PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 3 | 172-176
Article title

Jaskra a zaćma – wpływ zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy oraz zabiegów łączonych na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Content
Title variants
EN
Glaucoma and cataract: the effect of the phacoemulsification procedures and the combined procedures on the intraocular pressure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jaskra, według danych WHO, jest drugą co do częstości przyczyną ślepoty na świecie, zaraz po zaćmie. Te dwie choroby bardzo często występują razem oraz wzajemnie na siebie wpływają. Postępowanie, od odpowiedniej kwalifikacji przez przeprowadzenie samego zabiegu oraz opieki pooperacyjnej, jest różne w zależności od stopnia zaawansowania, wcześniejszego przebiegu oraz lecze-nia każdej z tych chorób. Obecnie w społeczeństwie zdecydowanie rośnie liczba pacjentów z jaskrą potrzebujących również usunięcia zaćmy. Najczęstszą me-todą jej usunięcia jest teraz zabieg fakoemulsyfikacji zaćmy ze wszczepieniem implantu sztucznej soczewki. Badania sugerują spadek ciśnienia wewnątrz-gałkowego po takim zabiegu, co daje korzystny efekt, szczególnie u pacjentów leczonych z powodu jaskry. Nie jest on jednak długotrwały, dlatego też często stosowane są procedury łączące fakoemulsyfikację z zabiegiem przeciwjaskro-wym, wywołujące dłużej trwające obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Re-zultat zależy oczywiście od wielu czynników, m.in. typu jaskry oraz wybranego zabiegu przeciwjaskrowego. W literaturze widnieje wiele doniesień z badań porównujących różne postępowania terapeutyczne w przypadku współistnie-nia tych dwóch głównych chorób okulistycznych.
EN
Glaucoma, according to the WHO, is the second most common cause of blind-ness after cataract. These two diseases: however, often occur together and greatly affect each other. The procedure, including the appropriate qualifica-tion, the surgery itself and post-operative care, varies depending on the disease severity, the earlier medical history and the treatment of each of these diseases. In the current society, the number of patients suffering from glaucoma and at the same time in need of the cataract surgery is increasing. Currently, the most common method of cataract removal is phacoemulsification procedure with the implantation of artificial lens. Research suggests a decrease in intraocular pressure after such surgery, which has a beneficial effect especially in patients treated for glaucoma. This effect: however, is not long-lasting, which is why the procedures combining phacoemulsification with the anti-glaucoma treatment are often used, causing a longer lasting reduction of intraocular pressure. Cer-tainly, the final result depends on many factors, including the type of glaucoma and the selected anti-glaucoma treatment. There are many studies comparing various therapeutic approaches in the case of the coexistence of these two lead-ing ophthalmic diseases.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
172-176
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
References
 • 1. Gedde SJ, Singh K, Schiffman JC, et al. Tube Versus Trabeculectomy Study Group. The Tube Versus Trabeculectomy Study: interpretation of results and application to clinical practice. Curr Opin Ophthalmol 2012; 23(2): 118-126.
 • 2. Masis M, Mineaut PJ, Phan E, et al. The role of phacoemulsification in glaucoma therapy: a systemic review and meta-analysis. Surv Ophthalmol 2018; 63(5): 700-710.
 • 3. Li T, Lindsley K, Rouse B, et al. Comparative Effectiveness of First-Line Medications for Primary Open Angle Glaucoma: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ophthalmology 2016; 123(1): 129-140.
 • 4. Tabin G, Chen M, Espandar L. Cataract surgery for the developing world. Curr Opin Ophthalmol 2008; 19(1): 55-59.
 • 5. Mansberger SL, Gordon MO, Jampel H, et al. Reduction in intraocular pressure after cataract extraction: the Ocular Hypertension Treatment Study. Ophthalmology 2012; 119(9): 1826-1831.
 • 6. Dias-Santos A, Ferreira J, Abegão Pinto L, et al. Phacoemulsification versus peripheral iridotomy in the management of chronic primary angle closure: long-term follow-up. Int Ophthalmol 2015; 35(2): 173-178.
