PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 129–136
Article title

Cognitive-behavioural psychotherapy and alopecia areata

Content
Title variants
PL
Psychoterapia poznawczo-behawioralna a łysienie plackowate
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Alopecia areata (also known as spot baldness) is a disease with multifactorial aetiology, including genetic, hormonal, autoimmune and  psychological factors as well as nervous system disorders. This disorder belongs to  the group of dermatological conditions modified by psychological factors. Clinical experience indicates that stress and psychological aspects contribute significantly to the onset and/or exacerbation of alopecia areata. Pharmacological treatment of this dermatosis is often ineffective or insufficient. Therefore, a holistic approach to the disease, including both medical and  psychological aspects, is  crucial. It  is  emphasised in  the subject literature that some forms of  psychotherapy and pharmacotherapy used in patients with alopecia areata improve their psychophysical condition, and, consequently, stimulate the regrowth of their hair. Research has shown that cognitive-behavioural therapy complements dermatological treatment of alopecia areata, improving the quality of life of patients. The aim of cognitive and behavioural techniques is, on the one hand, to change the maladaptive negative convictions about oneself, the world, and the disease, and, on the other hand, to acquire the ability to cope with negative emotional states and difficult situations, such as a disease. The aim of the paper is to present the results of a literature review on the efficiency of pharmacotherapy and the role of cognitive-behavioural therapy in alopecia areata.
PL
Łysienie plackowate (alopecia areata) jest chorobą o wieloczynnikowej etiologii, w której uwzględnia się czynniki genetyczne, hormonalne, autoimmunologiczne i psychiczne oraz zaburzenia w zakresie układu nerwowego. Schorzenie to zalicza się do grupy chorób dermatologicznych modyfikowanych przez czynniki psychologiczne. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że stres i aspekty psychologiczne mają znaczący udział w wystąpieniu i/lub zaostrzeniu łysienia plackowatego. Leczenie farmakologiczne tej dermatozy nierzadko okazuje się nieskuteczne albo niewystarczające. Istotne jest zatem holistyczne podejście do choroby, obejmujące zarówno aspekt medyczny, jak i psychologiczny. W literaturze przedmiotu podaje się, że niektóre formy psychoterapeutyczne i farmakoterapia stosowane u pacjentów z łysieniem plackowatym poprawiają ich stan psychofizyczny, a w konsekwencji wpływają także na odrost włosów. Badania wskazują, że terapia poznawczo- -behawioralna to istotne uzupełnienie dermatologicznego leczenia łysienia plackowatego, przyczyniające się do poprawy jakości życia pacjentów. Celem technik poznawczych i behawioralnych jest z jednej strony zmiana nieadaptacyjnych negatywnych przekonań (zarówno na temat samego siebie czy świata, jak i choroby), a z drugiej nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi i trudnymi sytuacjami (np. z chorobą). W pracy zaprezentowano wyniki przeglądu literatury dotyczącej efektywności farmakoterapii stosowanej w łysieniu plackowatym oraz techniki terapii poznawczo-behawioralnej, które można wykorzystać w leczeniu tej dermatozy, z uwzględnieniem istotnych problemów charakterystycznych dla pacjentów z chorobami przewlekłymi.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
129–136
Physical description
Contributors
 • University of Wrocław, Wrocław, Poland
References
 • Abramson LY, Metalsky GI, Alloy LB: Hopelessness depression: a theory-based subtype of depression. Psychol Rev 1989; 96: 358–372.
 • Abramson LY, Seligman MEP, Teasdale JD: Learned helplessness in humans: critique and reformulation. J Abnorm Psychol 1978; 87: 49–74.
 • Basińska MA: Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.
 • Beck AT, Emery G, Greenberg RL: Anxiety Disorders and Phobias: A Cognitive Perspective. Basic Books, Inc., New York 1985.
 • Beck JS: Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Bennett-Levy J, Butler G, Fennell M et al. (eds.): Oksfordzki podręcznik eksperymentów behawioralnych w terapii poznawczej. Alliance Press, Gdynia 2005.
 • Bogaczewicz A, Sobów T, Bogaczewicz J et al.: Psychoterapia poznawczo-behawioralna w psychodermatologii. Dermatol Klin 2010; 12: 268–271.
 • Borkovec TD, Inz J: The nature of worry in generalized anxiety disorder: a predominance of thought activity. Behav Res Ther 1990; 28: 153–158.
