PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 78 | 267-276
Article title

Analysis of the level of sustainable development of municipalities - case study of the city of Czestochowa

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The focus of this study is on the sustainable development of municipalities. This is a term whose significance has recently increased, especially at the local level. In the empirical part an analysis of the level of sustainable development in Czestochowa was conducted based on the values of selected indicators. It allows you to assess the level of sustainable development in the city.
Year
Volume
78
Pages
267-276
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
References
 • [1] Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, p. 41-42.
 • [2] Krzyżanowska K., Roman M., Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Pułtusk 2012, s. 8.
 • [3] Wierzbowski M., Wiktorowska A., Decentralizacja i centralizacja administracji, [in:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 95.
 • [4] Szymla Z., Podstawy badań rozwoju regionalnego. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 2005, nr 3, s. 101.
 • [5] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M, Zioło, Rozwój lokalny i regionalny teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 14.
 • [6] Scott Z.(2009), GSDRC Decentralisation, Local Development and Social Cohesion: An Analytical Review, Research Paper.
 • [7] Łukomska-Szarek J., Ratio Analysis in the Process of Management of Sustainable Development in Local Self-Governments, Sovremennyj Naucnyj Vestnik Seria: Ekonomiceskie nauki, 2013 no 1(140), p. 85.
 • [8] Gechev R., The Essence of Sustainable Development [in:] Sustainable Development, Economic Aspects, University of Indianapolis Press, Indianapolis 2005, p. 2.
 • [9] Katoła A., Odziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, 2011, nr 24, s. 61.
 • [10] Sekuła A., Koncepcja rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej- zarys problemu. Ekonomia XL, 2001, s. 92.
 • [11] Kotała, Oddziaływanie samorządu lokalnego na zrównoważony rozwój gmin. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania 2011, nr 24, s. 53.
 • [12] Nowińska E., Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, [w:] Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s.67.
 • [13] Płachciak A., Geneza idei zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, 2011, nr 5(17), s. 231.
 • [14] Czaja S., Becla A., Czterech jeźdźców ekologicznej zagłady we współczesnym świecie, [w:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. B. Kryk, Katedra Polityki Społeczno Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Zapol, Szczecin 2011, s. 41.
 • [15] Keiner M. (2004). Re-Emphasizing Sustainable Development – The Concept of ‘Evolution Ability’. Environment, Development and Sustainability, no. 6, p. 381.
 • [16] Płachciak A., Geneza idei zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, 2011 nr 5(17), s. 240.
 • [17] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627), art. 3, ust. 50.
 • [18] Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego. Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne 1(2) (2006) 47-57
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b6fcb54f-eeb0-428a-a0d9-41c67f9c6eb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.