 • 7. Fea AM. Phacoemulsification versus phacoemulsification with micro-bypass stent implantation in primary open-angle glaucoma: randomized double-masked clinical trial. J Cataract Refract Surg 2010; 36(3): 407-412.
 • 8. Gedde SJ, Singh K, Schiffman JC, et al. Tube Versus Trabeculectomy Study Group. The Tube Versus Trabeculectomy Study: interpretation of results and application to clinical practice. Curr Opin Ophthalmol 2012; 23(2): 118-126.
 • 9. Gupta SK. Intention-to-treat concept: A review. Perspect Clin Res 2011; 2(3): 109-112.
 • 10. Hayashi K, Hayashi H, Nakao F, et al. Effect of cataract surgery on intraocular pressure control in glaucoma patients. J Cataract Refract Surg 2001; 27(11): 1779-1786.
 • 11. Hou X, Hu D, Cui Z, et al. Small-incision phacotrabeculectomy versus phacoemulsification in refractory acute primary angle closure with cataract. BMC Ophthalmol 2015; 15: 88.
 • 12. Husain R, Gazzard G, Aung T, et al. Initial Management of Acute Primary Angle Closure: A Randomized Trial Comparing Phacoemulsification with Laser Peripheral Iridotomy. Ophthalmology 2012; 119(11): 2274-2281.
 • 13. Iancu R, Corbu C. Intraocular pressure after phacoemulsification in patients with uncontrolled primary open angle glaucoma. J Med Life 2014; 7(1): 11-16.
 • 14. Issa SA, Pacheco J, Mahmood U, et al. A novel index for predicting intraocular pressure reduction following cataract surgery. Br J Ophthalmol 2005; 89(5): 543-546.
 • 15. Jacobi PC, Dietlein TS, Krieglstein GK. Comparative study of trabecular aspiration vs trabeculectomy in glaucoma triple procedure to treat pseudoexfoliation glaucoma. Arch Ophthalmol 1999; 117(10): 1311-1318.
 • 16. Kashiwagi K, Kashiwagi F, Tsukahara S. Effects of small-incision phacoemulsification and intraocular lens implantation on anterior chamber depth and intraocular pressure. J Glaucoma 2006; 15(2): 103-109.
 • 17. Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, et al. The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthamol 2002; 120(6): 701-713.
 • 18. Kim DD, Doyle JW, Smith MF. Intraocular pressure reduction following phacoemulsification cataract extraction with posterior chamber lens implantation in glaucoma patients. Ophthalmic Surg Lasers 1999; 30(1): 37-40.
 • 19. Lai JSM, Tham CCY, Chan JCH. The clinical outcomes of cataract extraction by phacoemulsification in eyes with primary angle-closure glaucoma (PACG) and coexisting cataract: a prospective case series. J Glaucoma 2006; 15(1): 47-
 • 20. Baek SU, Kwon S, Park IW, et al. Effect of Phacoemulsification on Intraocular Pressure in Healthy Subjects and Glaucoma Patients. J Korean Med Sci 2019; 34(6): e47.
 • 21. Kim WJ, Kim JM, Lee WH, et al. Effect of combined goniotomy and phacoemulsification on intraocular pressure in open‐angle glaucoma patients. Clin Exp Ophthalmol 2019: 1-9.
 • 22. Wang N, Jia SB. Phacoemulsification with or without goniosynechialysis for angle-closure glaucoma: a global Meta-analysis based on randomized controlled trials. Int J Ophthalmol 2019; 12(5): 826-833.
 • 23. Hayashi K, Yoshida M, Sato T, et al. Effect of Topical Hypotensive Medications for Preventing Intraocular Pressure Increase after Cataract Surgery in Eyes with Glaucoma. Am J Ophthalmol 2019. pii: S0002-9394(19)30118-7.
 • 24. Guan H, Mick A, Porco T, et al. Preoperative factors associated with IOP reduction after cataract surgery. Optom Vis Sci 2013; 90(2): 179 -184. DOI: 10.1097/OPX.0b 013e31827ce224.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b685d238-62ad-4c9b-8b89-05be793a2e25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.