PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 3 | 172–179
Article title

Jakość życia uwarunkowana zdrowiem – znaczenie i sposoby oceny u chorych na nowotwory

Authors
Content
Title variants
EN
Health-related quality of life – the role and manners of assessment in cancer patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
According to the statement of the World Health Organization, the quality of life is the individual’s perception of their position in life in the context of given standards and value systems and in relation to their accomplishments, expectations and concerns. In the past twenty-five years, the role of quality of life assessment in medicine has been growing. Health-related quality of life is the self-assessment of patients with respect to the influence of a disease and treatment on the functioning in basic aspects: physical, mental, social and spiritual. The quality of life measure is a very useful tool for the assessment of the value of medical procedures. Quality of life is measured using the QALY index (quality-adjusted life years), which is the average further duration of life adjusted by the limitation of activity due to a disease or disability. Each medicinal technology, the costs of which are reimbursed from public funds, is subject to pharmacoeconomic assessment, and QALY is one of its elements. Quality of life is significant for patients but it is difficult to express in methodological categories. The basic evaluation methods include patient-reported outcomes of treatment with the use of one-dimensional analogue, numerical and verbal scales or multidimensional questionnaires.
PL
Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia jakością życia nazywamy indywidualny odbiór przez człowieka jego pozycji życiowej w kontekście określonych standardów i systemu wartości oraz w odniesieniu do osiągnięć, oczekiwań i zainteresowań. W ostatnim ćwierćwieczu systematycznie rośnie znaczenie oceny jakości życia w medycynie. Jakość życia uwarunkowana zdrowiem to samoocena chorego odnośnie do wpływu choroby i stosowanego leczenia na funkcjonowanie w podstawowych aspektach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Pomiar jakości życia jest bardzo przydatnym narzędziem oceny wartości procedur medycznych. Do mierników jakości życia należy wskaźnik QALY (quality-adjusted life years), czyli przeciętne dalsze trwanie życia skorygowane o ograniczenie aktywności w wyniku choroby lub niepełnosprawności. Każda lekowa technologia medyczna, której koszty mają być refundowane z funduszy publicznych, podlega ocenie farmakoekonomicznej, a QALY to jeden z elementów tej oceny. Jakość życia jest istotna dla chorych, lecz trudna do wyrażenia w kategoriach metodologicznych. Do podstawowych metod ewaluacji należy samoocena wyników leczenia dokonywana przez chorego za pomocą jednowymiarowych skal analogowych, numerycznych i słownych czy też wielowymiarowych kwestionariuszy.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
172–179
Physical description
Contributors
 • Oddział Onkologii Klinicznej, Opolskie Centrum Onkologii, Polska
References
 • Meyza J: Truth-telling, information, and communication with cancer patients in Poland. Ann N Y Acad Sci 1997; 809: 468–479.
 • Campbell A, Converse PE, Rodgers WL: Quality of American Life, 1971. ICPSR 03508-v1.
 • Schipper H: Quality of life: principles of the clinical paradigm. J Psychosocial Oncol 1990; 8: 171–185.
 • Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL: Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med 1993; 118: 622–629.
 • Felce D, Perry J: Quality of life: its definition and measurement. Res Dev Disabil 1995; 16: 51–74.
 • The WHOQOL Group: The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med 1995; 41: 1403–1409.
 • de Walden-Gałuszko K: Ocena jakości życia uwarunkowana sta¬nem zdrowia. In: Meyza J (ed.): Jakość życia w chorobie nowo¬tworowej. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodow¬skiej-Curie, Warszawa 1997: 77–82.
 • Testa MA, Simonson DC: Assessment of quality-of-life outcomes. N Engl J Med 1996; 334: 835–840.
 • Gill TM, Feinstein AR: A critical appraisal of the quality of quality-of-life measurements. JAMA 1994; 272: 619–626.
 • Muldoon MF, Barger SD, Flory JD et al.: What are quality of life measurements measuring? BMJ 1998; 316: 542–545.
 • Janse AJ, Gemke RJ, Uiterwaal CS et al.: Quality of life: patients and doctors don’t always agree: a meta-analysis. J Clin Epidemiol 2004; 57: 653–661.
 • Slevin ML, Plant H, Lynch D et al.: Who should measure quality of life, the doctor or the patient? Br J Cancer 1988; 57: 109–112.
 • Nordeson A, Engström B, Norberg A: Self-reported quality of life for patients with progressive neurological diseases. Qual Life Res 1998; 7: 257–266.
 • Felton BJ, Revenson TA: Coping with chronic illness: a study of illness controllability and the influence of coping strategies on psychological adjustment. J Consult Clin Psychol 1984; 3: 343–353.
 • Siegel R, DeSantis C, Virgo K et al.: Cancer treatment and survivorship statistics. CA Cancer J Clin 2012; 62: 220–241.
 • Weinstein MC, Stason WB: Foundations of cost-effectiveness analysis for health and medical practices. N Engl J Med 1977; 296: 716–721.
 • National Institute for Health and Clinical Excellence: Guide to the methods of technology appraisal, 2013. Available from: http://www.nice.org.uk/article/pmg9/resources/non-guidance-guide-to-the-methods-of-technology-appraisal-2013-pdf.
 • Whitehead SJ, Ali S: Health outcomes in economic evaluation: the QALY and utilities. Br Med Bull 2010; 96: 5–21.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych, Dz.U. 2011 r., nr 122, poz. 696 ze zm.
 • World Economic Outlook Database, April 2015.
 • Goldberg D, Williams P: A user’s guide to the General Health Questionnaire. NFER-Nelson, Windsor 1988.
 • Wewers ME, Lowe NK: A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. Res Nurs Health 1990; 13: 227–236.
 • Stensman R: Severely mobility-disabled people assess the quality of their lives. Scand J Rehabil Med 1985; 17: 87–99.
 • Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL: Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med 1993; 118: 622–629.
 • Rabin R, de Charro F: EQ-5D: A measure of health status from the EuroQol Group. Ann Med 2001; 33: 337–343.
 • Meyza J: Grupa studiująca jakość życia EORTC. In: de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M (eds.): Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994: 85–88.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b7051369-bcc8-46f5-b117-394a5dcf8352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.