PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 74 | 271–272
Article title

Charcot foot in a diabetic patient – clinical and imaging considerations

Authors
Content
Title variants
PL
Stopa Charcota u pacjenta z cukrzycą w kontekście klinicznym i obrazowym. Komentarz redakcyjny do pracy: A. Konarzewska, A. Korzon-Burakowska, L. Rzepecka-Wejs, I. Sudoł-Szopińska, E. Szurowska, M. Studniarek: Zespół stopy cukrzycowej – neuroosteoartropatia Charcota czy zapalenie kości? Część I: Obraz kliniczny i radiogramy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
One of the common and serious complications of diabetes mellitus is Charcot neuropathy of the foot, the result of decreased sensation and ability to feel temperature and pain combined with repetitive mechanical trauma(1). The Lisfranc joint is the most common site for this arthropathy, although any articulation in the foot and ankle can be affected(2). The hallmark of this deformity is midfoot collapse, known as a “rocker-bottom” foot. The diagnosis of this condition has been challenging even for the most experienced practitioners, including surgeons and radiologists, particularly when the Charcot foot is complicated by osteomyelitis and septic arthritis(3). Radiologic imaging, in addition to clinical examination and laboratory data, plays an important role in differential diagnosis. In their innovative and comprehensive article entitled “Diabetic foot syndrome: Charcot arthropathy or osteomyelitis? Part I: Clinical picture and radiography” by Aleksandra Konarzewska, Anna Korzon-Burakowska, Ludomira Rzepecka- Wejs, Iwona Sudoł-Szopińska, Edyta Szurowska, and Michał Studniarek, the authors offer a global approach to this dilemma, discussing in details the clinical findings and conventional radiography in differential diagnosis of diabetic Charcot foot complicated by osteomyelitis(4).
PL
Jednym z powszechnych i poważnych powikłań cukrzycy jest neuroartropatia Charcota (inaczej: stopa Charcota), będąca wynikiem zaburzeń czucia oraz obniżenia zdolności odczuwania temperatury i bólu w połączeniu z powtarzającym się urazem mechanicznym(1). Choć artropatia ta najczęściej umiejscawia się w stawie Lisfranca, może zaatakować dowolny staw w obrębie stopy lub staw skokowy(2). Cechą charakterystyczną tej deformacji jest zapadnięcie się śródstopia, określane jako „stopa łyżwiasta” (rocker-bottom foot). Rozpoznanie schorzenia stanowi wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych lekarzy, w tym chirurgów i radiologów, w szczególności gdy neuroosteoartropatia Charcota jest powikłana zapaleniem kości i szpiku oraz septycznym zapaleniem stawów(3). Poza badaniem klinicznym i wynikami badań laboratoryjnych w diagnostyce różnicowej ważną rolę odgrywa obrazowanie radiologiczne. W swoim nowatorskim i wyczerpującym artykule zatytułowanym Zespół stopy cukrzycowej – neuroosteoartropatia Charcota czy zapalenie kości? Część I: Obraz kliniczny i radiogramy autorzy Aleksandra Konarzewska, Anna Korzon-Burakowska, Ludomira Rzepecka-Wejs, Iwona Sudoł-Szopińska, Edyta Szurowska i Michał Studniarek proponują globalne podejście do omawianego problemu, poddając szczegółowej dyskusji wyniki badań klinicznych oraz konwencjonalną radiografię w diagnostyce różnicowej cukrzycowej neuroosteoartropatii Charcota powikłanej zapaleniem kości i szpiku(4).
Keywords
Discipline
Year
Volume
18
Issue
74
Pages
271–272
Physical description
Contributors
  • Professor of Radiology and Orthopedic Surgery, University of California, Davis School of Medicine, Sacramento, California, USA
References
  • 1. Chisholm KA, Gilchrist JM: The Charcot joint: A modern neurologic perspective. J Clin Neuromuscul Dis 2011; 13: 1–13.
  • 2. Loredo R, Rahal A, Garcia G, Metter D: Imaging of the diabetic foot diagnostic dilemmas. Foot Ankle Spec 2010; 3: 249–264.
  • 3. Jones EA, Manaster BJ, May DA, Disler DG: Neuropathic osteoarthropathy: Diagnostic dilemmas and differential diagnosis. Radiographics 2000; 20: S279–S293.
  • 4. Konarzewska A, Korzon-Burakowska A, Rzepecka-Wejs L, Sudoł-Szopińska I, Szurowska E, Studniarek M: Diabetic foot syndrome: Charcot arthropathy or osteomyelitis? Part I: Clinical picture and radiography. J Ultrason 2018; 18: 42–49.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b5b5ece8-f823-482d-aad4-2d792f3f8a1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.