PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 3 | 142-147
Article title

Czy można nie stosować kropli sterydowych po operacjach zaćmy u dzieci?

Authors
Content
Title variants
EN
Is it possible to avoid the use of steroids drops after cataract surgery in children?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest porównanie odczynów pooperacyjnych po operacji zaćmy u dzieci, u których stosowano glikokortykosteroidy w kroplach albo wykonano iniekcję octanu metyloprednizolonu pod błonę Tenona na stole operacyjnym. Badania przeprowadzono na 40 dzieciach operowanych z powodu zaćmy. U 20 z nich wykonano iniekcję octanu metyloprednizolonu i nie przepisano kropli sterydowych w  okresie pooperacyjnym, a  u  20 stosowano krople sterydowe przez 30 dni. W obu grupach podawano antybiotyk w kroplach przez 7 dni. U wszystkich pacjentów oceniano gojenie się ran pooperacyjnych, stan zapalny i liczbę komórek zapalnych w komorze przedniej oraz zmiany w ciele, a także badano ciśnienie wewnątrzgałkowe. Wyniki wykazały, że odczyny pooperacyjne i ciśnienie wewnątrzgałkowe były porównywalne w obu grupach, aczkolwiek stan zapalny w komorze przedniej szybciej ustępował u pacjentów po iniekcji. Iniekcje octanu metyloprednizolonu pod błonę Tenona na stole operacyjnym są równie skuteczne w hamowaniu odczynów pooperacyjnych jak stosowanie kropli sterydowych do worka spojówkowego. Metoda ta pozwala uniknąć ich podawania po operacji, co jest źle tolerowane przez dzieci i stanowi obciążenie psychiczne dla rodziców.
EN
The paper aims at comparing postoperative reactions in children after cataract surgery, in whom either steroid drops were used or intraoperative subtenon methylprednisolone injections were performed. The study involved 40 children operated on for cataract. In 20 of them, subtenon methylprednisolone injections were performed while on the operating table, with no steroid drops prescribed to be used in the postoperative period. In the remaining 20 patients, on the other hand, steroid drops were administered for 30 days. In both groups, antibiotic was used in the form of drops for 7 days. All patients underwent assessment in terms of their postoperative wound healing, inflammatory reactions, number of inflammatory cells in the anterior chamber, bodily changes, and intraocular pressure. The study indicated that postoperative reactions and intraocular pressure were comparable in the two groups, whereas the inflammatory reaction within the anterior chamber was resolved more quickly with the help of injections. Intraoperative subtenon methylprednisolone injections are thus considered equally effective in postoperative reaction inhibition as steroid drops instilled in the conjunctival sac. The new method makes it possible to avoid the postoperative use of steroid drops that are poorly tolerated by children and prove to be an additional psychological burden for the parents.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
142-147
Physical description
Contributors
  • Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
References
  • 1. Jabs DA, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT. Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group. Standardization of uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First International Workshop. Am J Ophthalmol 2005; 140: 509-516.
  • 2. Zierhut M, Deuter C, Murray PI. Classification of uveitis – Current guidelines. European Ophthalmic Review 2007; 1: 77-78.
  • 3. Flaxel JT, Swan KC. Limbal wound healing after cataract extraction. A histologic study. Arch Ophthalmol 1969; 81: 653-659.
  • 4. Kessel L, Tendal B, Jørgensen KJ, et al. Post-cataract prevention of inflammation and macular edema by steroid and nonsteroidal anti-inflammatory eye drops. A systematic review. Ophthalmology 2014; 121: 1915-1924.
  • 5. Alizadeha R, Jabbarib SM, Zarnanib AH, et al. Synthesis of Depo-Medrol–chitosan hydrogel as new drug slow-release appliance and investigation of release kinetics by highperformance liquid chromatography. Biomed Chromatogr 2016; 30: 1346-1353.
  • 6. Jachowicz R, Jamróz W. Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków do oczu. W: Prost M, Jachowicz R, Nowak JZ (red.). Kliniczna farmakologia okulistyczna. Wyd. 2, Edra, Urban&Partner, Wrocław 2016: 12-24.
  • 7. Charakterystyka Produktu Leczniczego, Depo-Medrol, 40 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. [online: http://leki.urpl.gov.pl/files/25_DepoMedrol_zaw_do_ wstrz_40mg_ml.pdf]
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b6274585-dc4f-4879-8e06-605226441a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.