 • Brajac I, Tkalcic M, Dragojević DM et al.: Roles of stress, stress perception and trait-anxiety in the onset and course of alopecia areata. J Dermatol 2003; 30: 871–878.
 • Cipriani R, Perini GI, Rampinelli S: Paroxetine in alopecia areata. Int J Dermatol 2001; 40: 600–601.
 • Clark DA, Beck AT: Cognitive theory and therapy of anxiety and depression: convergence with neurobiological findings. Trends Cogn Sci 2010; 14: 418–424.
 • Clark DM, Wells A: A cognitive model of social phobia. In: Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA et al. (eds.): Social Phobia: Diagnosis, Assessment, and Treatment. Guilford Press, New York 1995: 69–93.
 • Firooz A, Firoozabadi MR, Ghazisaidi B et al.: Concepts of patients with alopecia areata about their disease. BMC Dermatol 2005; 5: 1.
 • Fortune DG, Richards HL, Kirby B et al.: A cognitive-behavioural symptom management programme as an adjunct in psoriasis therapy. Br J Dermatol 2002; 146: 458–465.
 • Hjemdal O, Hagen R, Nordahl HM et al.: Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: nature, evidence and an individual case illustration. Cogn Behav Pract 2013; 20: 301–313.
 • Hordinsky M, Donati A: Alopecia areata: an evidence-based treatment update. Am J Clin Dermatol 2014; 15: 231–246.
 • Kabat-Zinn J, Wheeler E, Light T et al.: Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosom Med 1998; 60: 625–632.
 • Koo JY, Shellow WV, Hallman CP et al.: Alopecia areata and increased prevalence of psychiatric disorders. Int J Dermatol 1994; 33: 849–850.
 • Kuty-Pachecka M, Stefańska K: Aleksytymia i sposób odczuwania własnego ciała u osób z rozpoznaniem łysienia plackowatego. Fizjoterapia 2014; 22: 24–29.
 • Misery L, Rousset H: [Is alopecia areata a psychosomatic disease?] Rev Med Interne 2001; 22: 274–279.
 • Moorey S, Greer S: Terapia poznawczo-behawioralna osób z chorobą nowotworową. Alliance Press, Gdynia 2007.
 • Moss-Morris R, Weinman J, Petrie KJ et al.: The revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R). Psychology and Health 2002; 17: 1–16.
 • Papadopoulos L, Bor R, Legg C: Coping with the disfiguring effects of vitiligo: a preliminary investigation into the effects of cognitivebehavioural therapy. Br J Med Psychol 1999; 72: 385–396.
 • Roesch SC, Weiner B: A meta-analytic review of coping with illness: do causal attributions matter? J Psychosom Res 2001; 50: 205–219.
 • Ruiz-Doblado S, Carrizosa A, García-Hernández MJ et al.: Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) and alopecia areata. Int J Dermatol 1999; 38: 798–799.
 • Rymaszewska J, Dudek D: Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Praktyczne wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne. Via Medica, Gdańsk 2009.
 • Scott J, Tacchi MJ: A pilot study of concordance therapy for individuals with bipolar disorders who are non-adherent with lithium prophylaxis. Bipolar Disord 2002; 4: 386–392.
 • Shenefelt PD: Biofeedback, cognitive-behavioral methods, and hypnosis in dermatology: Is it all in your mind? Dermatol Ther 2003; 16: 114–122.
 • van der Steen P, Boezeman J, Duller P et al.: Can alopecia areata be triggered by emotional stress? An uncontrolled evaluation of 178 patients with extensive hair loss. Acta Derm Venereol 1992; 72: 279–280.
 • Szymczak J: Zaburzenia psychiczne chorego somatycznie. In: Borys B, Majkowicz M (eds.): Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia). Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2006: 370.
 • Trüeb RM, Cavegn B: Trichotillomania in connection with alopecia areata. Cutis 1996; 58: 67–70.
 • Willemsen R, Roseeuw D, Vanderlinden J: Alexithymia and dermatology: the state of the art. Int J Dermatol 2008; 47: 903–910.
 • Zachariae R, Oster H, Bjerring P et al.: Effects of psychologic intervention on psoriasis: a preliminary report. J Am Acad Dermatol 1996; 34: 1008–1015.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b638c07c-3de8-4a82-9b03-e5e731284116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.