PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 1 | 41-51
Article title

Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodową ekspozycją na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny

Content
Title variants
EN
Comparative study of the effects of occupational exposure to infrasound and low frequency noise with those of audible noise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Celem pracy było porównanie skutków zawodowej
ekspozycji na hałas z dominującym udziałem hałasu
niskoczęstotliwościowego ze skutkami ekspozycji na
hałas tzw. słyszalny, badano też grupę osób nie eksponowanych
jako grupę kontrolną. Materiał i metody. Przebadano
307 osób z 12 zakładów pracy. Wyniki. W grupie
eksponowanej na hałas słyszalny stan narządu słuchu był
gorszy we wszystkich badanych parametrach w porównaniu
do grupy LFN. Wnioski. Wyniki badań wskazują,
że hałas słyszalny jest bardziej szkodliwy niż hałas niskoczęstotliwościowy
we wszystkich badanych parametrach.
Mimo długiej ekspozycji zawodowej stwierdzone zmiany
w stanie zdrowia grupy LFN nie wykazują cech określanych
w literaturze jako choroba wibroakustyczna.
EN
Background. The study aimed to compare effects of
occupational exposure to low frequency noise (LFN) in
comparison with those of audible noise (AN). Material
and methods. Three groups of 307 workers (I – exposed
to LFN, II – exposed to audible noise – AN, and III- controls)
were examined. Results. Blood pressure and other
biochemical parameters were worse in the group exposed.
All parameters of hearing were worse in the AN group in
comparison with LFN one in whole range of frequency.
The same trends were found in posturography. Conclusions.
The results of the study showed that audible noise
is more hazardous than LFN. The results did not support
thesis on vibroacoustic disease.
Contributors
 • Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śl. we Wrocławiu
author
 • Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
author
 • Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śl. we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śl. we Wrocławiu
author
 • Studia doktoranckie Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śl. we Wrocławiu
 • Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
References
 • 1. Mohr G.C., Cole J.N., Guild E. i wsp.; Effects of low frequency and Infrasonic noise on man. Aerospace Med. 1965; 36(9): 817-824.
 • 2. Broner N.; The effects of low frequency noise on people – a review. J. Sound and Vibr. 1978; 58(4): 483-500.
 • 3. Stepanow V. Biological effects of low frequency acoustic oscillations and their hygienic regulation- Final Report State Research Center Moscow 2001: 35-47.
 • 4. Kaczmarska – Kozłowska A., Mikulski, Pleban D., i wsp.: Zagrożenie hałasem niskoczęstotliwościowym kierowców środków transportu drogowego Warszawa CIOP 2010: 19- 33; http://www.zus.pl/files/dpir/20110405_Zagrozenie_halasem_ niskoczestotliwosciowym.pdf
 • 5. Pawlaczyk-Łuszczyńska M.: Ocena uciążliwości Hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku pracy oraz jego wpływ na funkcje umysłowe- rozprawa habilitacyjne IMP Łódź 2010: 53- 61.
 • 6. Pawlas K.: Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka – przegląd piśmiennictwa. „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. 2009; 2 (60): 27– 64.
 • 7. Alves-Pereira M., Castelo Branco N.: Vibroacoutic disease: biological effects of infrasound and low frequency noise explained by mechanotransduction cellular signalling. Prog. Biophys. Mol. Biol; 2007; 93: 256-279.
 • 8. Sack D., Linz D., Shukla R. i wsp.: Health status of pesticide applicators; postural stability assessments. J. Occup.Med 1993; 35(12): 1196-1202.
 • 9. Pawlas K., Pawlas N., Kmiecik- Małecka E. i wsp.: Body sway J Human Kinetics 2008; 20: 69-78.
 • 10. van Campen L. E., Murphy W.J., Franks J. R. i wsp.: Oxidative DNA damage is associated with intense noise exposure in the rat. Hear Res. 2002;164(1–2):29-38.
 • 11. Yamashita D., Jiang H.Y., Schacht J. i wsp.: Delayed production of free radicals following noise exposure. Brain Res 2004; 1019: 201-209.
 • 12. Kaczmarska A., Łuczak A.: Study of annoyance of low frequency noise during mental work. Int. J.Occup. Saf. Ergon. 2007; 13(2): 117-125.
 • 13. Waye P., Bengtsson J., Kjellberg A. i wsp.: Low frequency noise „pollution” interferes with performance. Noise&Health 2001; 4(13): 33-49.
 • 14. Kawano A., Yamaguchi H., and Funasaka S.: Effects of infrasound on humans: A questionnaire survey of 145 drivers of long distance transport trucks. Pract. Otol. Kyoto 1991; 84(9):1315-1324; (Japanese) BIOSIS record 1992:99639.
 • 15. Kjellberg A., Tesarz M.: Evaluation of frequency-weighted sound level measurements for prediction of low frequency noise annoyance. Environment Intern 1997; 23(4): 519-527.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-b5aa02e6-3687-4d8c-a230-567985ee73df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.