PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 52 | 65–72
Article title

Błędy w diagnostyce ultrasonograficznej śledziony

Content
Title variants
EN
Errors made in the ultrasound diagnostics of the spleen
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasonography, like any imaging method, entails the risk of errors. From among all
means of imaging, it is the most subjective and dependent on the examiner’s knowledge
and experience. This paper presents the causes of examiner-dependent errors as well as
those which result from technical settings and preparation of the patient for the examination.
Moreover, the authors discuss the most frequent errors in the diagnosis of splenic
conditions, which result from insufficient knowledge concerning anatomical variants
of this organ, wrong measurements and incorrect examination technique. The mistakes
made in the differentiation of focal lesions of the spleen and its hilum are also discussed.
Additionally, the differentiation of collateral circulation, lymph nodes and accessory
spleens is mentioned. The authors also draw attention to erroneous interpretation of the
left liver lobe as a fragment of the spleen as well as the prominent tail of the pancreas
filled with gastric contents and intestinal loops as abnormal masses or fluid cisterns in the
area of the splenic hilum. Furthermore, the pathologies of the hilum are discussed such
as tumors of the splenic flexure of the colon, lesions arising from the left kidney or the
left adrenal gland. The authors list characteristic imaging features of the most common
focal lesions visualized in a standard ultrasound scan as well as enhancement patterns
appearing in contrast-enhanced examinations. The article discusses the features and differentiation
of, among others, infarction, splenic cysts including hydatid ones, abscesses
and angiomas. The ultrasound appearance of lymphoma and secondary involvement of
the spleen by other malignant neoplasms is also mentioned. Moreover, the authors provide
useful tips connected with imaging techniques and interpretation of the findings.
The ultrasound examination carried out in compliance with current standards allows for
an optimal assessment of the organ and reduction of the error-making risk. This article
is based on the publication of the experts from the Polish Ultrasound Society of 2005 and
updated with the latest findings in pertinent literature. The photographic documentation,
which provides images of the discussed lesions, is attached to this article.
PL
Podobnie jak każda metoda obrazowa ultrasonografia niesie ze sobą ryzyko popełniania
błędów. Spośród wszystkich badań obrazowych jest ona w największym stopniu
subiektywna, zależna od wiedzy i doświadczenia wykonującego badanie. W pracy wskazano
przyczyny pomyłek zależne od badającego, ale również od ustawień technicznych
i przygotowania pacjenta do badania. Ponadto przedstawiono najczęstsze błędy popełniane
w diagnostyce ultrasonograficznej chorób śledziony, wynikające z nieznajomości
wariantów anatomicznych jej budowy, nieprawidłowych pomiarów i nieprawidłowej
techniki badania. Omówiono pomyłki w różnicowaniu zmian ogniskowych śledziony i jej
wnęki. Opisano różnicowanie naczyń krążenia obocznego, węzłów chłonnych oraz śledzion
dodatkowych. Zwrócono uwagę na mylną interpretację lewego płata wątroby jako
krwiaka śledziony, a także wydatnego ogona trzustki, wypełnionego treścią żołądka lub
pętli jelitowych jako nieprawidłowych mas lub zbiorników płynowych w okolicy wnęki
śledziony. Ponadto omówiono patologie wnęki, takie jak guz zagięcia śledzionowego jelita
grubego, zmiany wychodzące z lewej nerki lub lewego nadnercza. Wymieniono charakterystyczne
cechy w obrazowaniu najczęściej spotykanych zmian ogniskowych w standardowym
badaniu ultrasonograficznym, jak również wzorce wzmocnienia w badaniach
z użyciem środków kontrastowych. Omówiono cechy i różnicowanie m.in. zawału, torbieli
śledziony, z uwzględnieniem torbieli bąblowcowych, ropni i naczyniaków. Wspomniano
o obrazach ultrasonograficznych w przebiegu chłoniaków oraz wtórnym zajęciu
śledziony przez inne nowotwory złośliwe. Artykuł zawiera przydatne wskazówki dotyczące
techniki obrazowania oraz interpretacji uzyskanych obrazów. Wykonanie badań
zgodnie z obowiązującymi standardami pozwala na optymalną ocenę narządu oraz zminimalizowanie
ryzyka popełnienia błędów. Praca została przygotowana na podstawie
publikacji ekspertów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z 2005 roku i zaktualizowana
o najnowsze doniesienia z piśmiennictwa. Do artykułu dołączono dokumentację
zdjęciową obrazującą opisywane zmiany.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
52
Pages
65–72
Physical description
Contributors
  • Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
  • Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
References
  • 1. Jakubowski W (red.): Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej. Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2005: 124–137.
  • 2. Jakubowski W (red.): Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego. Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2003: 134–143.
  • 3. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann Nielsen M et al.: The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-hepatic applications. Ultraschall Med 2012; 33: 33–59.
  • 4. Popescu A, Sporea I, Şirli R, Dănilă M, Nicoliţă D, Martie A: The role of contrast-enhanced ultrasonography with second generation contrast agents in the evaluation of focal splenic lesions. Med Ultrason 2009; 11: 61–65.
  • 5. von Herbay A, Barreiros AP, Ignee A, Westendorff J, Gregor M, Galle PR et al.: Contrast-enhanced ultrasonography with SonoVue: differentiation between benign and malignant lesions of the spleen. J Ultrasound Med 2009; 28: 421–434.
  • 6. Yu X, Yu J, Liang P, Liu F: Real-time contrast-enhanced ultrasound in diagnosing of focal spleen lesions. Eur J Radiol 2012; 81: 430–436.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b6d7acb1-3bcf-43b4-a3e1-deae449cf1f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.