J.M., Schuemann B., Fuhlbrigge A.L. i wsp.: Serum vitamin D levels and severe asthma exacerbations in the Childhood Asthma Management Program study. J. Allergy Clin. Immunol. 2010; 126: 52–58.
 • 7. Majak M., Olszowiec-Chlebna K., Smejda K., Stelmach I.: Vitamin D supplementation in children may prevent asthma exacerbation triggered by acute respiratory infection. J. Allergy Clin. Immunol. 2011; 127: 1294–1296.
 • 8. Shroff R., Knott C., Gullett A. i wsp.: Vitamin D deficiency is associated with short stature and may influence blood pressure control in paediatric renal transplant recipients. Pediatr. Nephrol. 2011; 26: 2227–2233.
 • 9. Kokot F., Franek E.: Choroby przytarczyc. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Tom I, Medycyna Praktyczna, Kraków 2005: 1087.
 • 10. Ganong W.F. (red. pol. wyd.), Lewin-Kowalik J.: Fizjologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 21, 378–379.
 • 11. Kutner A., Paszkowska-Reymer T., Wietrzyk J.: Aktywne metabolity i analogi witamin D – aktualne wskazania i potencjalne terapie. Standardy Medyczne. Pediatria 2011; 8: 183–194.
 • 12. Rojas-Rivera J., De La Piedra C., Ramos A. i wsp.: The expanding spectrum of biological actions of vitamin D. Nephrol. Dial. Transplant. 2010; 25: 2850–2865.
 • 13. Schwalfenberg G.K.: A review of the critical role of vitamin D in the functioning of the system and the critical implications of vitamin D deficiency. Mol. Nutr. Food Res. 2011; 55: 96–108.
 • 14. Morris H.A.: Vitamin D: a hormone for all seasons – how much is enough? Understanding the new pressures. Clin. Biochem. Rev. 2005; 26: 21–32.
 • 15. Bruce D., Ooi J.H., Yu S., Cantorna M.T.: Vitamin D and host resistance to infection? Putting the cart in front of the horse. Exp. Biol. Med. (Maywood) 2010; 235: 921–927.
 • 16. Adorini L., Penna G., Casorati M. i wsp.: Induction of transplantation tolerance by 1,25-dihydroxyvitamin D3. Transplant. Proc. 2001; 33: 58–59.
 • 17. Płudowski P., Karczmarewicz E., Czech-Kowalska J. i wsp.: Działanie plejotropowe witaminy D – Fontanna Młodości; Nowe spojrzenie na witaminę D. 2011: 10–12.
 • 18. Zosky G.R., Berry L.J., Elliot J.G. i wsp.: Vitamin D deficiency causes deficits in lung function and alters lung structure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2011; 183: 1336–1343.
 • 19. Nguyen T.M., Guillozo H., Marin L. i wsp.: Evidence for a vitamin D paracrine system regulating maturation of developing rat lung epithelium. Am. J. Physiol. 1996; 271: L392–L399.
 • 20. Lin R., White J.H.: The pleiotropic actions of vitamin D. Bioessays 2004; 26: 21–28.
 • 21. Penna G., Adorini L.: 1α,25-dihydroxyvitamin D3 inhibits differentiation, maturation, activation and survival of dendritic cells leading to impaired alloreactive T cell activation. J. Immunol. 2000; 164: 2405–2411.
 • 22. Cantorna M.T., Yu S., Bruce D.: The paradoxical effects of vitamin D on type 1 mediated immunity. Mol. Aspects Med. 2008; 29: 369–375.
 • 23. Cantorna M.T.: Vitamin D and its role in immunology: multiple sclerosis and inflammatory bowel disease. Prog. Biophys. Mol. Biol. 2006; 92: 60–64.
 • 24. Chun R.F., Adams J.S., Hewison M.: Back to the future: a new look at ‘old’ vitamin D. J. Endocrinol. 2008; 198: 261–269.
 • 25. Majak P., Rychlik B., Stelmach I.: The effect of oral steroids with and without vitamin D3 on early efficacy of immunotherapy in asthmatic children. Clin. Exp. Allergy 2009; 39: 1830–1841.
 • 26. Hyppönen E., Sovio U., Wjst M. i wsp.: Infant vitamin D supplementation and allergic conditions in adulthood: northern Finland birth cohort 1966. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2004; 1037: 84–95.
 • 27. Weisse K., Winkler S., Hirche F. i wsp.: Maternal and newborn vitamin D status and its impact on food allergy development in the German LINA cohort study. Allergy 2013; 68: 220–228.
 • 28. Płudowski P., Karczmarewicz E., Czech-Kowalska J. i wsp.: Witamina D u dzieci i młodzieży. Nowe spojrzenie na witaminę D. 2011: 43–44.
 • 29. Więcek A., Kokot F. (red.): Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Tom VI, Medycyna Praktyczna, Kraków 2007: 63–67.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b709d366-901a-43f0-a796-85817b3cb612
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.